Complement C4;P, KBA

 

Kan ikke rekvireres af praksis uden aftale med Klinisk Biokemisk Afdeling

 

Kvantitetsnummer

19742

SP: NPU19742

 

Kortnavn

Complement C4;P

 

Synonym

Complement C4;P

 

Analyseforkortelse

Compl C4


IUPAC

NPU19742 P—Complement C4; massek. = ? g/L

 

Pris

Se venligst prisoversigt, DOK 548551

 

Udføres

Udføres dagligt på de Klinisk Biokemiske Afdeling, Roskilde.

 

Svartider

Analysen tilhører svargruppe 1. Se venligst svartider, DOK 597944

 

Prøvemateriale

Plasma

 

Glastype

Heparin-gelglas

 

Mængde

Min. 1 mL

 

Prøveopbevaring

Holdbarhed i fuldblod ved opbevaring ved stuetemp. (20-25 oC) 2 timer

Holdbarhed i plasma/serum efter adskillelse

 1 døgn ved 20 °C, 7 døgn ved 4 °C, 3 mdr. ved -20 °C

Forsendelse:

Prøven sendes som centrifugeret gelglas eller afpipetteres. Sendes som Q-mærket post, dog ikke op til weekend eller helligdage. Frossent plasma kan sendes i tøris.

Interferens:

Stærkt lipæmisk plasma kan ikke anvendes.

 

 

Referenceinterval

0,10-0,40 g/L *

*Kilde: Lyngby 2010

 

Ringegrænse

Ingen

 

Indikation

Mistanke om forstyrrelser i complementsystemet; primært ved hereditært angioneurotisk ødem og evt. ved autoimmun sygdom (hæmolytisk amæmi, kronisk urticaria, glomerulonefrit eller SLE).

 

Medicinsk baggrund

Complement C4 spiller en rolle i den klassiske komplementaktivering. Proteinet er en akut fasereaktant og forhøjede værdier ses derfor ved inflammation. Hvis der findes normale værdier i situationer, hvor andre akutte fasereaktanter er forhøjede, tyder det på komplementaktivering.

 

Tolkning

Lave værdier ses ved medfødt mangel på C4, ved hereditært angioødem og ved komplementaktivering, i forbindelse med fx akut glomerulonefritis, kryoglobulinæmi, systemisk lupus erythematosus, immunkomplekssygdom, kronisk aktiv hepatitis og bakteriæmi.
 

Molvægt

210.000

 

Variation på analyseresultat

Niveau 0,17 g/L

Niveau 0,34 g/L

 Ekspanderet usikkerhed (2xCV%teknisk)

11,8  %

11,8  %

 Biologisk variation (intraindividuel)

8,9 %

8,9  %


Betydende forskelle

 Statistisk signifikant forskel*

30 %

* Ud fra biologisk og teknisk variation kan det beregnes, at resultatet skal være ændret med en vis forskel i forhold til forudgående resultater for at ændringen imellem resultater er statistisk signifikant.

 

Dato

2021-03-01


 
04.03.2021