Osmolalitet;P, KBA

 

Kan ikke rekvireres af praksislæger uden forudgående aftale med Klinisk Biokemisk Afdeling

 

Kvantitetsnummer

3433

SP: NPU03433

 

Kortnavn

Osmolalitet;P

 

Synonym

Frysepunktsdepression
Osmolalitet

 

Analyseforkortelse

Osmolalitet
  
IUPAC

NPU03433 P—Opløst substans; molal. = ? mmol/kg

 

Pris

Se Prisoversigt Klinisk Biokemi KBA Region Sjælland - INTERNE analyser, DOK ID 548551

 

Udføres

En gang ugentlig.

 

Analysen udføres på

Kalundborg Sundheds- og Akuthus

Klinisk Biokemisk Afdeling

Nørre Allé 31

4400 Kalundborg

tlf. 59 48 15 30

 

Prøvemateriale

Li-Heparin plasma.

 

Mængde:

Minimum 0,5 ml plasma

 

Prøvebehandling

 

Centrifugeres og afpipetteres inden:

24 timer

Opbevaring efter adskillelse:

14 dage ved 20 °C, 4 uger ved  4 °C, 3 måneder ved -20 °C

Forsendelse:

Afpipetteret serum/plasma kan sendes som q-post.

Interferens:

Ikke relevant

 

 

Referenceinterval

280 - 300 mmol/kg*

 

*Kilde: Kompendium i Laboratoriemedicin 2000, www.dskb.dk

 

Ringegrænser

Ingen

 

Indikation

Forgiftningstilfælde, nyrelidelser og mistanke om forstyrrelser i ADH-systemet. Væsketerapi og parenteral ernæring, særlig hos nyre- og leverinsufficiente patienter.

 

Medicinsk baggrund
Osmolaliteten angiver antallet af osmotisk aktive partikler pr. kg opløsningsmiddel.
Osmolalitet = osmotisk koefficient * partikel-koncentrationen i mol/kg opløsningsmiddel.
Den osmotiske koefficient for NaCl er 0,93 i væsker med fysiologiske koncentrationer, f.eks. serum.
 
Tolkning
Hypoosmolalitet: Overhydrering f.eks. ved indtagelse af vand efter svedtab, infusion af isoton glucose og hyperfunktion af ADH-systemet. Natrium-mangel f.eks. ved tubulær nyrelidelse eller binyrebark-insufficiens. Kalium-mangel, som ledsages af intracellulær dehydrering og nedsat reabsorption af natrium i nyretubuli.
Hyperosmolalitet: Dehydrering i forbindelse med f.eks. stærk svedsekretion, hypofysær og renal diabetes insipidus, hyperglykemi (coma diabeticum) med osmotisk diurese uden erstatning af vandtabet. Alkoholindtagelse, idet 1 vægtpromille svarer til ca. 22 mmol/kg.

 

Molvægt
Ikke relevant

 

Variation på analyseresultat

Niveau 292 mmol/kg

Niveau 775 mmol/kg

 Ekspanderet usikkerhed (2xCV%teknisk)

6,7  %

6,7  %

 Biologisk variation (intraindividuel)

1,3 %


Betydende forskelle

 Statistisk signifikant forskel*

10  %

* Ud fra biologisk og teknisk variation kan det beregnes, at resultatet skal være ændret med en vis forskel i forhold til forudgående resultater for at ændringen imellem resultater er statistisk signifikant.

 

Dato

2020-04-22


 
22.04.2020