Pneumoni, atypisk: PCR, KMA

Slettet dokument

 
1) Princip
2) Indikation
3) Fremgangsmåde
4) Udføres på
5) Svar og tolkning
6) Bemærkninger
 
1) Princip

Pakken består af følgende analyser: Legionella pneumophila PCR, Mycoplasma pneumoniae PCR og Chlamydophila pneumoniae PCR.

Påvisning er baseret på undersøgelse for specifikke gensekvenser opformeret ved PCR.


 
2) Indikation

Formodning om nedre luftvejsinfektion som trakeobronkitis eller pneumoni forårsaget af Legionella pneumophila, Mycoplasma pneumoniae eller Chlamydophila pneumoniae.


 
3) Fremgangsmåde

Prøvemateriale

Der kan KUN anvendes prøvemateriale fra nedre luftveje: Ekspektorat, trakealsekret, BAL-væske.

Prøvemateriale indsendt fra øvre luftveje vil KUN blive analyseret på Mycoplasma pneumoniae og Chlamydophila pneumoniae.

 

Utensilier

Ekspektoratdåse.

Spidsglas.

Beskyttelsesrør.

 

Prøvetagning

Så tidligt som muligt i sygdomsforløbet.

Mindst 1 ml ekspektorat, trakealsekret eller BAL-væske opsamles i ekspektoratdåse eller spidsglas uden yderligere tilsætning.

 

Rekvisition

Praksis: WebReq.

Sygehus: Elektronisk rekvisition via BCC (se Vejledning i rekvirering af mikrobiologiske prøver via BCC-systemet) eller rekvisitionsseddel til Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Slagelse Sygehus (afkryds materialetype rubrik 35sedlen).

 

Opbevaring og forsendelse

Prøvematerialet opbevares i køleskab (2-8 °C) til forsendelse.

Sendes umiddelbart efter prøvetagningen i beskyttelsesrør eller ekspektoratdåse med post eller intern transport til Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Slagelse Sygehus.


 
4) Udføres på
Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Slagelse sygehus.
 
5) Svar og tolkning

Svar

Legionella pneumophila påvist/ikke påvist.

Mycoplasma pneumoniae påvist/ikke påvist.

Chlamydophila pneumoniae påvist/ikke påvist.

Inkonklusiv (prøven indeholder hæmmende stoffer og kan derfor ikke bedømmes).

 

Analyse udføres minimum 3 gange om ugen.

 

Tolkning

Positivt resultat for Legionella pneumophila, Mycoplasma pneumoniae eller Chlamydophila pneumoniae er tegn på igangværende eller nylig overstået infektion. Et positivt resultat for Legionella pneumophila bør dog tolkes på baggrund af, at Legionella er en almindelig forekommende bakterie i ferskvand (også drikkevand).

Negativt resultat udelukker ikke infektion.


 
6) Bemærkninger

Validiteten af et negativt resultat sikres ved samtidig amplifikation af en intern kontrol. Få procent af prøverne indeholder komponenter, der hæmmer PCR.

 

Analyse for Mycoplasma pneumoniae og Chlamydophila pneumoniae kan rekvireres separat og tilsvarende for Legionella pneumophila.

 

Afdelingen deltager hvert år i eksterne kvalitetsprøver fra QCMD.


 
19.03.2014