T-Lymfocytter(CD4,CD8);B, KIA

 

 

Kvantitetsnummer

KIA00302

 

Kortnavn

T-lymfocytter(CD4,CD8);B

 

Synonym

T-lymfocytter (CD3 lymfocytter)

Helper T-lymfocytter (CD3+4 lymfocytter)

Cytotoxiske T-lymfocytter (CD3+8 lymfocytter)

 

Analyseforkortelse
CD4,CD8

 

IUPAC

 NPU-kode og navn Nationalt kortnavn (NKN)
 NPU21822 B—T-lymphocytter; antalk. = ? × 109/L T-lymphocytter;B
 NPU21823 B—T-lymphocytter(helper); antalk. = ? × 109/L T-lymphocytter(helper);B
 NPU21828 B—T-lymphocytter(cytotox.); antalk. = ? × 109/L T-lymphocytter(cytotox.);B
  NPU21856 Lymcs(B)—T-lymphocytter(helper/cytotox); antalratio = ?  T-lymphocyt(helper/cytotox);Lymc(B)

 

 

Pris

Se venligst prisoversigt, Dok ID 456619.

 

Indikation

Monitorering af HIV inficerede personer. Hos personer med HIV infektion vil CD4+ T-lymfocytkoncentrationen typisk falde efterhånden som infektionen udvikler sig.

 

Udføres

CD4+ og CD8+ T-lymfocytkoncentration udføres følgende tidspunkter: mandag kl 10, torsdag kl 10 samt fredag kl 10 i Transfusionscenteret i Næstved.

 

Prøver analyseres ikke på helligdage, til gengæld udføres analyser i forbindelse med visse helligedage enten tirsdag eller onsdag. Dette bør aftales med laboratoriet, som kan kontaktes på tlf. 5651 3395.

 

OBS: En prøve må maksimalt være 3 dage gammel ved analyse.

 

En prøve taget torsdag skal derfor være i Transfusioncenteret i Næstved inden fredag kl 10, hvor analysen sættes op.

Ligeledes skal en prøve taget fredag være i Transfusionscenteret i Næstved senest mandag kl 10.

 

Hvis prøver er for gamle ved modtagelse, vil de ikke blive analyseret. Det vil fremgå af svaret.

 

Hvis en prøve ønskes analyseret akut, skal det aftales med vagthavende læge på Klinisk Immunologisk Afdeling, og der skal bestilles speciel transport af prøven.

 

Svartid

Prøven svares indenfor 5 dage.

 

Prøvemateriale

3-4 mL EDTA fuldblod.

Minimumsvolumen er 200 mikroliter taget i et Microtainer EDTA Rør.

 

Prøvebehandling

 Centrifugeringskrav:  Prøven må ikke centrifugeres.
 Opbevaring før afsendelse:  Prøven skal opbevares ved stuetemperatur, den må ikke komme på køl.
 Transport af prøvemateriale:  Prøven skal sendes ved stuetemperatur (20-25°C)
 Holdbarhed:  Prøven må maksimalt være 3 dage gammel ved analyse.
 Accept af prøvemateriale:  Manglende udførsel vil fremgå af elektronisk svar.

 

Interferens

Der analyseres ikke hæmolyserede prøver.

 

Målemetode

Absolut koncentrationsbestemmelse ved hjælp af TruCount® analyse på Flowcytometer.

 

Tolkning

CD4+ T-lymfocytkoncentration varierer med alderen (se nedenfor under referenceinterval).

 

Normal CD4+ T-lymfocytkoncentration: Se nedenfor under referenceinterval.

 

Lav koncentration (<0,39 x 109/L hos voksne): Patienten kan have en cellulær immundefekt p.g.a. HIV.

 

Meget lav koncentration (< 0,20 x 109/L): Stor sandsynlighed for opportunistiske infektioner bl.a. med Pneumocystis jiroveci.

 

Referenceinterval

Alder

 

T-lymphocytter

 

(mia/L)

T-lymphocytter

Helper

(mia/L)

T-lymphocytter

Cytotox.

(mia/L)

B-lymphocytter

 

(mia/L)

NK-lympocytter

 

(mia/L)

0-3 mdr.

2,50 - 5,50

1,60 - 4,00

0,56 - 1,70

0,30 - 2,00

0,17 - 1,10

3-6 mdr.

2,50 - 5,60

1,80 - 4,00

0,59 - 1,60

0,43 - 3,00

0,17 - 0,83

6-12 mdr.

1,90 - 5,90

1,40 - 4,30

0,50 - 1,70

0,61 - 2,60

0,16 - 0,95

1-2 år

2,10 - 6,20

1,30 - 3,40

0,62 - 2,00

0,72 - 2,60

0,18 - 0,92

2-6 år

1,40 - 3,70

0,70 - 2,20

0,49 - 1,30

0,39 - 1,40

0,13 - 0,72

6-12 år

1,20 - 2,60

0,65 - 1,50

0,37 - 1,10

0,27 - 0,86

0,10 - 0,48

12-18 år

1,00 - 2,20

0,53 - 1,30

0,33 - 0,92

0,11 - 0,57

0,07 - 0,48

Voksne

0,69 - 2,70

0,39 - 1,70

0,19 - 1,03

0,09 - 0,57

0,08 - 0,56

 

Referenceintervaller (2,5 og 97,5% percentiler)
For børn: Publiceret i Shearer et al., J Allergy Clin Immunol 2003; 112: 973-80

 

Ringegrænse

Ved en CD4 lymfocytkoncentration under 0,2 mia/L, såfremt patienten ikke er tidligere kendt med lavt CD4 tal.

 

Detektionsgrænse

CD3+ T-lymfocytter: 0,006 mia/L

CD4+ T-lymfocytter: 0,001 mia/L

CD8+ T-lymfocytter: 0,002 mia/L

 

Måleusikkerhed

Maksimal udvidet intermediær usikkerhed (interseriel usikkerhed) for analysen:

 

CD3+ T-lymfocytter:

Niveau: 1,2 mia/l

, CV% = 10,0%

CD4+ T-lymfocytter: Niveau: 0,82 mia/l, CV% = 8,8%

CD8+ T-lymfocytter:

Niveau: 0,34 mia/l, CV% = 14,4%

 

Referencer

Anvendes som specificeret i brugsanvisningen fra BD Bioscience MultitestTM CD3/CD8/CD45/CD4.

 

Bemærkning

 

 

Analysen er akkrediteret af DANAK under registreringsnummer 1034 til medicinsk undersøgelse.

 

Ændringslog

Revideret d. 06.04.2021

 

Afsnit "udføres" er revideret.


 
27.04.2021