Calcium/Kreat.clearance ratio;Nyre, KBA

 

Kan kun rekvireres af Endokrinologisk Afdeling Holbæk, Slagelse og Køge Sygehus

 

Kvantitetsnummer

Kvantitetsgruppe 117 og 118

SP: NPU28835

 

Kortnavn

Calcium/Kreat.clearance ratio;Nyre


Analyseforkortelse

Calkrea_U


IUPAC

NPU28835 Nyre—Calcium-clearance/Creatininum-clearance; vol.hast.ratio = ?

 

Pris

Se venligst prisoversigt, DOK 548551

 

Udføres

Dagligt,

De klinisk biokemiske afdelinger Holbæk, Køge, Slagelse og Nykøbing F.

 

Svartider

Analysen tilhører svargruppe 1. Se venligst svartider, DOK 597944

 

Prøvemateriale

Døgnurin

Urinen opsamles i dunk uden tilsætning. Surgjort urin kan også anvendes. Tilsendte uriner skal være surgjort inden forsendelse.

 

Urindunken vendes mindst 10 gange, evt bundfald skal blandes godt op. 3-5 ml velblandet døgnurin suges over i glas DB Vacutainer, No Additive (Beige). Der angives opsamlingsperiode og urinvolumen.


U-Calcium skal altid surgøres før analysering.

 

Plasma

Glastype: Lithium Heparin Gelglas

Mængde: 1 ml plasma.

 

OBS! Blodprøven skal tages inden for 1 døgn efter endt urinopsamling, ellers kan Ratio ikke beregnes.

 

Prøvebehandling

Centrifugeres og afpipetteres inden:

Centrifugeres inden analysering

Holdbarhed i urin efter adskillelse

2 døgn ved 20 °C, 4 døgn ved 4 °C, 3 uger ved -20 °C

Forsendelse:

Urinprøve afleveres på Klinisk Biokemisk Afdeling i Køge eller Holbæk. I forbindelse med aflevering af urinprøve, udtages blodprøve til undersøgelse for Calcium;P og Kreatinin;P

Interferens:

Lægemidler indeholdende stontiumsalte kan forårsage signifikant forøgede calciumresultater.

Der er set en kraftig reduktion i calciumværdien i forbindelse med indgift af gadodiamid

Patienten må ikke indtage vanddrivende samt calciumholdige præparater i dage før og under urinopsamling

 


Referenceinterval

Se tolkning

 

Ringegrænser

Ingen

 

Indikation

Differentialdoagnostik ved udredning af patienter med hypercalcæmi.

 

Medicinsk baggrund

Calcium findes i plasma som fri calcium-ion (ca. 50%), proteinbundet calcium (ca. 40%) samt kompleksbundet (ca. 10%) med bikarbonat-, fosfat, citrat- og sulfationer samt laktat og lipid.

 

Hypercalcæmi: De hyppigste årsager til reel hypercalcæmier er primær

hyperparathyreoidisme og malignitet med eller uden metastaser, specielt ved nyre- og lungecancer og myelomatose, thyreotoksikose, vitamin D forgiftning, sarcoidose. Sjældnere årsager er langvarig lithium-behandling, tuberkulose, morbus Paget, akromegali og binyrebarkinsufficiens.

Ved benign hypocalcurisk hypercalcæmi kan der påvises lav urin calcium/kreatinin clearance ratio.

 

Ratio beregnes på baggrund af analysering af U-Calcium, P-Calcium, U-Kreatini og P-Kreatinin. Følgende formel anvendes:

 

(Calcium;U mmol/L x (Kreatinin;P µmol/L/1000)) / (Calcium;P mmol/L x Kreatinin;U mmol/L)

 

 

Tolkning

Ratio > 0,020 tyder på primær hyperparathyreoidisme, og udelukker med stor sandsynlighed familiær hypocalcurisk hypercalcæmi.

 

Ratio mellem 0,01 og 0,02 ses ved såvel familiær hypocalcurisk hypercalcæmi som ved primær hyperparathyreoidisme

 

Ratio < 0,010 tyder på familiær hypocalcurisk hypercalcæmi, men udelukker ikke med sikkerhed  primær hyperparathyreoidisme såfremt der samtidig ses nedsat nyrefunktion eller betydelig D-vitamin mangel.

 

 

Dato

2020-12-08


 
08.12.2020