Androgen gruppe;P, KBA

 

Analysenummer

Rekvireringsgruppe 12019

SP nr.: NPU12019

 

Kortnavn

Androgen gruppe;P

 

Synonym

Androgenstatus

 

IUPAC

NPU12019 P—Androgen; stofk.(liste)

 

Analyseforkortelse

Androgen gr.

 

Indeholder

Gruppen indeholder følgende analyser:

Androstendion;P

Dehydroepiandrosteronsulfat;P (DHEAS)

Sexualhormonbindende globulin;P (SHBG)

Testosteron;P

Testosteron frit;P

17-Hydroxyprogesteron;P

 

Pris

Se Prisoversigt Klinisk Biokemi KBA Region Sjælland - INTERNE analyser, DOK ID 548551

 

Udføres

Udføres ugentligt på Klinisk Biokemi Holbæk for Holbæk, Roskilde og Køge sygehuse.

 

Udføres ugentligt på Klinisk Biokemi Slagelse; for Næstved, Nykøbing og Slagelse sygehuse.

 

Prøver fra børn mellem 0 og 6 mdr. bør overvejet sendt til Klinik og Reproduktion, Rigshospitalet, da de undersøger for flere sjældne enzymdefekter.

 

Prøvemateriale

Afhentningsordning: Fuldblod

 

Forsendelse:

Serum/plasma

 

Glastype:

Afhentningsordning: 2 heparin-gelglas

Forsendelse: gelglas

 

Ved mikroprøver benyttes  1 tør-microtainer og 1 heparingelglas.

 

Mængde: Børn min 250 µl serum

               Voksne 2 ml serum/plasma.    

 

Prøvebehandling

Afhentningsordning: Holdbarhed: 1 døgn i fuldblod  

Centrifugeres og afpipetteres inden: 1 døgn

 

Opbevaring: Ved stuetemperatur 1 døgn, på køl i 3 døgn

 

Forsendelse: Centrifugeret gelglas eller afpipetteret serum kan sendes med almindelig post.

 

Ved udførelse i Holbæk/Roskilde, sendes 1 glas til Holbæk og 1 glas til Roskilde.

 

 

Referenceinterval

Se de enkelte analyser:

Androstendion;P

Dehydroepiandrosteronsulfat;P (DHEAS)

Sexualhormonbindende globulin;P (SHBG)

Testosteron;P

Testosteron frit;P

17-Hydroxyprogesteron;P

 

Ringegrænser

Ingen

 

Indikation

Kliniske tegn på forstyrrelser i androgen metabolismen.
Hos kvinder: Hirsutisme, akne eller andre tegn på virilisering, klitorishypertrofi, oligo-amenorré/amenoré, infertilitet. Mistanke om polycystisk ovariesyndrom (PCOS), binyrebarkhyperplasi samt androgenproducerende ovarie- eller binyrebarktumor.
Hos mænd: Hypogonadisme.
Hos børn: Pubertas præcox, pubertas tarda.

 

Medicinsk baggrund

Androgenstatus kan omfatte  følgende analyser:
1.      Seksualhormonbindende globulin (SHBG). Giver et indirekte mål for den øgede androgenproduktion, idet der ved sikkert øget androgenproduktion altid vil komme et fald i SHBG. (Ses også ved p-piller, thyoreoidealidelser, anoreksi, fedme).
2.      Testosteron (T).   Giver kun et vist indtryk af androgenproduktione, idet den ikke siger noget om, hvor stor en del af T, der findes bundet til SHBG og albumin.
3.      Frit testosteron (frit T). Beregnes ud fra T og SHBG og er et mål for den biologiske aktive fraktion af T. Normalt stammer ca. 25% direkte fra ovarierne, ca. 25% direkte fra binyrebarken og ca. 50% fra en perifer omdannelse af delta 4-androstendion (4-AD).
4.      Dehydroepiandrosteronsulfat (DHEAS). Normalt stammer 95% fra binyrebarken og 5% fra ovarierne. Forhøjede værdier er derfor et sikkert tegn på øget funktion af binyrebarken.
5.      Delta 4 androstendion (4-AD). Normalt stammer ca. 50% fra ovarierne og ca. 50% fra binyrebarken. Ved kongenit binyrebarkhyperplasi er der oftest en 21-hydroxylasemangel. Det medfører en defekt i binyrebarkens steroidhormonsyntese, f.eks. af kortisol, og en ophobning af intermediære metabolitter som f.eks. androstendion

