Tryptase;P, KBA

 

Kan ikke rekvireres af praksis uden forudgående aftale med Klinisk Biokemisk Afdeling

 

Kvantitetsnummer

19926

SP: NPU19926

 

Kortnavn

Tryptase;P

 

Synonym

 

Analyseforkortelse

Tryptase

 

IUPAC

NPU19926 P—Tryptase; massek. = ? µg/L


Pris

Se venligst prisoversigt, DOK 548551

 

Udføres

Udføres 3 gange ugentligt på Klinisk Biokemisk afdeling, Sjællands Universitetshospital Roskilde.

 

Udføres akut i dagtiden på hverdage. Der skal rettes telefonisk henvendelse til Klinisk Biokemisk Afdeling, Roskilde på telefon 4732 5600 inden kl. 11, og prøven skal være på afdelingen inden kl. 12.

 

Svartider

Analysen tilhører svargruppe 3. Se venligst svartider, DOK 597944

 

Prøvemateriale

Serum 

 

Glastype

Gelglas, Tørglas

 

Mængde

Min. 0,5 mL serum

 

Prøveopbevaring
Holdbarhed i fuldblod ved opbevaring ved stuetemp. (20-25 oC) 10 timer

Holdbarhed i plasma/serum efter adskillelse

 2 døgn ved 20 °C, 7 døgn ved 4 °C, 2 mdr. ved -20 °C

Forsendelse:

Prøven sendes som centrifugeret gelglas eller afpipetteres. Sendes som Q-mærket post.

 

 

Referenceinterval

 <11,4 µg/L

 

Ringegrænse

Ingen 

 

Indikation

Til bekræftelse af anafylaktisk anfald, mastcelle aktivering og til risikovurdering ved immunterapi.

 

Ved mistanke om anafylaktisk anfald:
Prøven skal tages mellem 15 minutter og tre timer efter reaktionen og gentages efter 24 til 48 timer. Ved stadig forhøjelse bør prøven gentages efter en til to uger for at fastlægge patientens habituelle niveau.

Prøven kan tages post-mortem op til 48 timer efter dødstidspunktet.

 

Medicinsk baggrund

Tryptase frigives kontinuerligt fra mastcellerne i en proform og i en matur form ved aktivering af mastcellerne for eksempelvis i forbindelse med en anafylaktisk reaktion. Dette sker både ved IgE og ikke IgE-medierede reaktioner.

 

Enkelte individer har et habituelt forhøjet niveau af tryptase. Dette afspejler en øget mastcelle population. Mastocytose kan inddeles i cutan mastocytose (urticaria pigmentosa), hvor tryptaseniveauet oftest er under 20 µg/L og i systemisk mastocytose, hvor der er proliferation af mastceller i knoglemarv, lever, milt, lymfeknuder og huden.

Symptomerne på mastocytose viser sig som anfald af flushing, hudkløe, mavesmerter, vejrtrækningsbesvær og hovedpine og kommer ved frigivelse af granula fra mastcellen.

 

Forhøjet tryptase kan også ses som led i en hæmatologisk lidelse som eksempelvis AML, CML, myeloproliferative sygdomme og myelodysplastisk syndrom.

 

Et habituelt forhøjet niveau af tryptase kan være en risikofaktor for udvikling af en anafylaktisk reaktion senere evt. i forbindelse med immunterapi eller ved medicinering.

 

Tolkning
Ved anafylaktisk shock ses en kortvarig stigning i niveauet af tryptase. En pludselig stigning efterfulgt af et fald til et normalet niveau påviser en mastcelle aktivering og bruges dermed til at fastslå en anafylaktisk reaktion. Niveauet er forhøjet 15 min – tre timer efter reaktionen og falder til habituelt niveau efter 24 til 48 timer.

  

Molvægt
140 KD

 

Diverse information

Prøver taget i forbindelse med Anæstesi:

Rekvirenten skal udfylde en  blodprøverekvisition og prøven sendes til:

 

Laboratoriet for Medicinsk Allergologi
Gentofte Hospital​
Opgang 22, kælderen
Kildegårdsvej 28
2900 Hellerup​

Telefon: 38 67 20 64

 

Variation på analyseresultat

 Ekspanderet usikkerhed (2xCV%teknisk) 21 %
 Biologisk variation (intraindividuel) Ukendt


Betydende forskelle

 Statisk signifikant forskel* Ukendt
* Da oplysning om biologisk variation ikke er tilgængelig, kan det ikke angives hvornår to resultater er signifikant forskellige.

 

Dato

2021-02-23


 
23.02.2021