Koagulationsfaktor VIII (enz.);P, KBA

 

Kan ikke rekvireres af praksis uden forudgående aftale med Klinisk Biokemisk Afdeling

 

Kvantitetsnummer

18276

SP: NPU18276

 

Kortnavn

Koagulationsfaktor VIII (enz.);P

 

Synonym

F-VIII:C, KF8, Faktor 8, Hæmofili A, anti-hemophilic faktor (AHF).

 

Analyseforkortelse
Koag VIII

 

IUPAC

NPU18276 P—Koagulationsfaktor VIII; arb.stofk.(enz.; IS 97/586) = ? × 10³ int.enh./L

 

Pris

Se venligst prisoversigt, DOK ID 548551.

 

Udføres

Klinisk Biokemisk Afdeling, Næstved Sygehus

 

Prøvemateriale

Plasma

 

Glastype:

Citratglas, 1 stk á 4,5 mL blod

Fortyndingsforhold for fuldblod er 9+1 med Natriumcitrat 0,105-0,109 mol/L (glasset skal være korrekt fyldt ±10%)..

 

Mængde:

Minimum 0,5 mL

 

Prøvemateriale

Centrifugeres og afpipetteres inden:

 

Ideelt skal prøvematerialet centrifugeres*, afpipetteres og indfryses så hurtigt som muligt.

Centrifugering foretages inden 1 time fra prøvetagning ved 3000G og 20 °C i 10 minutter.

(Alternativt centrifugeres ved 2000G og 20 °C i 15 min. eller i Statspin 8500 rpm i 180 sekunder).

 

*Skal dobbeltcentrifugeres:
Plasma afpipetteres efter centrifugering (undlad mindst 3 mm over buffercoat ~ 0,5 mL i plastglas og recentrifugeres som ovenfor.

Thrombocytfrit plasma afpipetteres i 2 plast fryserør med mindst 1 mL pr. rør og indfryses ved -80 °C inden 2 timer fra prøvetagning.

 

Opbevaring efter adskillelse:

 

-80 ºC.

 

Forsendelse:

 

Frossent citratplasma skal sendes på tøris.

Optøede prøver kan ikke genfryses.

 

Interferens:

 

Hæmolyse kan indikere dårlig prøvetagning.

 

Referenceinterval

0,5-2,0 kU/L

 

Ringegrænse

Ingen

 

Indikation

Undersøgelse for blødningstendens, mistanke om hæmofili A og von Willebrands sygdom. 

 

Medicinsk baggrund 

Faktor VIII (FVIII) er et glycoprotein, som dannes i leveren og endothelceller. FVIII cirkulerer som et inaktivt protein i kompleks med von Willebrand-faktor. 

Når koagulationen aktiveres dannes Thrombin og faktor Xa, som aktiverer FVIII til FVIIIa. 

FVIIIa er en vigtig cofaktor for faktor IXa og sammen med calciumioner samt phospholipid dannes det såkaldte Xase kompleks som med stor effektivitet aktiverer faktor X til faktor Xa.

Mangel på faktor VIII medfører hæmofili A, som er karakteriseret ved nedsat evne til at aktivere faktor X og dermed giver en forlænget koagulationstid.

 

Ofte opdeles patienterne efter varierende sværhedsgrad afhængigt af plasmakoncentrationen af FVIII. Svær hæmofili A har <0,01 kU/L, moderat hæmofili A typisk mellem 0,01-0,04 kU /L og en mild form har 0,05-0,25 kU/L.

Patienter med von Willebrands sygdom har ofte lavere niveauer af FVIII.

Erhvervet FVIII mangel med antistoffer, der blokerer FVIII funktion er ualmindeligt, men er undertiden ses hos patienter med generaliserede immunologiske sygdomme som SLE eller myelom. Antistoffer mod FVIII kan også ses i substitutionsbehandling af hæmofili A-patienter.

 

Tolkning

Lave værdier ses ved hæmofili A, von Willebrands sygdom og bærere af hæmofili A. 

Endvidere ses nedsatte værdier ved forekomst af antistoffer mod koagulationsfaktor VIII.

Analysen er følsom for præanalytiske forhold, derfor anbefales at analysen gentages ved lave værdier.

 

Høje værdier ses under graviditet samt ved behandling med østrogen, ved leversygdom, brandsår og inflammatoriske reaktioner. 

Høje niveauer af faktor VIII giver en øget risiko for dyb venøs trombose og lungeemboli. Kobber er en nødvendig cofaktor for faktor VIII og kobbermangel vides at forøge niveauer af faktor VIII.

 

Variation på analyseresultat

Niveau 0,3 kU/L

Niveau 1,0 kU/L

 Ekspanderet usikkerhed (2xCV%teknisk)

21,2 %

15,6 %

 Biologisk variation (intraindividuel)

4,8 %

4,8 %


Betydende forskelle

 Statistisk signifikant forskel*

25 %

* Ud fra biologisk og teknisk variation kan det beregnes, at resultatet skal være ændret med en vis forskel i forhold til forudgående resultater for at ændringen imellem resultater er statistisk signifikant.

 

Revideret

2018-07-17


 
17.07.2018