Udskriv
 

Human imm.defektvirus 1+2-Ab(Ag);P , KBA

 

Kvantitetsnummer

19649

SP: NPU19649

 

Kortnavn

Human immundefektvirus 1+2(antistof+Ag); arb.k.(0 1);P

 

Synonym

HIV

 

Analyseforkortelse

HIV AgAb


IUPAC

NPU19649 P—Human immundefektvirus 1+2(antistof+Ag); arb.k.(0 1) = ?


Pris

25 kr. (2014)

 

Udføres

Dagligt, Klinisk Biokemisk Afdeling Køge Sygehus

 

Roskilde Sygehus, Holbæk Sygehus og Sygehus Syd sender til Klinisk Immunologisk Afdeling Næstved (se LMV Immunologi) 

 

Prøvemateriale

Afhentningsordning: Fuldblod

Serum

Gelglas

Mængde: min 1 ml.

 

 

Prøvebehandling

Afhentningsordning: Holdbarhed 10 timer i fuldblod ved 21oC.

Opbevaring: 5 døgn ved 20° C, 4 uger ved 4° C.

 

Forsendelse: Centrifugeret gelglas eller afpipetteret serum kan sendes som Q-mærket post.

 

 

 

Referenceinterval

Negativ 

 

Ringegrænser

Ingen

 

Indikation

Undersøgelse for tilstedeværelse af HIV p24 antigen og/eller antistof hos bloddonorer og patienter. Undersøges ved ekspositionsrisiko

 

Medicinsk baggrund

HIV infektion skyldes smitte med HIV (human immundefekt virus). HIV infektion er årsag til AIDS (Acquired immuno deficiency syndrome = erhvervet immundefektsyndrom).

HIV smitter via blod, ved seksuel kontakt og fra mor til barn i forbindelse med fødsel og ved amning. Smitterisikoen afhænger af (mindst) to forhold:

- den HIV-positives mængde af virus (HIV RNA/viral load)
- andre seksuelt overførte infektioner samtidig hos en af parterne.

 

Omkring halvdelen af de mennesker, der smittes med HIV, får ca. to uger efter smitten feber, hud-udslæt og sygdomsfølelse som varer fra få dage op til en uge (akut HIV). De øvrige får ingen symptomer.

HIV sygdom bør mistænkes, hvis patienten udviser svækket immunitet, er i risikogruppe eller kommer fra lande med høj forekomst af HIV, jfr Sundhedsstyrelsens retningslinier for HIV-testning. Infektionen med HIV nedbryder immunforsvaret.

 

Mennesker, der er smittet med HIV, får en kronisk infektion og vil have virus i blodet resten af sit liv. Velbehandlede personer vil dog have så lille en virusmængde i blod og vævsvædsker, at smitteoverførsel er væsentligt nedsat.

 

 

Tolkning

Svar på positive HIV-test gives kun til en læge eller direkte til patienten, og aldrig telefonisk.

Fejlagtige resultater kan forekomme hos patienter, der indtager store mængder biotin kosttilskud (5-10 mg/dag).

 

Dato

2018-04-24


 
06.05.2018