Transfusionsinstruktion, Regional - Elektronisk blodbestilling , TI

 
1) Formål
2) Anvendelsesområde
3) Fremgangsmåde
3.1) Vigtige informationer om elektronisk blodbestilling
3.2) Elektronisk blodbestilling trin for trin
3.2.1) Adgang til blodbestillingsmodulet
3.2.2) Udfyldelse af blodbestillingsbilledet
3.2.3) Vis detaljer
3.2.4) Ændring i bestillingen - Tilføje eller fjerne bestilte komponenter m.m.
3.2.5) Fjerne/Annullere hele bestillingen
3.2.6) Bestilling af blod der skal gives på et andet sygehus i Region Sjælland
4) Ansvarsforhold
5) Dokumentation
6) Definitioner/Søgeord
7) Referencer
 
1) Formål

 

Formålet er at beskrive elektronisk blodbestilling i InterInfo via Sundhedsplatformen (SP).


 
2) Anvendelsesområde

 

Instruktionen henvender sig til sundhedspersonale, der er beskæftiget med bestilling af blodkomponenter på alle regionens sygehuse, hvor blodet ønskes klargjort til udlevering.


 
3) Fremgangsmåde

 
3.1) Vigtige informationer om elektronisk blodbestilling

 

Funktionen anvendes til bestilling af blodkomponenter i en ikke akut situation. Derfor, blod der skal anvendes straks eller inden for en time, skal bestilles via telefon eller ved fremmøde i blodbanken.

Al anden bestilling kan forudbestilles via elektronisk bestilling i SP og komponenterne og vil stå klar til udlevering ved fremmøde i blodbanken.

 

NB!

I tidsrummet kl. 22.00 - 08.00 på hverdage og kl. 14.00 - 08.00 i weekend og helligdage er funktionen lukket i blodbankerne pga. rådighedsvagt i flere af regionens blodbanker.

Alle bestillinger, der foretages i tidsrummet, hvor funktionen er lukket, vil først blive effektueret efter kl. 08.00 den følgende morgen og vil først kunne forventes klar til afhentning efter kl. 09.00.

 

Der kan bestilles blod til patienter, som ikke er indlagt fx til ambulant transfusion, eller til senere forventet indlæggelse, hvis de nødvendige transfusionsmedicinske prøver er taget (blodtype og BAC/BF-test).

 

Bilag 1 er en hjælpeguide der kan printes til A4 (2 siddet).


 
3.2) Elektronisk blodbestilling trin for trin


Læs instruktionen helt igennem inden der første gang bestilles blod på denne måde og følg instruktionen trin for trin.

Se evt. Web-opslag i Transfusionsinstruktion, Regional. Opslag i blodbanksystemet (InterInfo) Dok ID 271528 der omhandler generel anvendelse af InterInfo. 


 
3.2.1) Adgang til blodbestillingsmodulet


Patienten skal være i kontekst i SP.


Vælg i SP Vis Journal - Parakliniske systemer: Blodbank: Interinfo bestilling

 

 

          

____________________________________________________________________________________________________________


Pil 1: Information om funktionen. Der kan bestilles i systemet hele døgnet under visse forudsætninger. Se 3.1.
NB! Skal blodet leveres indenfor en time kontaktes blodbanken.

Pil 2: Markér aktuelle sygehus, hvor blodbanken skal udlevere blodet.

Pil 3: Klik OK.

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________

 

Patienten kommer frem i InterInfobilledet.

Pil 1: Kontrollér om der findes en blodtype/gyldig BAC-/BF-test. Er den bestilt/taget?

Pil 2: Har patienten blodtypeantistoffer? Kontakt evt. blodbanken.

Pil 3: Vælg blodbestilling for at komme videre.


__________________________________________________________________________________________________________________

Før bestilling: Se efter at der ikke er bestilt blod i forvejen under aktuelle bestillinger. Er der i forvejen reserveret blod til patienten, vil det kunne ses under reservationer.

Pil: Vælg Ny bestilling og blodbestillingsbilledet kommer frem. Se 3.2.2. 
3.2.2) Udfyldelse af blodbestillingsbilledet

 

Oversigt over blodbestillingsbilledet

Pil 1-2-3: Alle stjernemarkerede rubrikker skal udfyldes!

