Udskriv
 

Calcium/Kreat.clearance ratio;Nyre, KBA

 

Kan kun rekvireres af Endokrinologisk Afdeling Holbæk, Slagelse og Køge Sygehus

 

Kvantitetsnummer

Kvantitetsgruppe 117 og 118

SP: NPU28835

 

Kortnavn

Calcium/Kreat.clearance ratio;Nyre


Analyseforkortelse

Calkrea_U


IUPAC

NPU28835 Nyre—Calcium-clearance/Creatininum-clearance; vol.hast.ratio = ?

 

Pris

40 kr.

 

Udføres

Dagligt,

De klinisk biokemiske afdelinger Holbæk, Køge, Slagelse og Nykøbing F.

 

Prøvemateriale

Døgnurin

Urinen opsamles i dunk uden tilsætning. Surgjort urin kan også anvendes. Tilsendte uriner skal være surgjort inden forsendelse.

 

Urindunken vendes mindst 10 gange, evt bundfald skal blandes godt op. 3-5 ml velblandet døgnurin suges over i glas (Beige). Der angives opsamlingsperiode og urinvolumen.


Dunk udleveres på Klinisk Biokemisk afdeling Roskilde, Næstved, Slagelse, Nykøbing F.,Holbæk, Kalundborg Sundheds- og Akuthus, samt Sundhedscenter Odsherred.

 

U-Calcium skal altid surgøres før analysering.

 

Plasma

Gelglas

1 ml plasma.

 

OBS! Blodprøven skal tages inden for 1 døgn efter endt urinopsamling, ellers kan Ratio ikke beregnes.

 

Prøvebehandling

Centrifugeres inden: Centrifugeres inden analysering

 

Opbevaring: 2 døgn ved 20 °C, 4 døgn ved 4 °C, 3 uger ved -20 °C

 

Forsendelse: Urinprøve afleveres på Klinisk Biokemisk Afdeling i Køge eller Holbæk. I forbindelse med aflevering

                  af urinprøve udtages blodprøve til undersøgelse for P-Calcium og P-Kreatinin.

 

 

Interferens: Lægemidler indeholdende strontiumsalte kan forårsage signifikant forøgede

                 calciumresultater. 

                 Der er set en kraftig reduktion i calciumværdierne i forbindelse med indgift af

                 gadodiamid.

                 Patienten må ikke indtage vanddrivende samt calciumholdige præparater i dage før og under urinopsamling.

 


Referenceinterval

Se tolkning

 

Ringegrænser

Ingen

 

Indikation

Differentialdoagnostik ved udredning af patienter med hypercalcæmi.

 

Medicinsk baggrund

Calcium findes i plasma som fri calcium-ion (ca. 50%), proteinbundet calcium (ca. 40%) samt kompleksbundet (ca. 10%) med bikarbonat-, fosfat, citrat- og sulfationer samt laktat og lipid.

 

Hypercalcæmi: De hyppigste årsager til reel hypercalcæmier er primær

hyperparathyreoidisme og malignitet med eller uden metastaser, specielt ved nyre- og lungecancer og myelomatose, thyreotoksikose, vitamin D forgiftning, sarcoidose. Sjældnere årsager er langvarig lithium-behandling, tuberkulose, morbus Paget, akromegali og binyrebarkinsufficiens.

Ved benign hypocalcurisk hypercalcæmi kan der påvises lav urin calcium/kreatinin clearance ratio.

 

Ratio beregnes på baggrund af analysering af U-Calcium, P-Calcium, U-Kreatini og P-Kreatinin. Følgende formel anvendes:

 

(Calcium;U mmol/L x (Kreatinin;P µmol/L/1000)) / (Calcium;P mmol/L x Kreatinin;U mmol/L)

 

 

Tolkning

Ratio > 0,020 tyder på primær hyperparathyreoidisme, og udelukker med stor sandsynlighed familiær hypocalcurisk hypercalcæmi.

 

Ratio mellem 0,01 og 0,02 ses ved såvel familiær hypocalcurisk hypercalcæmi som ved primær hyperparathyreoidisme

 

Ratio < 0,010 tyder på familiær hypocalcurisk hypercalcæmi, men udelukker ikke med sikkerhed  primær hyperparathyreoidisme såfremt der samtidig ses nedsat nyrefunktion eller betydelig D-vitamin mangel.

 

 

Dato

2018-04-06


 
06.04.2018