beta-2-Glykoprotein 1-Ab gruppe;P, KBA

 

Kan ikke rekvireres af praksis uden forudgående aftale med klinisk biokemisk afdeling

 

Kvantitetsnummer

17671

SP: NPU17671

 

Kortnavn

beta-2-Glykoprotein 1-Ab gruppe;P

  

Synonymer

Anti-beta2-GPI

Fosfolipid-antistof

Glyko IgG

Glyko IgM

  

Analyseforkortelse

Beta2gly gr

  

IUPAC

NPU17671 P—beta-2-glycoprotein 1-antistof; arb.stofk.(liste; proc.)

  

Gruppen indeholder:

NPU16397 P—beta-2-Glycoprotein 1-antistof(IgG); arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)

NPU16398 P—beta-2-glycoprotein 1-antistof(IgM); arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)

  

Pris

Se venligst prisoversigt, DOK ID 548551

  

Udføres

Dagligt på hverdage

Klinisk Biokemisk Afdeling Nykøbing F.

  

Prøvemateriale

Serum

  

Glastype:

Serum-gelglas

  

Mængde: 

2 mL

    

Prøveopbevaring

 Holdbarhed i fuldblod ved

 opbevaring ved stuetemp.

 (20-25 °C)

 2 døgn

 Holdbarhed i plasma/serum

 efter adskillelse

 2 døgn ved 20-25 °C, 7 døgn ved 2-8 °C eller 1 år ved -20 °C

 Forsendelse:

 Prøven sendes som centrifugeret gelglas eller afpipetteres.

 Prøven sendes som Q-mærket post.

 Interferens: Rheumafaktor (RF) - se Tolkning

  

Referenceinterval

beta-2-Glykoprotein 1-Ab (IgG)

beta-2-Glykoprotein 1-Ab (IgM)

 

Tolkning

   <7 kU/L

   <7 kU/L

Negativ

7-10 kU/L

7-10 kU/L

Tvivlsom/gråzone

 >10 kU/L

 >10 kU/L

Positiv

Kilde: Thermo Fisher Diagnostics ApS

 

Indikation

Recidiverende arterielle og/eller venøse tromboser, trombocytopeni og gentagne aborter med formodning om Anti-Phospholipid Syndrom (APS), samt ved diagnosen SLE til forebyggelse af tromboembolier. 

  

Medicinsk baggrund
beta-2-Glykoprotein hedder mere korrekt Apolipoprotein H. Dette protein har flere funktioner og binder bl.a. cardiolipin. beta-2-Glykoprotein har overordnet set en anti-koagulatorisk aktivitet. Der ses antistoffer mod beta-2-Glycoprotein ved f.eks. infektioner (syfilis) samt reumatologiske sygdomme (SLE og sclerose).

 
Tolkning
Analysen har ingen selvstændig betydning, men skal vurderes i sammenhæng med APTT, cardiolipin antistoffer samt evt. lupus antikoagulans. Indgår i tromboseudredning.

OBS! Tilstedeværelse af Rheumafaktor kan forstyrre bestemmelsen af beta-2-Glykoprotein IgM. 

 

Molmasse

IgG: 150.000

IgM: 950.000

     

Variation på analyseresultat

beta-2-Glykoprotein 1-Ab (IgG)beta-2-Glykoprotein 1-Ab (IgM)
 Ekspanderet usikkerhed (2xCV%teknisk)24 %23 %
 Biologisk variation (intraindividuel)4,5 %5,9 %

Betydende forskelle

beta-2-Glykoprotein 1-Ab (IgG)beta-2-Glykoprotein 1-Ab (IgM)
 Statistisk signifikant forskel*     35 %36 %

* Ud fra biologisk og teknisk variation kan det beregnes, at resultatet skal være ændret med en vis forskel i forhold til forudgående resultater for at ændringen imellem resultater er statistisk signifikant.

 

Dato

Revideret 2021-03-09

 

 


 

 


 
25.03.2021