Mycobacterium tuberculosis: Påvisning af Interferon-γ - NPU29230, KMA

 
1) Princip
2) Indikation
3) Fremgangsmåde
4) Udføres på
5) Svar og tolkning
6) NPU-kode
 
1) Princip

Interferon gamma release assay. Ved infektion med M. tuberculosis er immun-responset overvejende celle medieret. Hos inficerede immunkompetente vil stimulering af blod med specifikke antigener (ESAT6, CFP10 og TB 7.7) medføre, at T-lymfocytter frigiver cytokinet interferon-gamma når de stimuleres med TB-antigener.

 

Antigenerne findes i M. tuberculosis og i enkelte sjældne "atypiske" mykobakterier (M. kansasii, M. marinum og M. szulgai), men ikke i vaccinestammen M. bovis BCG. Analysen opsættes en gang ugentligt.

 

Den ELISA-metode der bruges hedder QuantiFERON-TB Gold og er udviklet på Statens Serum Institut.


 
2) Indikation

Påvisning af infektion med M. tuberculosis hos immunkompetente:

1. Som led i smitteopsporing.

2. Screening af høj-risiko grupper.

3. Påvisning af aktiv tuberkuløs sygdom.

4. Før behandling med immunsupprimerende lægemidler.


Analysen er specielt relevant hos BCG vaccinerede, idet analysen - i modsætning til hudtest med tuberculin (Mantoux) - kan skelne infektion med M. tuberculosis fra vaccination.

Ved mistanke om sygdom forårsaget af "atypiske" mykobakterier kan analysen anvendes i kombination med hudtest med tuberculin (Mantoux).

 

Obs! Husk altid relevant klinisk materiale til dyrkning og PCR:

Ved mistanke om aktiv tuberkuløs sygdom bør tillige indsendes relevant prøvemateriale til mikroskopi og dyrkning med henblik på at stille en definitiv diagnose, samt for at vurdere smittefarlighed og udføre resistensbestemmelse.


 
3) Fremgangsmåde

Blodprøven tages af klinisk biokemisk afdeling, og mandag, tirsdag, onsdag og torsdag i Klinisk Biokemisk afdelings ambulatorier. Analysen udføres ugentlig (onsdag). Centrifugerede rør modtaget på Mikrobiologisk Afdeling senest kl 7.30 onsdag medtages.

 

D4 Instruks: Prøvetagning af Mycobacterium tuberculosis: Interferon-γ påvisning af infektion, ID-nr. 231714.  

 

Der skal blandt andet bruges specielle prøvetagningsglas og de skal inkuberes umiddelbart.


 
4) Udføres på
Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Slagelse sygehus.
 
5) Svar og tolkning

Resultatet besvares som:

Positivt

Negativt

eller Inkonklusivt

 

Svar gives elektronisk til Sundhedsplatform.

 

Et positivt resultat indikerer at personen er inficeret. Ved beslutning om evt. profylaktisk behandling eller egentlig TB behandling bør samtidigt tages højde for anamnese inkl. formodet smittetidspunkt, alder, kliniske fund og evt. medicinering.

 

Et negativt resultat udelukker ikke infektion med M. tuberculosis, da prøven kan være taget før udvikling af cellemedieret immunitet eller prøven kan indeholde for få lymfocytter.

 

Et inkonklusivt resultat kan skyldes forkert prøvehåndtering eller nedsat cellulær immunrespons hos patienten.

 

Sensitivitet: 89 % blandt patienter med dyrkningsverificeret TB (95 %CI 78 - 95 %).
Specificitet: 99 % blandt personer uden kendte TB risikofaktorer.


 
6) NPU-kode
NPU29230 T-lymcs(B)—Interferon gamma-frigørelse(TB-relateret); arb.hast.(liste;
proc.)
 
29.04.2021