T-/B-/NK-lymfocytter;B, KIA

 

 

Kvantitetsnummer

KIA00321 / K00321
B14 (ProSang)

 

Kortnavn

T-/B-/NK-lymfocytter;B

 

Synonym

T-lymfocytter (CD3 lymfocytter)

B-lymfocytter (CD19 lymfocytter)

NK-lymfocytter (CD16+56 lymfocytter)

Helper T-lymfocytter (CD3+4 lymfocytter)

Cytotoxiske T-lymfocytter (CD3+8 lymfocytter)

 

Analyseforkortelse
TBNK

 

IUPAC

 IUPAC Nationalt kortnavn (NKN)
 NPU21822 B—T-lymphocytter; antalk. = ? × 109/L T-lymphocytter;B
 NPU21823 B—T-lymphocytter(helper); antalk. = ? × 109/L T-lymphocytter(helper);B
 NPU21828 B—T-lymphocytter(cytotox.); antalk. = ? × 109/L T-lymphocytter(cytotox.);B
 NPU21856 Lymcs(B)—T-lymphocytter(helper/cytotox); antalratio = ?  T-lymphocyt(helper/cytotox);Lymc(B)
 NPU21819 B—B-lymphocytter; antalk. = ? × 109/L  B-lymphocytter;B  
 NPU21835 B—NK-lymphocytter; antalk. = ? × 109/L NK-lymphocytter;B

 

Pris

Se venligst prisoversigt, Dok ID 456619.

 

Indikation

Monitorering af personer med medfødt eller erhvervet cellulær immundefekt f.eks. efter kemoterapi eller stamcelletransplantation.

 

Udføres

T-, B-, NK-lymfocytkoncentration udføres følgende tidspunkter: mandag kl 8, torsdag kl 8 samt fredag kl 10 i Transfusionscenteret i Næstved. Prøver analyseres ikke på helligdage.

 

OBS: En prøve må maksimalt være 3 dage gammel ved analyse.

En prøve taget torsdag skal derfor være i Transfusioncenteret i Næstved inden fredag kl 10, hvor analysen sættes op.

Ligeledes skal en prøve taget fredag være i Transfusionscenteret i Næstved senest mandag kl 8.

 

OBS: Der er derfor ikke mulighed for at få taget denne prøve udenfor normal arbejdstid herunder torsdag aften.

Hvis prøver er for gamle ved modtagelse, vil de ikke blive analyseret. Det vil fremgå af svaret.

 

Prøver kan ikke tages rutinemæssigt i weekenden eller op til helligdage.

 

Hvis en prøve ønskes analyseret akut, skal det aftales med vagthavende læge på Klinisk Immunologisk Afdeling, og der skal bestilles speciel transport af prøven.

 

Svartid

Prøven svares indenfor 5 dage.

 

Prøvemateriale

3-4 mL EDTA fuldblod.

Minimumsvolumen er 200 mikroliter taget i et Microtainer EDTA Rør.

 

Prøvebehandling  

 Centrifugeringskrav:  Prøven må ikke centrifugeres.
 Opbevaring før afsendelse:  Prøven skal opbevares ved stuetemperatur, den må ikke komme på køl.
 Transport af prøvemateriale:  Prøven skal sendes ved stuetemperatur (20-25°C)
 Holdbarhed:  Prøven må maksimalt være 3 dage gammel ved analyse.
 Accept af prøvemateriale:  Manglende udførsel vil fremgå af elektronisk svar.

 

Interferens

Der analyseres ikke hæmolyserede prøver.

 

Målemetode

Absolut koncentrationsbestemmelse ved hjælp af TruCount® analyse på Flowcytometer.

 

Tolkning

T-, B-, NK-lymfocytkoncentrationerne varierer med alderen (se nedenfor under referenceinterval).

 

Summen af CD4 og CD8 koncentrationen vil normalt udgøre mere end 90 % af CD3 koncentrationen. De resterende ca. 10 % udgøres af gamma-delta lymfocytter (er ikke bestemt i denne analyse).

 

CD4/CD8 ratioen vil normalt ligge over 0,8. CD4/CD8 ratioen kan findes nedsat ved virale infektioner eller som følge af kortikosteroid behandling.

 

Referenceinterval

Alder

 

T-lymphocytter

 

(mia/L)

T-lymphocytter

Helper

(mia/L)

T-lymphocytter

Cytotox.

(mia/L)

B-lymphocytter

 

(mia/L)

NK-lympocytter

 

(mia/L)

0-3 mdr.

2,50 - 5,50

1,60 - 4,00

0,56 - 1,70

0,30 - 2,00

0,17 - 1,10

3-6 mdr.

2,50 - 5,60

1,80 - 4,00

0,59 - 1,60

0,43 - 3,00

0,17 - 0,83

6-12 mdr.

1,90 - 5,90

1,40 - 4,30

0,50 - 1,70

0,61 - 2,60

0,16 - 0,95

1-2 år

2,10 - 6,20

1,30 - 3,40

0,62 - 2,00

0,72 - 2,60

0,18 - 0,92

2-6 år

1,40 - 3,70

0,70 - 2,20

0,49 - 1,30

0,39 - 1,40

0,13 - 0,72

6-12 år

1,20 - 2,60

0,65 - 1,50

0,37 - 1,10

0,27 - 0,86

0,10 - 0,48

12-18 år

1,00 - 2,20

0,53 - 1,30

0,33 - 0,92

0,11 - 0,57

0,07 - 0,48

Voksne

0,69 - 2,70

0,39 - 1,70

0,19 - 1,03

0,09 - 0,57

0,08 - 0,56

 

Referenceintervaller (2,5 og 97,5% percentiler)
For børn: Publiceret i Shearer et al., J Allergy Clin Immunol 2003; 112: 973-80

 

Ringegrænse

Ved en CD4 lymfocytkoncentration under 0,2 mia/L, såfremt patienten ikke er tidligere kendt med lavt CD4 tal.

 

Detektionsgrænse

CD3 T-lymfocytter: 0,004 mia/L

CD4 T-lymfocytter: 0,001 mia/L

CD8 T-lymfocytter: 0,002 mia/L

CD19 B-lymfocytter: 0,001 mia/L

CD16+CD56 NK-lymfocytter: 0,001 mia/L

 

Måleusikkerhed

Maksimal udvidet intermediær usikkerhed (interseriel usikkerhed) for analysen:

 

CD3 T-lymfocytter: Niveau: 1,05 mia/l, CV% = 4,31%

CD4 T-lymfocytter: Niveau: 0,66 mia/l, CV% = 4,28%

CD8 T-lymfocytter: Niveau: 0,35 mia/l, CV% = 8,33%

 

CD19 B-lymfocytter: Niveau: 0,20 mia/l, CV% = 8,91%

CD16+56 NK-lymfocytter: Niveau: 0,17 mia/l, CV% = 16,0%

 

Referencer

Anvendes som specificeret i brugsanvisningen fra BD Bioscience Multitest 6-color TBNK. 

 

Bemærkning

 

 

Analysen er akkrediteret af DANAK under registreringsnummer 1034 til medicinsk undersøgelse.

 

Ændringslog

Revideret d. 23.04.2019

 

Afsnit om prøvemateriale er opdateret.

 


 
21.05.2019