Clostridium difficile (undersøgelser for) (Order ID: 59120), KMD

 
1) Princip
2) Indikation
3) Fremgangsmåde
4) Udføres på
5) Svar og tolkning
6) Bemærkninger
 
1) Princip

Clostridium difficile (CD) påvisning i fæces ved identifikation af CD toksin-gener ved PCR. Der undersøges for tre forskellige gensekvenser samtidigt:

Toksin B (tcdB).

Binære toksin (cdtA).

Deletion i det regulatoriske gen tcdC, (tcdCΔ117, karakteristisk for CD027).


 
2) Indikation

Formodning om nosokomiel diarré og antibiotikainduceret diarré hos børn over 2 år. Ældre er i særlig risiko for CD infektion og ved formodning om infektiøs diarré sygdom bør ældre undersøges for CD.

 

Såfremt der ønskes undersøgelse for andre tarmpatogene bakterier end CD skal der fremsendes særskilt fæcesprøve og rekvisition til dette.

 

Prøve taget under behandling med CD aktivt stof som metronidazol og vancomycin kan være falsk negativ.

 

Ellers er falsk negativt test resultat sjælden og gentagen undersøgelse ved negativt svar anbefales tidligst 7 dage efter første analyse og da på mistanke om ny infektion.

 

Kontrolundersøgelse efter endt behandling anbefales ikke. Klinisk respons på behandling definerer hvornår man er CD rask. Clostridium difficile og CD toksiner kan persistere i afføringen umiddelbart efter symptomophør og er af uklar klinisk betydning. Antibiotika eliminerer ikke nødvendigvis bærertilstand.


 
3) Fremgangsmåde

Prøvemateriale

Fæces (pus, blod eller slim medtages i prøveglasset).

 

Utensilier

Fæcesrør.

Beskyttelsesrør.

 

Prøvetagning

Prøve bør så vist muligt tages før eventuel antibiotikabehandling.

 

Én fæcesprøve er tilstrækkelig på grund af analysens sensitivitet.

Fæces opsamles bedst i et rent bækken eller i en potte/skål. Med prøvetagningsskeen opsamles frisk kvitteret fæces (pus, blod eller slim tages med).

 

Fæcesrøret må højst fyldes 1/3 op.

For at undgå smitte til andre personer må prøverøret ikke forurenes på ydersiden, og efter påfyldningen skal skruelåget skrues hårdt til, så lækage under transport undgås.

 

Opbevaring og forsendelse

Prøvematerialet opbevares i køleskab (2-8 °C) til forsendelse.

Sendes umiddelbart efter prøvetagningen i beskyttelsesrør til Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Slagelse Sygehus, eller Nykøbing F Sygehus.


 
4) Udføres på

Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Slagelse og Nykøbing F. Sygehus.


 
5) Svar og tolkning

Svar

Toksin B (tcdB) påvist/ikke påvist.

Binære toksin (cdtA) påvist/ikke påvist.

Deletion i det regulatoriske gen tcdC, (tcdCΔ117, karakteristisk for CD027) påvist/ikke påvist.

 

Analysen udføres dagligt. 

Svar afgives samme dag, hvis prøven er modtaget i laboratoriet inden:

Slagelse: Kl. 20 på hverdage og kl. 15 i weekender og helligdage.

Nykøbing: Kl 16 på hverdage, kl. 13 lørdage og kl. 12 søn- og helligdage.

 

Positivt svar på sygehusprøver afgives telefonisk af læge og elektronisk; negativt svar afgives kun elektronisk.

 

Svar afgives elektronisk til henholdsvis Sundhedsplatform eller lægesystem i almen praksis.

 

Tolkning

Påvisning af CD skal vurderes i sammenhæng med det kliniske billede, og undersøgelse for CD bør kun udføres hos patienter med diarré (3 eller flere løse afføringer pr døgn af mindst 1-2 dages varighed). Clostridium difficile findes naturligt i tarmfloraen hos mange børn under 2 år, samt hos få procent af raske voksne. Kolonisationsraten stiger markant med varighed af hospitalsindlæggelse og med frekvens af hospitalskontakt.


 
6) Bemærkninger

Dersom der ønskes undersøgelser for andre tarmpatogene bakterier end CD, skal der indsendes særskilt fæcesprøve og rekvisition til dette.

 

Validiteten af et negativt resultat sikres ved samtidig amplifikation af en intern kontrol.

 

Infektionshygiejnisk retningslinje for CD findes på D4: Clostridium difficile

 

Afdelingen deltager hvert år i eksterne kvalitetsprøver fra NEQAS.


 
04.10.2019