Udskriv
 

Hepatitis B virus s-antistof;P, KBA

 

Kvantitetsnummer

16065

SP: NPU16065

 

Kortnavn

Hepatitis B virus s-antistof; arb.stofk.(IRP W1042);P

 

Synonym

anti-HBs, HBs Ab

 

Analyseforkortelse

HBs ab Koe


IUPAC

NPU16065 P—Hepatitis B virus s-antistof; arb.stofk.(IRP W1042) = ? int.enh./l


Pris

50 kr. (2014)

 

Udføres

Dagligt, Klinisk Biokemisk Afdeling Køge Sygehus

 

Roskilde Sygehus, Holbæk Sygehus og Sygehus Syd sender til Klinisk Immunologisk Afdeling Næstved (se LMV Immunologi) 

 

 

Prøvemateriale

Afhentningsordning: Fuldblod

Serum

Gelglas

Mængde: min 1 ml.

 

 

Prøvebehandling

Afhentningsordning: Holdbarhed 10 timer i fuldblod ved 21oC

Opbevaring: 7 døgn ved 20 °C, 4 uger ved 4 °C.

 

Forsendelse: Centrifugeret gelglas eller afpipetteret serum/plasma kan sendes som

                   Q-mærket post.

 

 


Referenceinterval

Negativ < 10 IU/l

 

Ringegrænser

Ingen

 

Indikation

Screening for tidligere Hepatitis B virus infektion eller kontrol af immunisering ved vaccine.

 

Medicinsk baggrund

Vaccination med hepatitis B vaccine: Effekten er forskellig. Ca. 5 % af de vaccinerede personer danner ikke påviseligt antistof efter den primære vaccinationsserie, men ca. en fjerdedel af disse personer danner antistof ved yderligere vaccination. Ca. 15 % af de vaccinerede personer danner antistof < 10 IU/l efter den primære vaccinationsserie.
Disponerende til nedsat vaccinationseffekt er: Alder > 50 år, Downs syndrom, svær uræmi og AIDS. Vaccinationseffekten kan kontrolleres 1 - 6 måneder efter sidste dosis vaccine. Antistofmængde < 10 IU/l serum anses for at indicere revaccination.

Tolkning

Et indhold på 10 IU/L eller over anses for beskyttende.

Fejlagtige resultater kan forekomme hos patienter, der indtager store mængder biotin kosttilskud (5-10 mg/dag).

 

Revideret

2018-04-24


 
06.05.2018