Hepatitis B Virus DNA (kvantitativ), KBA

 

Kan ikke rekvireres af praksis uden forudgående aftale med læge på Klinisk Biokemisk Afdeling Køge Sygehus.

 

Kvantitetsnummer

18326

SP: NPU18326

 

Kortnavn

Hepatitis B virus(DNA);P  

 

Analyseforkortelse

HBV DNA kvan


IUPAC

NPU18326 P—Hepatitis B virus(DNA); num.c.(proc.) = ? × 106/L
 

Pris

485 kr.

 

Udføres

1 gang hver 1-2 uger

Udføres af Klinisk Biokemisk Afdeling Køge Sygehus

 

Prøvemateriale

2 ml EDTA plasma (LILLA 7 ml).

 

Prøvebehandling

Centrifugeres inden 48 timer. 

 

Opbevaring: 24 timer ved 20 °C, 3 døgn ved 4 °C, 6 mdr. ved -20 °C.

 

Forsendelse: Afpipetteret plasma kan sendes som almindelig post.

 

Referenceinterval

Negativ

 

Ringegrænser

Ingen

 

Indikation

Udvælgelse og monitorering af patienter i behandling.

 

Pga. stor følsomhed tages forbehold for forurening af prøven forud for modtagelsen.

 

Medicinsk baggrund

Monitorering af HBV viral load under antiviral terapi hos patienter med kronisk HBV infektion. Da produktionen af "tomme", ikke-infektiøse viruspartikler kan fortsætte efter, at dannelsen af infektiøse virus er blokeret af RT inhibitorer, anvendes kvantitativ PCR frem for antigentest.

 

Tolkning

 

1 IU = 3,41 kopier ifølge kit-indlæg

I de tilfælde hvor en prøve findes positiv, men ikke kvantiterbar, afleveres tekstsvaret: "Positiv, kan ikke kvantiteres".

 

 

Dato

2018-04-06                      


 
06.04.2018