Kromogranin A;P, KBA

 

Kan ikke rekvireres af praksis uden forudgående aftale med Klinisk Biokemisk Afdeling

 

Kvantitetsnummer

28867

SP: NPU28867

  

Kortnavn

Kromogranin A 

 

Synonym

Chromogranin

 

Analyseforkortelse

KromograA


IUPAC

NPU28867 P—Chromogranin A; stofk. = ? µg/L

Pris

Se venligst prisoversigt, DOK 548551

 

Udføres

Ugentligt

Klinisk Biokemisk afdeling, Næstved

    

Prøvemateriale

Afhentningsordning: Fuldblod

Serum

 

Glastype:

Serum gelglas

  

Mængde:

Minimum 1 mL serum

  

Prøvebehandling

Afhentningsordning:

 

Holdbar 8 timer i fuldblod ved 20-25 °C.

 

Centrifugeres inden:

 

8 timer.
Opbevaring efter adskillelse:24 timer ved 20-25 °C, 3 mdr. ved -20 °C. Må ikke opbevares på køl.

 

Forsendelse:


Afpipetteret serum fryses og sendes på frost.

 

     

Referenceinterval

<101,9 µg/L

Ref. Indlægsseddel B·R·A·H·M·S CgA II  KRYPTOR, version R02da

 

Ringegrænse

Ingen

 

Medicinsk baggrund

Kromogranin A (CgA) er et 49 kDa protein, der findes i granula i de neuroendokrine celler. CgA er meget følsomt overfor proteolyse, hvorved der dannes biologisk aktive peptider som f.eks. pancreastatin. kromostatin og vasostatin I og II.

Måling af CgA er, sammen med klinisk vurdering, indiceret ved opfølgning af neuroendokrine tumorer.


Tolkning

Høje niveauer af CgA ses i forbindelse med neuroendokrine tumorer som f.eks. karcinoid, fæokromocytom eller neuroblastom, men kan også findes i tilfælde af godartede sygdomme (sygdomme i mavetarmkanalen, nyresvigt, kardiovaskulære sygdomme).
CgA-niveauet kan stige i forbindelse med behandling med protonpumpehæmmere (PPI), og det anbefales derfor at stoppe PPI-behandling mindst 2 uger før bestemmelse af CgA.

Lave værdier har ingen klinisk betydning

 

Molvægt

49.000 g/mol

 

Variation på analyseresultat

 

Analyseusikkerhed

 

Niveau 78 µ/L

Niveau 460 µg/L

 Ekspanderet usikkerhed (2xCV%teknisk)

15 %

15 %

 Biologisk variation (intraindividuel)

12,8 %

 

Betydende forskelle

 

 Statisk signifikant forskel*

41 %

* Ud fra biologisk og teknisk variation kan det beregnes, at resultatet skal være ændret med en vis forskel i forhold til forudgående resultater for at ændringen imellem resultater er statistisk signifikant.

 

Dato

2020-02-10


 
10.02.2020