Nødblanketter til Praksis KBA, STP

 

Der skal udskrives nødblanketter hvert år, så årstallet på PTB passer. Print derfor et antal nødblanketter, der er fremdateret til 31/12-20xx (indeværende år).

 

 

Nødblanketter:

1. Gå i WebReq

2. Vælg Ny Rekvisition

3. Indtast det viste erstatnings-CPR-nummer:

    1810701QW9 (dette benyttes altid til nødblanketter)

4. Tryk Søg

5. Tryk Ok, selvom der ikke er et gyldigt CPR-nummer  

6. Under Laboratoriemedicin - klik på listevisning

7. I kolonnen Laboratorie profiler (til højre) vælges Nødblanket.

8. I Reitereringer (gentagelser) skriv 5 (max 12), i Interval (dage) skrives 0

9. Ved prøvetagningstid vælges i kalenderen den 31. december i indeværende år.

10. Tryk på Udfør

 

Ved anvendelse af Nødblanket skal der noteres følgende på PTB:

 

  • Dato for prøvetagning
  • Pateintens navn og CPR-nummer
  • Evt. ikke ønskede analyser streges over

 

Etiketter svarende til de ønskede analyser, sættes som vanligt på prøverør.

De små numre forneden på PTB må ikke bruges eller tages af, da laboratoriet skal anvende dem for at kunne rekvirere de ønskede prøver.

 

Dato:

2021-06-15

 

 

 

  

15.06.2021