Ringegrænser Klinisk Biokemi , RG

 

 Ringegrænser - fælles regionale

  Kvantitet < Mindre end > Større end Enhed
B Hæmoglobin * < 4,0 - mmol/L
B Leukocytter */** < 0,5 > 35,0 x109/L
B Trombocytter * < 20 - x109/L
P Glukose < 2,5 > 22 mmol/L
P Kalium < 2,5 > 6,0 mmol/L
P Natrium < 115 > 160 mmol/L
P Calcium, total < 1,5 > 3,0 mmol/L
P Calcium, ion pH 7,4 < 0,70 > 1,80 mmol/L
P INR - > 5,0 -
P Bilirubin (de første 90 levedage) -  >300 µmol/L
P Koagulationsfaktor
(II+VII+X)
< 0,1 - arb.enh

* Hvis værdien ikke er kendt i BCC – dvs. hvis der ikke er tidligere værdier indenfor én uge i samme niveau.

 

**Leukocytter ringes ikke til hæmatologisk afdeling,Roskilde (dækker følgende afdelinger: ROSHÆI60, ROSHÆA, ROSHÆADAG, ROSHÆANA, ROSHÆV.

Leukocytter, Hæmoglobin og trombocytter ringes IKKE til afd. H60 i Roskilde (ROSHÆI60)

 

Uventede ekstreme svar afgives ikke telefonisk til følgende rekvirentkoder: ROSANI12 (Intensiv afd. I12 ROS).

 

Kun P-Kalium afgives telefonisk ved uventede ekstreme svar til følgende rekvirentkoder: ROSDIAD (Dialysen ROS).

 

Svar fra syre/base udstyr(ABL), er ikke omfattet af de fælles regionale ringegrænser og ringes derfor ikke ud. Her er bilirubin på børn under 90 dage undtaget. For bilirubin gælder ens ringegrænser uanset udstyr.

 

Medikamenter - fælles regionale ringegrænser

  Kvantitet > Større end Enhed
P Carbamazepin > 60 µmol/L
P Digoxin > 3,0 nmol/L
P Lamotrigin > 75 µmol/L
P Lithium > 1,30 mmol/L
P Oxcarbamazepin > 180 µmol/L
P Paracetamol > 0,3 mmol/L
P Phenobarbital > 200 µmol/L
P Phenytoin > 110 µmol/L
P Salicylat > 2,0 mmol/L
P Valproat > 1000

µmol/L

 

 

Egen faglige vurdering må til enhver tid benyttes til at kontakte kliniske afdelinger om afvigende svar.


 
01.07.2020