Bakterielt/svampe DNA påvisning ved 16S/18S rRNA-genet PCR/sekventering , KMA

 
1) Princip
2) Indikation
3) Fremgangsmåde
4) Udføres på
5) Svar og tolkning
6) Bemærkninger
 
1) Princip

Der undersøges for tilstedeværelsen af bakterielt/svampe DNA ved hjælp af universelle bakterieprimere. Ved positiv PCR bliver det bakterielle/svampe DNA efterfølgende sekventeret, hvilket muliggør identifikation af tilstedeværende bakterie og/eller svamp.


 
2) Indikation

Begrundet mistanke om bakteriel/svampe infektion i normalt sterile områder, men hvor dyrkning har været negativ som følge af forudgående antibiotisk behandling.

Følsomhed for analysen er ikke større end dyrkning, men døde og ikke-dyrkbare bakterier kan påvises.

Undersøgelsen kan kun rekvireres efter forudgående aftale med klinisk mikrobiolog.


 
3) Fremgangsmåde

Prøvemateriale

Væsker: 1 ml ledvæske, pleuravæske.

Pus: 1 ml fra dybe abcesser (f.eks. leverabcesser).

Væv: Knoglevæv, kammebiopsier.

Spinalvæske: 1 ml spinalvæske uden tilsætning i sterilt spidsbundet prøverør (der skal være et ekstraglas til 16S/18S rRNA udover glasset til mikroskopi og ”D+R”).

Utensilier

Sterile spidsbundede prøverør og beskyttelsesrør.

Prøvetagning

Prøvemateriale skal være udtaget under sterile forhold og materialet skal overføres til sterilt spidsbundet prøverør.

Rekvisition

Rekvireres telefonisk ved aftale med læge på Klinisk Mikrobiologisk Afdeling ved negative svar.

16S udføres såfremt dyrkningen er negativ og det skønnes relevant af en klinisk mikrobiolog.

Opbevaring og forsendelse

Materialet opbevares på køl (2-8 °C) og sendes hurtigst muligt i beskyttelsesrør til Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Slagelse Sygehus.


 
4) Udføres på

Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Slagelse Sygehus.


 
5) Svar og tolkning

Svar på 16S/18S rRNA analysen fremsendes senest ca. 14 dage efter prøvemodtagelse.


 

  1. "Bakterielt DNA ikke påvist".
  2. "Bakterielt DNA påvist", med tilhørende artsidentifikation, hvis muligt.
  3. "Svampe DNA påvist", med tilhørende artsidentifikation, hvis muligt.

 

Fundet skal sammenholdes med det kliniske billede for at vurdere betydningen af fundet. Fund af bakterier/svampe i prøven kan indikere bakteriel/svampe infektion på prøvetagningstidspunktet, men forurening af prøven under prøvetagning eller i laboratoriet kan ikke afvises. Artsidentifikation er vejledende om fundets betydning.

 

Svar afgives elektronisk til Sundhedsplatform.


 
6) Bemærkninger
Ingen.
 
15.06.2021