Cerebrospinalvæske (Csv), lumbalpunktur, KBA

 
1) Forberedelse af prøvetagning af cerebrospinalvæske (Csv)
1.1) Rekvirering af analyser
1.2) Blod-prøver, udtagning
1.3) PTB'er (PrøveTagningsBlanketter)
1.4) Mærkning af glas
2) Håndtering af Csv-prøver
3) Kvittering for Csv-prøvetagning
4) Aflevering/forsendelse af prøver
5) Vejledninger vedr. fordeling af Cerebrospinalvæsker
5.1) Skematisk vejledning til fordeling af Cerebrospinalvæske
5.2)  Skema vedr. minimums-mængde af Csv for børn
 

I denne vejledning anvendes følgende forkortelser for de analyseudførende afdelinger: 

Biokem.    

Klinisk Biokemisk Afdeling

Mikrob.

Klinisk Mikrobiologisk Afdeling

Patol.

Klinisk Patologisk Afdeling

SSI Statens Seruminstitut
SKEKBABlodprøver og Biokemi, Skejby Sygehus
OUHKIA Klinisk Immunologisk Afdeling, Odense Universitetshospital
GLOKBA Klinisk Biokemisk Afdeling, Glostrup Hospital 

 


 
1) Forberedelse af prøvetagning af cerebrospinalvæske (Csv)

 
1.1) Rekvirering af analyser

 

1.1.1

I SP oprettes en rekvisition som ”Tages af afdeling”.

 

1.1.2

Vælg analyser ud fra diagnose eller via SP bestillingskoder.

 

1.1.3

Se evt. bestillingskoder i Skema 1 og Skema 2 (afsnit 5.1).

 

1.1.4Når der rekvireres analyser til lumbalpunktur, bestilles der automatisk både Csv-prøver og de tilhørende blod-prøver. Se desuden afsnit 1.2.


 
1.2) Blod-prøver, udtagning

 

1.2.1

Glukose: Afdelingen skal selv tage P-Glukose. Glukosen bør tages indenfor 1 time efter udtagning af spinalvæsken.

 

1.2.2

Andre blodprøver: Hvis der skal tages blodprøver i forbindelse med spinalvæsken - og afdelingen ikke selv tager prøven - skal afdelingen kontakte Biokem. for prøvetagningen. Aftal nærmere hvor PTB’en placeres. Blodprøverne skal være taget inden 24 timer.

 


 
1.3) PTB'er (PrøveTagningsBlanketter)

 

1.3.1

Rekvisitionen bliver splittet op i 2 bestillinger – 1 til blod og 1 til Csv.

 

1.3.2

Der kan være flere PTB’er afhængig af det bestilte antal analyser - både til KBA og Mikrob.

 

1.3.3

PTB’er til Biokem. vedr. Csv er mærket øverst i venstre hjørne med ”PTB til brug for afdelingen”.

 

1.3.4

På barkodeetiketterne i højre side af PTB’erne er der påtrykt løbenumre. Disse sættes på glas til udtagning af Csv-materiale.

 

1.3.5

PTB’erne udskrives inden udtagning af spinalvæske, da det af de udskrevne PTB'er ses, hvor mange glas, der skal anvendes til Csv-analyserne.

 

1.3.6De relevante PTB'er printes ud fra Opgavelisten i SP

 
1.4) Mærkning af glas

 

1.4.1

Antal glas, der skal udtages, er afhængig af antal bestilte supplerende undersøgelser.

 

1.4.2

Udtag som minimum 4 glas til spinalvæskeundersøgelser.

 

1.4.3

Prøveglassene nummereres fortløbende 1*, 2, 3, 4 osv, se Skema 1 og Skema 2 (afsnit 5.1). *) Der står IKKE "Glas 1" på etiketten til Csv-Dyrkning.

 

1.4.4

Hvis der ikke er bestilt supplerende undersøgelser, sættes label (fra PTB’en) med navn og Cpr-nr. på glasset.

 

1.4.5

Stregkoderne sættes på langs af glassene.

