Udskriv
 

Interferon gamma(TB stim);T-lymc(B), KBA

 

Kvantitetsnummer

29230

SP: NPU29230 

 

Kortnavn

Interferon gamma(TB stim);T-lymc(B)

 

Synonym

CFP-10, ESAT-6 Interferon gamma produktion, TB, Quantiferon

 

Analyseforkortelse

TB Quanti gr

 

IUPAC

Analysen udløser følgende:

NPU57225 T-lymcs(B)—Interferon gamma-frigørelse; arb.hast.(stim.; phytohæmagglutinin; proc.) = ? (p.d.e.)

NPU57224 T-lymcs(B)—Interferon gamma-frigørelse; arb.hast.(ustim.; proc.) = ? (p.d.e.)

NPU29229 T-lymcs(B)—Interferon gamma-frigørelse(TB-relateret); arb.hast.(proc.) = ? 

NPU57212 CD4-lymcs(B)—Interferon gamma-frigørelse(TB-relateret); arb.stofhast.(proc.) = ? (p.d.e.)

NPU57213 CD8-lymcs(B)—Interferon gamma-frigørelse(TB-relateret); arb.stofhast.(proc.) = ? (p.d.e.)

 

Pris

325 kr. (2017)

 

Udføres

1 gang ugentlig på Klinisk Biokemisk afdeling, Sjællands Universitetshospital Køge for Holbæk, Kalundborg og Sjællands Universitetshospital Roskilde og Køge samt Sundhedscenter Odsherred.

 

Klinisk Mikrobiologisk afdeling, Slagelse Sygehus udfører for Slagelse, Nykøbing og Næstved http://lmv.regionsjaelland.dk/KM/dokument.asp?DokID=313234

 

Prøvetagning

Prøven kan tages i dagarbejdstiden mandag-fredag.

Kan ikke tages i Korsør.

TB-prøver tages som udgangspunkt ikke på fredage samt på dage op til helligdage i Slagelse, Næstved, Nykøbing F. og Ringsted

 

Prøvemateriale

Der er instruktion vedlagt glassene.

Glastype: Blod tappet i QuantiFERON-TB Gold Plus in-tube blodtagningsrør (4 rør pr. prøve).

Glas med grå prop (Nil) tages som nr. 1, dernæst glas med grøn prop og gul prop (TB specifikke Ag) og sidst lilla glas (Mitogen).

Efter fyldning rystes rørene let ca. 10 gange, netop således at blodet kommer i kontakt med hele indersiden af røret.

 

Mængde: Blodet skal nå op til den sorte streg på etiketten.

 

Prøvetagning med sommerfugl: Anvend spildglas

 

Prøvebehandling

Ryst rørene igen umiddelbart inden inkubation i opretstående stilling i 16 - 24 timer ved 37 °C (35 - 39 °C). Inkubation påbegyndes hurtigst muligt - og senest 16 timer (17 - 27 °C) - efter prøvetagning.

Næste dag centrifugeres rørene mellem 2000 og 3000 g i 15 minutter. De centrifugerede rør sendes ved 2 - 27 °C og skal være laboratorierne i hænde inden 72 timer.

 

Referenceinterval

Negativ

 

Indikation

QuantiFERON® TB-Gold Plus er en ELISA test til påvisning af infektion med M. tuberculosis hos immunkompetente, fx. som led i smitteopsporing, screening af høj risiko grupper, i specielle tilfælde til påvisning af aktiv tuberkuløs sygdom og før behandling med immunsupprimerende lægemidler.

 

Medicinsk baggrund

Ved infektion med M. tuberculosis er immunresponset overvejende cellemedieret. Hos inficerede immunkompetente vil stimulering af blod med specifikke antigener (ESAT-6 og CFP-10) medføre, at T-lymfocytter frigiver cytokinet interferon-gamma, som påvises ved QFT-plus testen. Antigenerne findes i M. tuberculosis og i enkelte sjældne "atypiske" mykobakterier (M. kansasii, M. marinum og M. szulgai), men ikke i vaccinestammen M. bovis BCG. Analysen er specielt relevant hos BCG vaccinerede, idet analysen - i modsætning til hudtest med tuberculin (Mantoux) - kan skelne infektion med M. tuberculosis fra vaccination.  

Medicinske sygdomme eller sygdomme, som påvirker immunfunktionen kan reducere interferon-gamma responset.

 

Tolkning

Der svares  på interferon gamma produktionen i de 4 glas: Nil (ingen stimulering), TB antigen (TB 1 stimulering af CD4+ T-celler og TB 2 stimulering af CD8+ T-celler samt Mitogen(Positiv kontrol) i U/ml.

 

Der afgives tekst fortolkning:

Negativ: M.tuberculosis infektion ikke sandsynlig

Positiv: M.tuberculosis infektion sandsynlig

Inkonklusiv: Ny test udbedes

 

Et positivt resultat indikerer, at personen er inficeret med M. tuberculosis. Et positivt QFT-plus-resultat skal efterfølges af yderligere diagnostisk udredning.

Grænseværdier ved POSITIVT fund:

Nil: ≤ 8,0 IU/ml og

TB Ag-Nil: ≥ 0,35 IU/ml og ≥ 25 % af Nil 

 

Et negativt resultat udelukker ikke infektion med M. tuberculosis, da prøven kan være taget før udviklingen af cellulær immunrespons, eller prøven kan indeholde for få lymfocytter. 

Grænseværdier ved NEGATIVT fund.

Nil: ≤ 8,0 IU/ml og

Mitogen-Nil: ≥ 0,5 IU/ml og enten

TB Ag-Nil: < 0,35 IU/ml eller

TB Ag-Nil: ≥ 0,35 IU/ml og < 25 % af Nil

 

Et inkonklusivt resultat kan skyldes forkert prøvehåndtering eller nedsat cellulært immunrespons hos personen.  

Grænseværdier ved INKONKLUSIVT fund.

Nil: ≥ 8,0 IU/ml og/eller

Mitogen-Nil: < 0,5 IU/ml

 

Sensitivitet: 95,3 % blandt patienter med dyrkningsverificeret TB (95 % CI= 90,9 - 97,9)

Specificitet: 97,6 % blandt personer uden kendte TB risiko faktorer ( 95 % CI: 95,6 - 98,8)

Kilde: Indlægsseddel til "Quantiferon- TB Gold Plus (QFT-Plus) Elisa. 1083163 DA Rev. 02.

www. QuantiFERON.com

 

Dato

2018-06-01

               


 
06.06.2018