På de efterfølgende billeder vil de enkelte rubrikker blive gennemgået trin for trin.___________________________________________________________________________________________________________________

Felt: Planlagt dato/tid

Pil:
Udfyld med dato og klokkeslæt (dd/mm/aa og t/m), hvornår blodet ønskes klar

Tallene skrives ud i ét uden punktummer og bindestreger!____________________________________________________________________________________________________________________

Felt: Indikation for transfusion

Sundhedsstyrelsens retningslinjer er anvendt.
NB! skærpet journalføringspligt, hvis der ordineres transfusion, der afviger fra Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Pil 1: Rul ned og vælg en indikation, der passer til den aktuelle hæmoglobinværdi.

Pil 2: Andre valgmuligheder til angivelse af indikation.
NB! Hæmoglobinværdi > 4,3 kræver skærpet journalpligt.


Pil 3: Til fritekst: Beskriv her hvis indikationen er en anden end en af de forvalgte.

 


_____________________________________________________________________________________________________________________

Rekvirerende læge


Angiv ordinerende læge


Pil 1: Enten med lægens navn.

Pil 2: Eller blot med lægens Outlook-initialer, hvis disse kendes.____________________________________________________________________________________________________________

Vælg afdeling

 

Udfyld "Bestillende afdeling" med Sygehus- og afdelingens

navnekode i Bestillende afdeling. Se eksempel ved pilen.


Holbæk: HOL + afdelingens navnekode
Køge: KOE + afdelingens navnekode
Næstved: NAE + afdelingens navnekode
Slagelse: SLA + afdelingens navnekode
Nykøbing F: NFS + afdelingens navnekode

Roskilde: ROS + afdelingens navnekode

 

___________________________________________________________________________________________________________________


Når afdeling er valgt i det øverste felt sættes samme afdeling automatisk ind som betalende og modtagende afdeling.
Dette kan der ændres på (Se Ændring af Betalende og Modtagende afdeling).


____________________________________________________________________________________________________________

Ændring af Betalende og Modtagende afdeling

Skal det ændres, så en anden afdeling angives til at være betalende og/eller modtagende afdeling erstattes afdelingen med pågældende afdeling.

Pil 1: Kendes den pågældende afdelings navn ikke indsættes sygehusets navnekode (nfs=Nykøbing F Sygehus).

Pil 2: Tryk Søg og alle valgte sygehuses afdelinger kommer frem i rullemenuen.

Pil 3: Markér ønskede afdeling.

Pil 4: Tryk Vælg. 
__________________________________________________________________________________________________________________

Herunder er der foretaget ændringer:

Eks.1.


Pil 1: Medicinsk ambulatorium har oprettet bestillingen, da patienten skal indlægges (Bestillende afdeling).

Pil 2: Afdeling 100, hvor patienten indlægges (Stamafdeling), skal betale for blodet (Betalende afdeling).

Pil 3: Blodet skal afhentes af og gives på afd. 100 (Modtagende afdeling).

 Eks 2.

 

Pil 4: Patienten ligger på Intensiv afd. I12, som bestiller blodet (Bestillende afdeling).

Pil 5: Patientens stamafdeling er A13 (Betalende afdeling).

Pil 6: Blodet skal afhentes af og gives på I12 (Modtagende afdeling).________________________________________________________________________________________________________________________

 

Bestilling af blodprodukter (Alle 3 produkttyper kan bestilles i samme omgang)

Pil 1:
I produktbilledet vælges, hvad der ønskes udleveret.

Pil 2: I kommentarfeltet kan noteres besked til blodbanken (eks: "Udleveres i kølekasse", eller "patient henter selv").


Pil 3: Skal blodet være bestrålet klikkes i rubrikken "Bestrålet" NB! Der skal være en særlig indikation for denne bestilling (Fx særlige hæmatologiske patienter).
_______________________________________________________________________________________________________________

Klar til at afsende bestilling

Pil: Alt er nu udfyldt, og der kan trykkes Send bestilling. Hvis noget skulle mangle at blive udfyldt, vil det fremgå af tekst på skærmen.


__________________________________________________________________________________________________________________

Bestilling afsendt

 

Bestilling er nu afsendt og InterInfobilledet herunder vises. Blodbanken får via lydsignal fra en PC besked om, at der er indgået en bestilling.

