Proteintype gruppe;P (Frie lette kæder), KBA

 

 

 

Kan ikke rekvireres af praksis uden forudgående aftale med Klinisk Biokemisk Afdeling.

 

Kvantitetsnummer

3300 (Indeholder 19606, 19607, 19608)

SP: NPU03300

  

Kortnavn

Proteintype gruppe;P

Kappa-kæde(Ig) frit;P

Lambda-kæde(Ig) frit;P

Kappa-kæde(Ig)(frit)/Lambda-kæde(Ig)(frit); masseratio;P

 

Synonym

Frie lette kæder kappa, lambda og ratio

Kappa-lambda ratio

 

Analyseforkortelse

KapLam gr

Kappa fri

Lambda fri

KapLam ratio


IUPAC

NPU03300 P—Proteintype; k.(liste)

  

Gruppen indeholder:

NPU19606 P—Kappa-kæde(Ig)(frit); massek. = ? mg/L

NPU19607 P—Lambda-kæde(Ig)(frit); massek. = ? mg/L

NPU19608 P—Kappa-kæde(Ig)(frit)/Lambda-kæde(Ig)(frit); masseratio = ? (beregning)


Pris

Se venligst prisoversigt, DOK ID 548551

  

Udføres

To gange ugentligt.
Klinisk Biokemisk Afdeling Roskilde

  

Prøvemateriale

Serum

 

Glastype:

Tørglas

  

Mængde:

Mindst 0,5 mL afpipetteret serum til hver bestemmelse, i alt mindst 1,0 mL til begge og ratio.

 

Prøvebehandling

Centrifugeres og afpipetteres inden:

 

 

1 døgn efter prøven er taget.

Opbevaring efter adskillelse:

 

2 døgn ved 20-25 °C, 6 døgn ved 2-8 °C eller 6 mdr. ved -20 °C.

Forsendelse:

 

Afpipetteret serum kan sendes som almindelig post (frosset serum der sendes må ikke være tøet ved modtagelsen).

  

Referenceinterval

Fri Kappa (NPU19606): 6,7-22 mg/L
Fri Lambda (NPU19607): 8,3-27 mg/L
Kappa/lambda ratio (NPU19608): 0,31-1,6

Kilde: Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH. Referenceintervallet er lokalt verificeret.

 

Ringegrænser

Ingen

 

Indikation

Udredning af myelomatose. Monitorering af behandlingsrespons hos myelomatose patienter med aggresivt forløb, myelomatosepatienter med let-kæde sygdom, non-sekretorisk myelomatose, myelomatosepaienter i dialyse og hos patienter med AL-amyloidose.

 

Medicinsk Baggrund
Plasmaceller danner normalt og især ved myelomatose et lille overskud af lette kæder i forhold til tunge kæder. De frie lette kæder findes overvejende som dimere i ekstracellulær-væsken. Halveringstiden i plasma er få timer, da de lette kæder hurtigt udskilles i nyrerne ved glomerulær filtration og nedbrydes i tubuli.
 
Tolkning
Ved monoklonale gammopatier vil patienten producerer et overskud af monoklonale frie lette kæder. Disse vil enten være kappa eller lambda kæder, således at ratio forskydes.
Forhøjet værdi af frie kappa- eller lambda-kæder findes således hos alle patienter med let kæde myelomatose (Bence Jones Proteinuri), hos mere end 95 % af patienter med M-komponent i serum og hos 95-100 % af patienter med sekundær AL-amyloidose. Forhøjet værdi hos patienter med MGUS er et prognostisk dårligt tegn. Forhøjet værdi kan også ses hos patienter med nyresygdom.
Kappa/Lambda-ratio, dvs. ratio mellem frie kappa-kæder og frie lambda-kæder, er unormal hos patienter med let kæde myelomatose og patienter med M-komponent i serum, men normal hos patienter med nyresygdom. Omkring 3/4 af patienter med "non-sekretorisk" myelomatose vil have forhøjet frie Kappa- eller Lambda-kæder i serum og/eller unormal Kappa/Lambda-ratio.

 

Molvægt

23 kDa

Gælder for både Kappa-Kæde(Ig) frit;P og for Lambda-Kæde(Ig) frit;P.

  

Variation på analyseresultat - Kappa-Kæde(Ig) frit;P og for Lambda-Kæde(Ig) frit;P

Analyseusikkerhed

Niveau ca. 13 mg/L

Niveau ca. 32 mg/L

 Ekspanderet usikkerhed (2xCV%teknisk)

15 %

12 %

 Biologisk variation (intraindividuel)

4,8 %

4,8 %

  
Betydende forskelle

 Statistisk signifikant forskel*

25 %

22 %

* Ud fra biologisk og teknisk variation kan det beregnes, at resultatet skal være ændret med en vis forskel i forhold til forudgående resultater for at ændringen imellem resultater er statistisk signifikant.

  

 

Variation på analyseresultat - Kappa-kæde(Ig)(frit)/Lambda-kæde(Ig)(frit); masseratio;P

Analyseusikkerhed

Alle niveauer

 Ekspanderet usikkerhed (2xCV%teknisk)

13,5 %

 Biologisk variation (intraindividuel)

4,8 %

  
Betydende forskelle

 Statistisk signifikant forskel*

23 %

 

* Ud fra biologisk og teknisk variation kan det beregnes, at resultatet skal være ændret med en vis forskel i forhold til forudgående resultater for at ændringen imellem resultater er statistisk signifikant.

 

 

 

 

 

Dato

Revideret 2019-09-06

 

 


 
06.09.2019