Nødblanketter til Praksis KBA, STP

 

Vejledning til brug af Nødblanket:

 

1. Gå i WebReq

2. Vælg Ny Rekvisition

3. Indtast det viste erstatnings-CPR-nummer:

    1810701QW9 (dette benyttes altid til nødblanketter)

4. Søg

5. Normalvisning i Klinisk biokemi       

6. Ok, selv om det ikke er et gyldigt CPR-nummer

7. Vælg Nødblanket i Laboratorieprofiler (til højre)

8. I Reiterering (gentagelser) skriv 5 (max 12) i antal 0 i dage

9. I kalenderen vælges "prøvetagningsdato" til den 31/12 (brug pilen til at komme til december)

10. Tryk " Næste"

11. Tryk "Send og udskriv"

 

Så kommer der det ønskede antal nød-PTB’er ud, som kan anvendes, hvis man skulle få brug for det.

 

 

Der skal udskrives nye nødblanketter hvert nytår, så årstallet på PTB'erne passer med det indeværende år.

 

Når PTB’en skal bruges, udfyldes den med dato for prøvetagning, patientens navn og CPR-nummer, og der tages etiketter af svarende til de ønskede analyser. Etiketterne sættes, som de plejer, på blodprøveglassene. De ikke ønskede analyser kan evt. streges over. De små numre forneden på PTB’en må ikke bruges eller tages af til anden brug. KBA skal bruge dem for at kunne rekvirere de ønskede prøver.

 

På nødblanketten kan der rekvireres:

 

MCV, Hb, Leuko,Trombo, MCH, Diff

Alb, Krea, K, Na, ALAT, AML, Bas.fosf, Bili, TSH, CRP

INR

HbA1c

 

Dato:

Revideret 2016-10-11 

08.10.2019