Kalium;Pt(U)/U, KBA

 

Analysenummer

3229 Pt(U)/ 3787 U

SP nr.: EPC00026

 

Kortnavn

Kalium;Pt(U)/ U

 

Analyseforkortelse

K

  

IUPAC
NPU03229 Pt(U)—Kalium-ion; stofhast. = ? mmol/d
NPU03787 U—Kalium-ion; stofk. = ? mmol/L

 

Pris

Se Prisoversigt Klinisk Biokemi KBA Region Sjælland - INTERNE analyser, DOK ID 548551

 

Udføres

Udføres dagligt/hverdage, på alle klinisk biokemiske afdelinger i Region Sjælland.

 

Prøvemateriale
Urin

Glastype: Glas med perlemorsprop (5 ml)

Mængde:  Mindst 3 ml velblandet ublodig døgnurin /Urin.

 

Prøvebehandling

Opbevaring:

45 døgn ved 20 - 25°C

Forsendelse:

Kan sendes som almindelig post. 

 

Referenceinterval

30 -130 mmol/d       
 

Indikation

Vurdering af elektrolytbalancen, hvor plasmakoncentrationen alene ikke giver tilstrækkelig information om organismens kaliumion status.

Ved balancebestemmelser
Skelnen mellem renalt og ekstrarenalt kalium tab
Mistanke om primær hyperaldosteronisme

 

Medicinsk baggrund
Kaliumudskillelsen undergår betydelige døgnvariationer og er stærkt afhængig af kosten.


Tolkning

Forhøjede værdier: ses ved forøget indtagelse, øget frigørelse af kalium fra cellerne som: acidose,

insulinmangel, hypoksi, cellehenfald, vævslæsioner og hæmolyse, forøget renal udskillelse: diuretikabehandling, osmotisk diurese, hyperaldosteronisme, Mb. Cushing.

Nedsatte værdier: ses ved nedsat indtagelse, øget ekstrarenale tab, samt ved nedsat renal udskillelse: (Kaliumbesparende diuretika, nyreinsufficiens (terminal)). Ses under insulinbehandling. K+ transporteres ind i cellerne.

 

Molvægt

39,10 g/mol

 

Variation på analyseresultater

 

Analyseusikkerhed

Niveau 27,17 mmol/l

Niveau 64,65 mmol/l

 Ekspanderet usikkerhed (2xCV%teknisk)

9,5 %

9,9 %

 Biologisk variation (intraindividuel)

24,4 %


Betydende forskelle

 Statistisk signifikant forskel*

69 %

* Ud fra biologisk og teknisk variation kan det beregnes, at resultatet skal være ændret med en vis forskel i forhold til forudgående resultater for at ændringen imellem resultater er statistisk signifikant.

Dato

2020-07-07


 
05.08.2020