Udskriv
 

Hepatitis A virus-antistof;P, KBA

 

Kvantitetsnummer

HAV-Total 2344

HAV-IgM 12181

SP: NPU17657

 

Kortnavn

Hepatitis A virus-antistof;P

Hepatitis A virus-antistof(IgM);P

 

Synonym

HAV, anti-HAV, HAV-IgG, HAV-IgM, HAV-Total

 

Analyseforkortelse

HAV-IgG, HAV-IgM


IUPAC

NPU02344 P—Hepatitis A virus-antistof; arb.k.(0 1) = ?

NPU12181 P—Hepatitis A virus-antistof(IgM); arb.k.(0 1) = ?

 

Pris

45 kr (total-HAV) (2014)

90 kr (total-HAV og HAV-IgM)(2014)

 

Udføres

Dagligt, Klinisk Biokemisk Afdeling Køge Sygehus

 

Holbæk Sygehus og Sygehus Syd sender til Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Slagelse (se LMV Mikrobiologi)

 

Prøvemateriale

Afhentningsordning: Fuldblod

Serum

Gelglas

Mængde: min 1 ml.

 

 

Prøvebehandling

Afhentningsordning: Holdbarhed 10 timer i fuldblod ved 21oC

Opbevaring: 5 døgn ved 20oC, 4 uger ved 4°C, 30 døgn ved -20oC

 

Forsendelse: Centrifugeret gelglas eller afpippeteret serum kan sendes som Q-mærket post. 

 


Referenceinterval

Negativ 

 

Ringegrænser

Ingen

 

Indikation

Mistanke om hepatitis A virus infektion.

Bestemmelse af hepatitis A virus immunstatus.

Ved positiv hepatitis A virus-antistof udføres Hepatitis A virus-antistof IgM.


Medicinsk baggrund

HAV infektion findes i hele verden, men er hyppigst i lande med dårlig hygiejne og ringe sanitære forhold, som fx i Afrika og Asien.
I lande med høj forekomst bliver de fleste smittet som børn. Hos børn forløber infektionen ofte uden – eller med meget milde – symptomer. Overstået infektion giver livslang immunitet.

Cirka 3 uger efter smitte optræder symptomer på leverbetændelse, der viser sig ved feber, kvalme, mavesmerter og gulsot. Urinen bliver mørkfarvet, og afføringen bliver lys. De fleste voksne kan få disse symptomer i én til flere uger, hvorefter de har overstået infektionen og er immune.

 

 

Tolkning

Hvis Hepatitis A virus antistof total er positiv og IgM negativ, er der tale om en tidligere overstået infektion.
Hvis Hepatitis A virus antistof, IgM er positiv, er der tale om en akut infektion.

Fejlagtige resultater kan forekomme hos patienter, der indtager store mængder biotin kosttilskud (5-10 mg/dag).

 

Dato

2018-04-24


 
06.05.2018