Helicobacter pylori (dyrkning) Epic order ID: 10845, KMA

 
1) Princip
2) Indikation
3) Prøvetagning
4) Udføres på
5) Svarafgivelse og tolkning
 
1) Princip

Dyrkning af biopsimateriale fra ventriklen for Helicobacter pylori. Dyrkning af biopsier fra flere områder er nødvendig, da infektionen ofte er ujævnt fordelt i ventriklen. Behandling med PPI pauseres optimalt i 14 dage og som et minimum i 7 dage og antibiotika pauseres 4 uger inden testning for at undgå falsk negativ test.

Ved positivt fund foretages efterfølgende resistensbestemmelse for metronidazol, amoxicillin, clarithromycin, metronidazol og tetracyklin.


 
2) Indikation

Øvre dyspepsi, der har givet indikation for endoskopi med biopsiudtagning og dyrkning. Undersøgelsen er især indiceret i tilfælde af recidiverende Helicobacter infektion, hvor bestemmelse af bakteriens resistensmønster er vigtig.


 
3) Prøvetagning

Prøvemateriale:

Ventrikelbiopsier fra biopsi med øvre endoskopisk undersøgelse (sekret fra ventriklen uegnet).

 

Ved gastroskopi ophentes 2 eller flere biopsier fra antrum og corpus ventriculi. Biopsierne forsendes i eSwab transportmedium, hvori de føres ned til bunden med podepinden, som herefter skal forblive i røret.

 


 

Hvis biopsien bringes direkte fra gastroskopistuen til mikrobiologisk afdeling, hvor udsåning kan ske umiddelbart (dvs mindre end 6 timer efter prøvetagning), kan transporten foregå i sterilt spidsglas tilsat lidt isotonisk saltvand. Prøven skal i så fald udsås akut.

 

Opbevaring:
Køleskab (4°C) indtil forsendelse.

 

Forsendelse:
Med almindelig post. Prøven skal være fremme på laboratoriet inden for 24 timer. Fremsendelse fra andre hospitaler bør så vidt muligt ske i kølekasse.

 

Rekvisition:
Der rekvireres undersøgelsen Helicobacter pylori (dyrkning).


 
4) Udføres på
Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Slagelse og Nykøbing F. sygehus.
 
5) Svarafgivelse og tolkning

Svarafgivelse:

Dyrkningspladerne aflæses 3 gange ugentlig (første gang 3 døgn efter modtagelsen af prøven) i op til 12 døgn. Positive prøver besvares med foreløbigt svar "Vækst af Helicobacter pylori" så snart diagnosen er stillet. Endeligt svar afsendes, når resistensbestemmelse foreligger.

Negative prøver besvares efter 3 døgn med stempel: "Ingen vækst af Helicobacter efter 3 døgn. Dyrkes yderligere 9 døgn. Ved evt. vækst fremsendes nyt svar".

 

Svar afgives elektronisk til henholdsvis Sundhedsplatform eller lægesystem i almen praksis.

 

Tolkning:

Svaret angiver om der er påvist Helicobacter pylori i prøven. Positivt svar betyder, at patienten er inficeret med Helicobacter pylori. Negativt svar udelukker ikke, at patienten er inficeret med Helicobacter pylori.


 
05.11.2021