Osmolalitet;U, KBA

 

Kan ikke rekvireres af praksislæger uden forudgående aftale med Klinisk Biokemisk Afdeling

 

Kvantitetsnummer

3434

SP: NPU03434

 

Kortnavn

Osmolalitet;U

 

Synonym

Frysepunktsdepression
Osmolalitet

Analyseforkortelse

Osmola_U

 

IUPAC

NPU03434 U—Opløst substans; molal. = ? mmol/kg

 

Pris

Se Prisoversigt Klinisk Biokemi KBA Region Sjælland - INTERNE analyser, DOK ID 548551

 

Udføres

En gang ugentlig.

 

Analysen udføres på
Kalundborg Sundheds- og Akuthus
Klinisk Biokemisk Afdeling
Nørre Allé 31
4400 Kalundborg
tlf. 59 48 15 30

 

Prøvemateriale

1 - 2 mL spoturin eller 1 - 2 mL af en velblandet døgnurin. Opbevares i glas med tætsluttende låg.

 

Prøvebehandling

 

Opbevaring:

14 døgn ved 20 °C, 14 døgn ved  4 °C, 3 måneder ved -20 °C

Forsendelse:

Tåler postforsendelse ved omgivelsernes temperatur.

Interferens:

Behandling med lithium giver forhøjet U-Osmolalitet.

 

 

 

Referenceinterval

300 - 900 mmol/kg*

 

*Kilde: Kompendium i Laboratoriemedicin 2000, www.dskb.dk

 

Ringegrænser

Ingen


Indikation
Mistanke om diabetes insipidus, nyrelidelser, polyuri - bedst i forbindelse med tørsteprøve, bestemmelse af P—Osmolalitet og evt. indgift af vasopressin.

 

Medicinsk baggrund
Osmolaliteten angiver antallet af osmotisk aktive partikler pr. kg opløsningsmiddel.
Osmolalitet = osmotisk koefficient * partikel-koncentrationen i mol/kg opløsningsmiddel.
Den osmotiske koefficient for NaCl er 0,93 i væsker med fysiologiske koncentrationer, f.eks. serum.
 
Tolkning
U-Osmolalitet må sammenholdes med oplysninger om væsketilførsel, ødemer etc.
Nedsat evne til at koncentrere urinen ses ved utilstrækkelig sekretion af vasopressin, kronisk pyelonephrit og andre tilstande med vasopressinresistens som hyperkalkemi, hypokalemi, lithiumbehandling, akut tubulær interstitiel nephropati, uremi etc.


Undersøgelsen foretages om morgenen, hvor osmolaliteten i urin, efter 8 timer uden væskeindtagelse, normalt er > 800 mmol/kg, samtidig med normal osmolalitet i plasma. Ved diabetes insipidus er U-Osmolalitet som regel lavere end P-Osmolalitet, ved osmotisk diurese sædvanligvis større.

 

Molvægt
Ikke relevant

 

Variation på analyseresultat

Niveau 292 mmol/kg

Niveau 775 mmol/kg

 Ekspanderet usikkerhed (2xCV%teknisk)

11,4  %

11,4  %

 Biologisk variation (intraindividuel)

28,3 %


Betydende forskelle

 Statistisk signifikant forskel*

80  %

* Ud fra biologisk og teknisk variation kan det beregnes, at resultatet skal være ændret med en vis forskel i forhold til forudgående resultater for at ændringen imellem resultater er statistisk signifikant.

 

Dato

2020-01-28


 
31.01.2020