 


 
2) Håndtering af Csv-prøver
Se skematisk oversigt nedenfor: Skema 1 og Skema 2 (afsnit 5.1)
   
Særligt vedr. udtag af Csv på spædbørn og mindre børn. Se afsnit 5.2

 
3) Kvittering for Csv-prøvetagning

 

3.1

Inden prøverørene sendes til Mikrob., Biokem. og Patol., skal Csv-glassene til Biokem. prøvetages på Roveren.

 

3.2

Se særskilt vejledning til dette: http://d4/#DokID=549897


 
4) Aflevering/forsendelse af prøver

 

4.1

Glassene afleveres i følge lokale aftaler.

 

4.2

Celletælling (glas 2) afleveres til Biokem. i hånden på en bioanalytiker inden ½ time.

 

4.3

Forud for forsendelse kontaktes Biokem., Mikrob. eller Patol. med oplysning om, hvornår prøven kan forventes modtaget for at sikre, at der er en bioanalytiker på laboratoriet.

 

4.4Forud for forsendelse af hasteprøver til Mikrob. kontaktes afdelingen på tlf. 58 55 94 04, og i vagtperioden Kl. Mikrobiologisk afd.s vagthavende bioanalytiker via omstillingen på Slagelse Sygehus tlf. 58 55 90 00.
  
4.5

Forud for forsendelse af hasteprøver til Patol. i Næstved kontaktes afd. på tlf. 5651 4314.

 

4.6Forud for forsendelse af hasteprøver til Patol. i Roskilde kontaktes afd. på tlf. 4732 5900.

 
5) Vejledninger vedr. fordeling af Cerebrospinalvæsker

 
5.1) Skematisk vejledning til fordeling af Cerebrospinalvæske

 

Disse skemaer findes også som bilag beregnet til udprint.

 

 

Skema 1

OBS: Udskriv PTB inden udtagning af spinalvæske, så kan det ses, hvor mange glas der skal  bruges!!

Antal

glas

Glas nr./

Analysegruppe

Glastype/

prøvemængde

Udføres

Kommentar

           

1 stk.

Glas 1*

Særskilt PTB til Mikrobio.

*) Der står IKKE "Glas 1" på etiketten.

Csv-dyrkning

 

Bestil i SP:
10011 (dyrkning og resistens) og vælg spinalvæske.

PTB kommer ud til Mikrob.

 

Sterilt spidsglas
15 dråber Csv = 1 mL

                        

Mikrob. Slagelse

 

·   Efterse spinalvæsken for farve og uklarhed. Noteres i

    patient-journalen.

·   Uklar spinalvæske sendes akut til Mikrob.

 

·   Klar spinalvæske:

o  Høj mistanke om meningitis: sendes akut til Mikrob.

o  Lav mistanke om meningitis: de biokemiske svar på celletal og glukose afventes. Hvis biokemi ikke bekræfter meningitis mistanken, kan prøven sendes med normal transport dagen efter.

 

 

 

         

1 stk.

          

 

Glas 2

 

Csv-tælling

Bestil i SP:
NPU14911

 

Ønskes

Csv-Laktat

 

Bestil i SP:

NPU02545

Sarstedt glas
15 dråber Csv = 1 mL

 

Biokem.

lokalt

·   Glasset skal afleveres til Biokem. i hånden på en

    bioanalytiker inden ½ time pga. holdbarhed.

  

·   Såfremt der er bestilt Csv-Laktat, skal glasset afleveres i 

    hånden på en bioanalytiker inden ½ time. pga.  

    holdbarhed.

 

·   Csv-Leuko skal udføres indenfor 1 time.

·   Csv-Ery skal udføres indenfor ½ time.

·   Csv-Laktat skal udføres indenfor 30 minutter. 

·   Sarstedt glas: Ref.nr.62.558.201.

 

1 stk.

Glas 3

 

Csv-Prot/Glu
 

Bestil i SP:
NPU14911

Sterilt spidsglas          
15 dråber CSV= 1 mL   

Biokem.

lokalt

·    Kun relevant, hvis Glas 1 ikke er klart og farveløst: 

     Efterse spinalvæsken for farve og uklarhed. Noteres i

     patientjournalen.

