Influenza (A+B) og RS virus DNA/RNA, PCR, EPC kode 52050, KMA

 
1) Princip
2) Indikation
3) Fremgangsmåde
4) Udføres på
5) Svarafgivelse
6) Bemærkninger
 

For Holbæk Sygehus: Per 1. november 2018, foretages influenza/RSV som PoCT på Klinisk Biokemisk Afdeling i influenzasæson (1/10-30/4). Se LMV: Holbæk PoCT Influenza (A+B) og RS virus DNA/RNA.


 
1) Princip

Påvisning af influenzavirus med PCR. Det er en kvalitativ analyse som influenzavirus A og B samt Respiratorisk syncytial virus (RSV) i et kombineret assay.


 
2) Indikation

Klinisk mistanke om Influenza hos alvorligt syge eller personer tilhørende risikogruppe (se Sundhedsstyrelsen vejledning).

Klinisk mistanke om infektion med RSV.

RSV er en hyppig årsag til infektion i øvre luftveje specielt hos mindre børn.

 


 
3) Fremgangsmåde

Prøvemateriale:

Analysen er valideret til nasalt aspirat/vask og nasopharynx podning, som er det bedst egnede prøvemateriale.

Podninger skal fremsendes i UTM.

 

Øvrigt prøvemateriale kan undersøges, men er ikke valideret og vil blive påført bemærkning om, at svar er med forbehold, da prøvematerialet ikke er valideret til analysen.

Ved mistanke om pneumoni suppleres med sekret fra nedre luftveje: Ekspektorat, trachealsekret eller BAL-væske.

 

Virus findes intracellulært i luftvejenes celler. Materiale skal således indeholde celler. Spyt og mundskyllevand er IKKE er velegnet.

 

Utensilier:

Podningssættet består af en podepind og virustransportmedium (Universal transport medium; UTM).

Sættet kan bestilles på depotet Nykøbing Falster Sygehus.

Podepind skal blive i transportmediet ved fremsendelse.

Kulpodepind i Stuarts transportmedium kan IKKE anvendes.

Nasopharynx aspirat: Trachealsugesæt (aspiratet sendes i UTM).

 

BAL og trachealsekret indsendes i spidsglas uden tilsætning.

 

Ekspektorat dåse + transporthylster med gult låg.

 

Prøvetagning:

Tidspunkt for prøvetagning: Tidligt i sygdommens akutte fase, helst i de første 2 – 3 sygdomsdage.

 

Podning fra nasopharynx: Podepind føres langs bunden af næsehulen i en længde på ca. 7 cm hos en voksen således, at den berører bagvæggen af nasopharynx. Pres podepinden mod siden og rotér den to gange. Placer podepinden i røret med UTM, knæk pinden langs kanten af røret og skru låget på.

 

Podning fra svælget: Podepind indføres i den bageste del af pharynx (bag ganebåndet). Herefter presses podepinden mod slimhinden langs bagsiden af tonsil-lejet og føres op og ned 2 gange. Placer podepinden i røret med UTM, knæk pinden langs kanten af røret og skru låget på.

 

Nasopharynx aspirat: Sugekateter indføres til nasopharynx og sekretet opsamles i et sterilt spidsglas. Aspiratet overføres til UTM.

 

Sekret fra nedre luftveje: Ekspektorat, trachealsekret, eller BAL-væske opsamles i ekspektoratdåse eller spidsglas.

 

Opbevaring og forsendelse:

I køleskab til forsendelse.

Forsendelse mellem sygehuse skal ske i kølekasse.
 
4) Udføres på

Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Slagelse og Nykøbing F sygehuse. Analysen køres dagligt, samt i weekender/helligdage.

Slagelse

For prøver som ankommer til Klinisk Mikrobiologisk Afdeling inden kl. 20 på hverdage, og inden kl. 15 i weekender/helligdage, vil svaret foreligge samme dag.

Nykøbing F

For prøver som ankommer til Klinisk Mikrobiologisk Afdeling inden kl. 16 på hverdage, kl. 13 lørdage og kl. 12 søn- og helligdage, vil svaret foreligge samme dag.


 
5) Svarafgivelse

Svarafgivelse:

Analyse bevares som

Influenzavirus A: Påvist/ikke påvist.

Influenzavirus B: Påvist/ikke påvist.

RSV: Påvist/ikke påvist.

I tilfælde af hæmning bliver prøven besvaret som ”Inkonklusiv” og ny prøve udbedes.

Svar gives elektronisk til henholdsvis Sundhedsplatform eller lægesystem i almen praksis.

 

Kontrolundersøgelse er som regel ikke indiceret og anbefales ikke.  

Gentaget undersøgelse ved påvist influenzavirus hos indlagte immundefekte patienter med det formål at ophæve isolation anbefales 1-2 gange ugentligt, dog tidligst 3 dage efter sidste positive prøve. 


 
6) Bemærkninger

Infektionshygiejnisk retningslinje for influenza hos indlagte findes i D4: Isolation af patienter med smitsomme sygdomme.

 

Alle influenza positive prøver sendes til overvågning på Influenza-laboratoriet, SSI, hvor der foretages typning og subtypning. Genotypisk resistensundersøgelse bliver udført på udvalgte prøver.


 
10.10.2019