Adalimumab;P , KBA

 

Kan ikke rekvireres af praksis uden forudgående aftale med klinisk biokemisk afdeling

 

Kvantitetsnummer

28695

 

Kortnavn

Adalimumab;P

SP: NPU28695 

 

Synonym

Humira, Hyrimoz, Amgevita, Imraldi

 

Analyseforkortelse

TNF Adalimum


IUPAC

NPU28695 P—Adalimumab; massek. = ? mg/L

 

Pris

Se Prisoversigt Klinisk Biokemi KBA Region Sjælland - INTERNE analyser, DOK ID 548551

 

Udføres

Hver ca. 14. dag
Klinisk Biokemisk Afdeling, Holbæk Sygehus

 

Forventet svartid op til 3 uger efter at prøven er modtaget

 

Prøvemateriale

Serum
 
Glastype:
Serum-gelglas
 
Mængde:
Minimum 1 ml serum.

Afpipetteres efter centrifugering.

Prøver bør altid tages som en dal-værdi (lige inden næstekommende indgift/dosis af Adalimumab).

 

Prøvebehandling

 

Centrifugeres og afpipetteres inden:

7 dage. Prøven opbevares ved stuetemperatur eller på køl.

Opbevaring efter adskillelse:

7 døgn ved 20 °C, 7 døgn ved 4 °C, 12 måneder ved -20 °C.

Forsendelse:

Kan indsendes som Q-mærket post.

Interferens:

Svær Lipæmi, Icterus og Hæmolyse.

 

 

Terapeutisk interval
Der findes ikke et egentligt terapeutisk interval for serumkoncentrationerne, da disse afhænger af patientens grundsygdom og behandlingsrespons.

For reumatologiske patienter med god behandlingsrespons er der typisk et niveau på 1-8 mg/L (dal-værdi).

 

Adalimumab

 Tolkning

 <1 mg/L

 Lavt niveau

 1-8 mg/L

 Niveau foreneligt med god respons

 >8 mg/L

 Højt niveau

Kilde: Promonitor, Grifols og egne data

 

Indikation
Individualiseret behandling og monitorering af patienter, hvor der kan være indikation for, eller er igangsat behandling med Adalimumab) Serumkoncentrationsmålinger anvendes med henblik på at optimere patientens behandling og dermed undgå meget lave eller høje koncentrationer. Bestemmelse af koncentrationen af Adalimumab kan måles mhp. mulig forklaring af behandlingssvigt og bivirkninger. Hvis der findes en koncentration < 1 mg/L udløses automatisk analysering for Adalimumab-Ab;P (se LMV).

 

Ringegrænser

Ingen


Medicinsk baggrund
Adalimumab er et biologisk lægemiddel (immunundertrykkende) mod gigt- og tarmsygdomme. Adalimumab anvendes til behandling af kroniske, inflammatoriske, autoimmune sygdomme, som indebærer øget dannelse af TNF- Alpha så som rheumatoid artrit, udifferentieret polyarthritis, psoriasisarthritis og Spondylartropatier.
 

Tolkning
Plasmahalveringstiden er ca. 14 dage. Koncentrationsmålingen bør være en dalværdi, og prøvetagningstidspunktet skal derfor, om muligt, ligge umiddelbart før næste administration af stoffet.

Farmakokinetiske undersøgelser tyder foreløbigt på en øget clearance af Adalimumab ved tilstedeværelse af anti-adalimumab antistoffer.

Andre patientvariable, så som øget kropsvægt eller høj sygdomsaktivitet, har også indflydelse på resultatet.

 

Se desuden: Guide til Terapeutisk lægemiddelmonitorering (TDM) 

 

Molvægt
148 000

 

Dato
2021-02-02     Laboratoriemedicinsk vejledning - LMV
Adalimumab-Ab;P

02.02.2021