Herpes simplex virus type 1 og 2 samt Varicella-zoster virus DNA/RNA, PCR - Podning: Epic-order 32013, Csv: EPC00213, P: EPC00214, KMA

 
1) Princip
2) Indikation
3) Fremgangsmåde
4) Udføres på
5) Svar og tolkning
6) Bemærkninger
7) NPU-koder
8) Akkreditering
 
1) Princip

Påvisning af Herpes Simplex Virus (HSV) type 1 og type 2 og Varicella Zoster Virus (VZV) ved PCR.


 
2) Indikation

Symptomer på primær eller sekundær herpeslæsion på hud og slimhinder, herunder herpeskeratit. Viral encephalitis eller meningitis. Pneumoni hos immunsupprimerede patienter. Neonatal herpes. Erythema multiforme.


 
3) Fremgangsmåde

Prøvemateriale

Hudlæsion: Podning eller skrab fra læsioner. Vesikelvæske.
Øjeninfektion: Podning fra conjunctiva, glaslegememateriale og hornhindeskrab.

Dissemineret HSV infektion: Blod tilsat EDTA.

Encephalitis/meningitis: Spinalvæske.

 

NB!! Ved mistanke om encephalitis eller meningitis skal der samtidigt rekvireres sammenhørende spinalvæske og serum til HSV og VZV intrathekal test (Herpes Simplex virus (HSV) og Varicella Zoster virus (VZV). Index analysen udføres efter aftale med vagthavende læge på KMA, når svar på PCR foreligger. Biokemisk udfører dog umiddelbart de supplerende analyser for immunglobulin IgG og albumin.

 

Ønskes andre prøvematerialer undersøgt, skal det godkendes af den PCR-ansvarlige overlæge inden forsendelse.


Utensilier

Podningssættet består af en podepind med stor overflade og virustransportmedium (Universal Transport Medium; UTM). eSwab kan anvendes, men der er ikke nok til evt. omkørsel, hvorfor UTM medium er at foretrække.

 
 Praktiserende læger kan bestille sættet vederlagsfrit på Depotet, Nykøbing Falster Sygehus.

Sygehuse bestiller via ORACLE.

Sterile spidsglas.

EDTA glas.

Beskyttelsesrør.

 

Prøvetagning

Tidspunkt for prøvetagning

Tidligst muligt i sygdomsforløbet.

 

Prøvetagning

Spinalvæske: Mindst 0,5 ml i sterilt spidsglas uden tilsætning.

Vesikelvæske: Podepind presses eller rulles mod sårets bund. Podepinden skal anbringes i det medfølgende UTM (Universal Transport Medium). 

Kulpodepind/vatpind og Stuarts medium/saltvand kan IKKE anvendes, da de kan hæmme PCR.

 

Opbevaring og forsendelse

Prøvematerialet opbevares i køleskab (2-8 °C) til forsendelse.

Sendes i beskyttelsesrør hurtigst muligt efter prøvetagningen til Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Slagelse Sygehus.


 
4) Udføres på

Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Slagelse


 
5) Svar og tolkning

Analysen udføres alle hverdage og svar udsendes elektronisk samme dag.

 

Svar

Herpes Simplex Virus type 1 (HSV-1) påvist/ikke påvist.

Herpes Simplex Virus type 2 (HSV-2) påvist/ikke påvist.

Varicella Zoster Virus (VZV) påvist/ikke påvist.

Inkonklusiv (prøven indeholder hæmmende stoffer og kan derfor ikke bedømmes).

 

Spinalvæske med positiv HSV/VZV bliver tillige besvaret telefonisk af læge.

 

Svar gives elektronisk til henholdsvis Sundhedsplatform eller lægesystem i almen praksis.

 

Tolkning

Et positivt resultat er foreneligt med, at patienten har HSV- eller VZV-infektion (primærinfektion eller reaktivering).

Negativt resultat udelukker med stor sandsynlighed HSV/VZV som årsag til læsion på hud/slimhinde.

 

NB! Negativ HSV/VZV-PCR alene kan ikke udelukke diagnosen herpetisk encephalitis. Ved herpetisk encephalitis/meningitis er spinalvæsken positiv for HSV/VZV i PCR fra dag 1 til ca. dag 10 efter sygdomsdebut. Efter fremkomst af intrathekal syntese af HSV/VZV IgG antistof dag 10 – 12 efter sygdomsdebut er PCR ofte negativ.


 
6) Bemærkninger
Afdelingen deltager hvert år i eksterne kvalitetsprøver fra QCMD og NEQAS.
 
7) NPU-koder

EPC00213 Herpes simplex virus 1 og 2 samt Varicella-zoster virus DNA/RNA;Csv
EPC00214 Herpes simplex virus 1 og 2 samt Varicella-zoster virus DNA/RNA;P


 
8) Akkreditering

Analysen udført på spinalvæske er akkrediteret af DANAK efter ISO 15189 Standarden.


 
05.11.2021