Se i øvrigt: https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/laegehaandbogen/undersoegelser-og-proever/klinisk-biokemi/blodproever/androstendion/

 

For at skelne mellem ovariernes og binyrebarkens bidrag til den øgede androgenproduktion, er det ofte nødvendigt at supplere med en dexametason test. Princippet er, at man ved en passende indgift af Dexametason helt kan blokere den centralt styrede binyrebarkfunktion. Til opnåelse af en sikker blokering af binyrebarken anbefales Dexametason peroralt i en dosis på ½ mg 4 gange daglig i mindst 6 dage. Prøve til androgenstatus tages lige før behandlingen starter og igen på den sidste behandlingsdag.
Børn før puberteten har normalt testosteron og androstendion niveauer der ligger under normalområdet for voksne.

 

Tolkning

De hyppigste årsager til forhøjede androgen-værdier hos kvinder er:


Polycystisk ovariesyndriom (langt hyppigst): Testosteron-frit er let til moderat forhøjet, Androstendion moderat forhøjet, DHEAS normal eller let forhøjet, SHBG lav (hos adipøse).
NB: Ved p-pillebehandling ses forhøjet SHBG!
Dexametason- test: Normal suppression af DHEAS, kun lille fald i T frit og androstendion.

Testosteron;P Let til moderat forhøjet 
Androstendion;P Moderat forhøjet 
Sexualhormonbindende globulin;P (SHBG) Lavt 
Dehydroepiandrosteronsulfat;P (DHEAS) Normal og let forhøjet 
Dexamethason-suppresionstest  Normal supression af DHEAS, men kun lille fald i Testosteron;P og Androstendion;P- fortsat over referenceintervallet. 
 LH/FSH ratio Forhøjet 
Ofte insulinresistens

 

Binyrebarkhyperplasi: Testosteron-frit er let til moderat forhøjet, androstendion let til moderat forhøjet, DHEAS moderat forhøjet.
Dexametason- test: Supprimerer både T frit, androstendion og DHEAS til normalalområdet.

Testosteron;P Let til moderat forhøjet
Androstendion;P Let til moderat forhøjet
Dehydroepiandrosteronsulfat;P (DHEAS) Moderat forhøjet
Dexamethason-suppresionstest  Supprimerer Testosteron;P, Androstendion;P og DHEAS til normalværdier.

 

Androgenproducerende ovarietumor: Testosteron-frit er stærkt forhøjet, op til 5 gange over normale øverste grænse, androstendion er moderat forhøjet, DHEAS er normal.
Dexametason- test: Normal suppression af DHEAS og lille fald i androstendion, men intet fald i T frit.

Testosteron;P Stærkt forhøjet
Androstendion;P Moderat forhøjet
Dehydroepiandrosteronsulfat;P (DHEAS) Normal
Dexamethason-suppresionstest  Ingen suppression af androgenerne

 

Androgenproducerende binyrebarktumor: Testosteron-frit er moderat til stærkt forhøjet, androstendion moderat til stærkt forhøjet, DHEAS stærkt forhøjet (op til x 5).
Dexametason-test: Ingen suppression af ovenstående.

Testosteron;P Moderat til stærkt forhøjet
Androstendion;P Moderat til stærkt forhøjet
Dehydroepiandrosteronsulfat;P(DHEAS) Stærkt forhøjet ofte x 5 øvre referencegrænse
Dexamethason-suppresionstest  Ingen suppression af androgenerne

 

Mænd:
Mandlig infertilitet:  Kan skyldes testosteron mangel.


Dato

Revideret 2019-07-31


 
08.08.2019