 

·   Csv-Protein og Csv-Glukose skal udføres hurtigst muligt og senest inden for 5 timer. 

 

 

 

1 stk.

 

Glas 4

 

Tages hvis ingen supplerende undersøgelser  

bestilles  

 

Sterilt spidsglas
20 dråber Csv = 1-2 mL gerne mere

                               

Biokem.

lokalt

 

·   Opbevares i Biokem. mhp. evt. efterbestillinger.

·   Påføres label med navn og cpr-nr.

 

 

 

 

 

 

Skema 2: Supplerende undersøgelser

·   Glassene mærkes med de stregkoder, der er nummeret 4 og 5.

·   Glas 5 findes kun, hvis der skal tages 2 glas til samme analysegruppe.

·   Hvert glas skal som hovedregel indeholde minimum 20 dråber Csv.

·   Se nedenfor for nøjagtig mængde for hver undersøgelse.

Antal glas

Glas nr./

Analysegruppe

Glastype/

prøvemængde

Udføres

Kommentar

2 stk.

Glas 4 og 5

 
Csv-IgG-Index/ Oligokloni

                                     

Bestil i SP:
NPU17072
NPU17076
NPU53977

  

OBS: I Slagelse bestilles:

NPU17072 + RSJ00353

2 x Sterilt spidsglas

med hver
20 dråber Csv = 1-2 mL

Biokem.

Slagelse

Udføres 1 gang om ugen (sædvanligvis fredag)

    

   

   

Tilhør. blodprøve(r): Se analyse-nr. i kolonne 2 samt PTB til Biokemi.                                                                       

1 stk.


Glas 4

 
Csv-Xantochromi

                                     

Bestil i SP:
NPU18323

Sterilt spidsglas

20 dråber Csv = 1-2 mL

Biokem.

lokalt

 

Prøveglasset indpakkes straks efter udtagning for at undgå lyspåvirkning af prøvematerialet.

 

Biokem. Slagelse udfører Csv-Xanto for Næstved, Nykøbing og Slagelse.

 

Biokem. Roskilde udfører Csv-Xanto for Køge og Roskilde.

 

Biokem. Holbæk udfører Csv-Xanto for Holbæk.

  

Klinisk Biokemisk Afd. er ansvarlig for forsendelsen.

    

Tilhør. blodprøve(r): Se analyse-nr. i kolonne 2 samt PTB til Biokemi.

2 stk.

Glas 4 og 5+

Særskilt PTB til Mikrobio.

  
Csv-Meningit og Encefalit

  

Bestil i SP:
DNK35281 (PTB til Biokem.)32013 (PTB til Mikrob.)


Ønskes Enterovirus us bestil SP 32060

2 x Sterilt spidsglas

med hver

20 dråber Csv = 1-2 mL

Mikrob.

Slagelse

 

 

Mikrob. Slagelse

 


 

SP 32013 indeholder:
HSV 1 og 2 samt VZV PCR

   

SP DNK35281 indeholder:

Csv/P-HSV, Csv/P-HH3, P-HSV IgG, P-HHV3 IgG udføres kun ved Csv-Leuko  ≥ 3.

   

NB! Csv-Laktat: Se Glas 2

   

   

Tilhør. blodprøve(r): Se analyse-nr. i kolonne 2 samt PTB til Biokemi.

1 stk.

Glas 4

 
Csv-Neuroborreliose

 

Bestil i SP:
DNK05348

Sterilt spidsglas
20 dråber Csv = 1-2 mL

Mikrob.

Slagelse

Udføres kun

når Csv-Leuko ≥ 3.

   

Tilhør. blodprøve(r): Se analyse-nr. i kolonne 2 samt PTB til Biokemi.

1 stk.

Glas 4

 
Csv-Alzheimermarkør

 

Bestil i SP:
NPU22271

Sarstedt glas
20-30 dråber Csv = 1-2 mL

 

Biokem.

videre-
sender til
SKEKBA

Sarstedt glas: Ref.nr.62.558.201

1 stk.

