Trichomonas vaginalis (dyrkning) Epic order ID: 40010, KMA

 
1) Princip
2) Indikation
3) Fremgangsmåde
4) Udføres på
5) Svar og tolkning
6) Bemærkning
 
1) Princip

Trichomonas vaginalis dyrkes i specialmedie.


 
2) Indikation

Fluor vaginalis med tegn til betændelse af vaginalslimhinde og kløe. Kan være symptomsvag eller asymptomatisk.

Hos mænd urethritis med svie og kløe ved urinrørs åbningen, men kan også være asymptomatisk


 
3) Fremgangsmåde

Prøvemateriale:

Podning med podepind.

 

Utensilier:

Til podninger, som sendes til undersøgelse på Mikrobiologisk Afdeling i Slagelse og Nykøbing, anvendes eSwab (se Utensilier).

UTM medium kan IKKE anvendes.

 


 

Sygehuse bestiller utensilier via Nasa/Oracle.

Praktiserende læger og speciallæger bestiller utensilier via depotet i Nykøbing F. (se bestillingsseddel).

 

Rekvisitionen udfyldes med:

Grundsygdom

Aktuel infektionsdiagnose

Oplysning om antibiotisk behandling før og efter prøvetagning

 

Sygehusafdelinger sender PTB (prøvetagningsblanket) sammen med prøven/prøverne til Mikrobiologisk Afdeling.

 

Opbevaring og forsendelse:

I køleskab til forsendelse. Forsendelse mellem sygehuse bør ske i kølekasse. Podninger i transportmedium kan forsendes med post.https://www.ssi.dk/sygdomme-beredskab-og-forskning/anmeldelse-af-sygdomme/lovpligtige-meldesystemer/anmeldelse-for-gonorre


 
4) Udføres på
Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Slagelse og Nykøbing F. sygehus.
 
5) Svar og tolkning

Svarafgivlese:

Vækst af Trichomonas vaginalis ved dyrkning

Ingen vækst af Trichomonas vaginalis ved dyrkning

 

Prøverne besvares efter 3 døgn.

 

Svar afgives elektronisk til henholdsvis Sundhedsplatform eller lægesystem i almen praksis.

 

Tolkning:

Vækst af T. vaginalis tolkes som tegn på behandlingskrævende infektion hos patienten og dennes partner.


 
6) Bemærkning

Se eventuelt lægehåndbogen på sundhed.dk. Sjældent forekommende i Danmark. Godt 400 patienter blev undersøgt i 2011, heraf var fem patienter positive.

 

Det er vigtigt, at overveje andre differential diagnoser - se vaginalpodning.


 
01.09.2021