Hepatitis B Virus DNA (kvantitativ), KBA

Slettet dokument

 

Kan ikke rekvireres af praksis uden forudgående aftale med læge på Klinisk Biokemisk Afdeling Køge Sygehus.

 

Kvantitetsnummer

18326

SP: NPU18326

 

Kortnavn

Hepatitis B virus(DNA);P  

 

Analyseforkortelse

HBV DNA kvan


IUPAC

NPU18326 P—Hepatitis B virus(DNA); num.c.(proc.) = ? × 106/L
 

Pris

Se venligst prisoversigt, DOK 548551

 

Udføres

1 gang hver 1-2 uger

Udføres af Klinisk Biokemisk Afdeling Køge Sygehus

 

Svartider

Se venligst svartider. DOK 597944

 

Prøvemateriale

Plasma

Glastype: 6 ml K2-EDTA glas

Mængde: 2 ml

 

Prøvebehandling

Centrifugeres og afpipetteres inden:

3 døgn

Opbevaring efter adskillelse:

3 døgn ved 20 °C, 7 døgn ved 4 °C, flere måneder ved -20 °C

Forsendelse:

Afpipetteret plasma kan sendes som Q-mærket post

Interferens:

Ingen

 

Tolkning

1 IU = 3,41 kopier ifølge kit-indlæg

I de tilfælde hvor en prøve findes positiv, men ikke kvantiterbar, afleveres tekstsvaret: "Positiv, kan ikke kvantiteres".

 

Dato

2019-05-21                    


 
23.05.2019