Glas 4
 
Csv-CreutzfeldtJ/

JC polyomavirus
 
Bestil i SP:
NPU27704

Sterilt spidsglas
20 dråber Csv = 1-2 mL

Biokem.

videre-
sender til
SSI

 
1 stk.

Glas 4
 
Csv-Cytologi

(Generel, Tumorceller)

    
Bestil i SP:
Se kommentar til højre

Sterilt spidsglas
25 dråber Csv = 1-2 mL gerne mere 

                                                                

 

 

 

 

Patol.
Næstved


 

Patol. Roskilde

Prøverne bestilles i Patologisystemet.
Se vejledning ”Cytologisk undersøgelse - Andet Klinisk Patologi, PAT". LMV, dok. nr. 262229 

  

Klinisk Patologisk Afdeling Næstved udfører us. for Holbæk, Nykøbing F, Næstved og Slagelse.
 

 

Klinisk Patologisk Afdeling Roskilde udfører us. for Køge og Roskilde.

1 stk. 

Glas 4
 
Csv-
Cytologi (Hæmatologi)
    
Bestil i SP:
Se kommentar til højre

Sterilt spidsglas
25 dråber Csv = 1-2 mL gerne mere 

 

 

 

Patol. Roskilde

 

 

 

Se vejledning ”Hæmatologisk us./problemstilling - Patologi, PAT”. LMV, dok.nr. 262230

1 stk.

Glas 4

  

Csv-Flowcytometri

  

Bestil i SP:
Se kommentar til højre

 

Sterilt spidsglas
25 dråber Csv = 1-2 mL gerne mere 

Patol. Roskilde

 

 

  

Biokem.

Roskilde

Klinisk Patologisk Afdeling Roskilde udfører us. for Nykøbing F, Næstved og Slagelse.

Se vejledning ”Hæmatologisk us./problemstilling - Patologi, PAT”. LMV, dok.nr. 262230

   

Klinisk Biokemisk Afdeling Roskilde udfører us. for Holbæk, Køge og Roskilde. Bestil i SP: NPU29291

 

1 stk.

 

Glas 4

 

Csv-NFL

(Neurofilament light poly-

peptide)

 

Bestil i SP:

NPU27353

 

Sterilt spidsglas

10 dråber Csv = 0,5 mL

 

 

 

Biokem.

videre-

sender

til SKEKBA

 

 

 

 

Centrifugeres og fryses inden 4 timer

1 stk.
Glas 4

Autoimmun encefalit, primær screening - IgG

Bestil i SP:
SAI00016 (P)
SAI00017 (Csv)
Sterilt spidsglas
20-30 dråber Csv = 2 mL
Biokem.
videre-sender
til OUHKIA
   
   
Opbevares på køl (+2 °C til +8 °C) indtil forsendelse.
   
Tilhør. blodprøve(r): Se analyse-nr. i kolonne 2 samt PTB til Biokemi.
1 stk.
Glas 4

Autoimmun encefalit, sekundær screening - IgG

Bestil i SP:
SAI00019 (P)
SAI00018 (Csv)
Sterilt spidsglas
20-30 dråber Csv = 2 mL
Biokem.
videre-sender
til OUHKIA
  
   
   
Opbevares på køl (+2 °C til +8 °C) indtil forsendelse.
   
Tilhør. blodprøve(r): Se analyse-nr. i kolonne 2 samt PTB til Biokemi.
1 stk.
Glas 4
   
Orexin-A [Hypocretin-1];Csv

   
Bestil i SP:
NPU28101
Sterilt spidsglas
20-25 dråber Csv = 1 mL
Stilles direkte på isbad
Biokem.
videre-sender
til GLOKBA
Indenfor 1 time centrifugeres og overføres 0,5 mL CSV til 2 cryorør, der i forvejen er placeret på isbad.
   
De 2 cryorør nedfryses til - 20 °C og sendes på frost.

 

 

For yderligere oplysninger m.v. om de enkelte analyser, se Laboratoriemedicinsk Vejledning (LMV). 