Pil 1: Der er nu mulighed for at se detaljer (lup).

Pil 2: Ændre bestilling (blyant).

Pil 3: Fjerne/annullere hele bestillingen (kryds).

 
3.2.3) Vis detaljer

 

Vis detaljer

 

I vis detaljer ses de oplysninger, der er sendt til blodbanken.

Pil 1: Klik tilbage og der vendes tilbage til det forrige billede. 
3.2.4) Ændring i bestillingen - Tilføje eller fjerne bestilte komponenter m.m.

 

Ændring i bestilling

Pil 1:
Er der brug for at ændre i bestillingen, tilføje yderligere blodprodukter, forøge/reducere bestilt antal m.v. klikkes på Ændre (blyant).

NB! Skal den nye bestilling effektueres indenfor en time, kontaktes blodbanken på telefon.

Pil 2: Hvis blodbanken har udført, eller er ved at udføre bestillingen, er det ikke muligt at ændre noget. Der må foretages en ny bestilling. Vælg Patientinformation for at se status på bestillingen.


 


____________________________________________________________________________________________________________

Ekstrabestilling påført

 

Bestillingsbilledet åbner igen og giver mulighed for som her, at tilføje bestilling af en trombocytkomponent, der afhentes direkte i blodbanken.

Pil 1: Antal.Pil 2: Send bestilling igen.

________________________________________________________________________________________________________________

Pil 1: Ekstrabestillingen på en trombocytkoncentrat er nu sendt til blodbanken, og den samlede bestilling kan ses under aktuelle bestillinger.

Pil 2, 3 og 4: Når bestillingen er håndteret af blodbanken, vil det kunne ses både i blodbestillingsbilledet og i patientinformationsbilledet under reservationer.

 


 
3.2.5) Fjerne/Annullere hele bestillingen

 

Fjerne/annullering af bestilling

 

Pil: hele den aktuelle bestilling kan annulleres ved at klikke på det røde kryds.

 

 

___________________________________________________________________________________________________________

 


Pil: Annulleringen skal bekræftes i Ja, fjern bestillingen, hvorefter at bestillingen er fjernet fra Blodbestillingsbilledet.

 

 

 


 
3.2.6) Bestilling af blod der skal gives på et andet sygehus i Region Sjælland


Det er muligt at bestille blod, der skal gives på et andet sygehus i regionen.

 

Pil 1: Vælg det sygehus, hvor blodet skal gives.__________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Pil 1: Vælg egen afdeling i Bestillende afdeling. Eks: Roskilde Hæmatologisk Amb.

Skulle det ikke være muligt at få egen afdeling frem i Bestillende afdeling, kontaktes blodbanken, Blodbanken sørger så for, at afdelingen bliver lagt ind.

 

Pil 2: Skriv sygehusets navnekode i feltet Modtagende afdeling. Det er nødvendigt for at få alle sygehusets afdelinger med i rullemenuen.

Pil 3: Tryk på knappen for at få afdelingene vist i rullemenuen.__________________________________________________________________________________________________________________

Pil 1: Markér den afdeling, hvor blodet skal gives.

Pil 2: Tryk vælg.
 _______________________________________________________________________________________________________________

 


Blodbestillingen vil gå til Transfusionscentret i Næstved og billedet viser, at blodet er bestilt og betales af Hæmatologisk Amb i Roskilde. Onk/hæm Sengeafsnit afd. 12 på Næstved Sygehus vil kunne afhente blodet, når det er klargjort.

 


 
4) Ansvarsforhold

 

Den regionale IT-afdeling (Helpdesk) har ansvaret for, at programmet er tilgængeligt og give meddelelser via driftinfo, når systemet ikke er tilgængeligt.

Fejl i forbindelse med anvendelse af Elektronisk blodbestilling skal meldes til Helpdesk.


 
5) Dokumentation

 

Denne instruktion er udarbejdet af Transfusionscentret, Næstved Sygehus, og godkendt af Region Sjællands regionale transfusionsråd. Den gælder for hele Region Sjælland.


 
6) Definitioner/Søgeord

 

InterInfo (Blodbank) -  Tidligere benævnt Web-blod og Prosang.


 
7) Referencer

 

Referencedokument Dok ID 252338


 

Bilag:
Kvikguide for bestilling af blodkomponenter
04.05.2021