 
5.2)  Skema vedr. minimums-mængde af Csv for børn

Dette skema findes også nederst som bilag egnet til udprint.

 

Herunder findes en oversigt over den mængde cerebrospinalvæske, som minimalt skal anvendes til undersøgelserne. De meget små volumener, der accepteres for småbørn, kræver særlig håndtering. Derfor bør det af hensyn til patientsikkerheden tilstræbes, at der for større børn og voksne opsamles de mængder, der er an givet i Skema 1 og 2.

  
Ved håndtering af cerebrospinalvæsker fra børn er kun prøvemængden ændret ift. Skema 1 og Skema 2. Øvrige anvisninger vedrørende bestilling og håndtering er også gældende for børn.

 

Skema vedr. minimums-mængde af Csv for børn

Antal

glas

Glas

nr.

 

Analysegruppe

Glastype       

Prøvemængde

Kommentar – se endv. 

Skema 1 og Skema 2

1 stk.

Glas 1

Csv-dyrkning

Sterilt spidsglas

5-10 dråber = 0,4 mL Csva

Inspicer prøven –
Se skema 1

1 stk.

Glas 2

Csv-tælling

OBS: Sarstedt glas

10 dråber = 0,5 mL Csv

 

1 stk.

Glas 3

Csv-Prot/Glu

Sterilt spidsglas

8-10 dråber = 0,4 mL Csv

Inspicer prøven –
Se skema 1

2 stk.

Glas 4

og 5

Csv-IgG-Index/

Oligokloni

Sterilt spidsglas

1x 7-10 dråber = 0,3 mL Csv

+ 1x 4-5 dråber = 0,2 mL Csv

  
+ 1 mL blod                   

 

 

 

1 stk.

Glas 4

Csv-

Xantochromi

Sterilt spidsglas20 dråber = 1 mL CsvBeskyttes mod lys

1-2

stk.

 

Glas 4

og 5+

Csv-Meningit

og Encefalit

Sterilt spidsglas 1x 15 dråber Csv
+ 1x 10 dråber Csva
eller
1x 20 dråber Csv = 1 mLa
  
+  1mL bloda

Hvis kun 1 glas sendes til

Mikrob., skal alle etiketter

til Csv for denne

analysegruppe sættes på

glasset.

1 stk.

Glas 4

Csv-Neuro-

borreliose

Sterilt spidsglas 10 dråber = 0,5 mL Csva
  
+ 1 mL bloda
 

1 stk.

Glas 4

Autoimmun

encefalit,

primær

screening - IgG

Sterilt spidsglas 

10 dråber = 0,5 mL Csv

  
+ 0,5 mL blod

 

1 stk.

Glas 4

Autoimmun

encefalit,

sekundær

screening - IgG

Sterilt spidsglas 

10 dråber = 0,5 mL Csv*

  
+ 0,5 mL blod*

*) Kan laves på samme glas,

som Autoimmun encefalit,

primær screening – IgG.

Der er tilstrækkeligt

materialetil begge us.

1 stk.

Glas 4

Orexin-A

[Hypocretin

-1];Csv

Sterilt spidsglas 10-12 dråber = 0,6 mL
Stilles direkte på isbad
OBS: specialhåndtering –
se Skema 2

 
a) Der gøres opmærksom på, at Mikrob. hellere vil modtage ét ”godt” glas til flere analyser (med tilsvarende etiketter sat på) i stedet for ”fire små sjatter”. Det anbefales ydermere at sende det afsted, som man har udtaget, også selvom mængden skulle være mindre end det angivne. Ved tvivlsspørgsmål kontaktes Klinisk Mikrobiologisk Afd.

   

Dato

Revideret 2021-04-20

  

Regionale dokumenter

235325 Rekvisition og prøvetagning til diagnostiske undersøgelser.


 


Bilag:
20210318 Lumbalpunktur Børn vers.1.docx
20210318 Lumbalpunktur Skema 1 og Skema 2 vers. 10.docx
Link til Xantochromi i LMV
27.04.2021