VIRUS-US - KØNSCELLE EJ PARTNER, KIA

 

 

Kvantitetsnummer

KIA00206
B09 (ProSang)

 

Kortnavn

Ikke relevant

 

Synonym

Ikke relevant

 

Analyseforkortelse

Ingen

 

IUPAC

Denne udredning indeholder følgende analyser:

NPU19649  P-Human Immundefektvirus 1+2 (antistof + Ag) arb.k.(0 1)=?

NPU12033  P-Hepatitis C virus-antistof;arb.k.(0 1)=? 

NPU02349  P-Hepatitis B virus s-antigen;arb.k.(0 1)=?

NPU02346  P-Hepatitis B virus c-antistof;arb.k.(0 1)=?

NPU03611  P—Treponema pallidum-antistof; arb.k.(proc.) = ?
DNK35262 P—Hepatitisvirus+Human immundefektvirus 1+2; arb.k.(proc.) = ?

 

Pris

Se venligst prisoversigt, Dok ID 456619.

 

Indikation

På allogene donorer af kønsceller udføres følgende analyser:

HIV-1,2-Ab og p24 (Ag); HCV-Ab, HBs(Ag), HBc-Ab (total), syfilis og NAT(HIV,HBV,HCV).

 

For sæddonorer er NAT-test for klamydia

endvidere påkrævet, skal bestilles særskilt.

 

Udføres

Udføres dagligt i alle hverdage i tidsrummet mellem kl 7-15 i Transfusionscentret, Næstved.

 

Ændring af bestilling kan forekomme ved modtagelse i Transfusionscentret, Næstved i forhold til den kliniske situation.

 

Svartid

Svares indenfor 1 uge

 

Prøvemateriale

2 stk. 6 mL EDTA stabiliseret fuldblod.

 

Prøvebehandling

Afhentningsordning: Holdbar i 24 timer ved 15-300C.

Prøven skal ikke forbehandles inden den sendes.

 

Manglende udførsel vil fremgå af elektronisk svar.

 

Interferens

Er beskrevet under de enkelte analyser (se disse).

 

Målemetode

Er beskrevet under de enkelte analyser (se disse).

 

Tolkning

Svar kommenteres i henhold til klinisk situation

 

Referenceinterval

Er beskrevet under de enkelte analyser (se disse).

 

Ringegrænse

Ikke relevant

 

Detektionsgrænse

Er beskrevet under de enkelte analyser (se disse).

 

Måleusikkerhed

Er beskrevet under de enkelte analyser (se disse).

 

Referencer

Følger aktuelle lovkrav. Se Referencedokument, Dok ID 252338.

 

Bemærkning

Ingen

 

Ændringslog

Revideret d. 14.08.2017

 

Analysenavn er ændret i dokument titel.

Kvantitetsnummer er revideret.

 

Under IUPAC: NPU kode er ændret for:

DNK35262 P—Hepatitisvirus+Human immundefektvirus 1+2; arb.k.(proc.) = ?

 

Prøvebehandling: intern info er slettet, da dette fremgår af Dok ID 315757.

 

 

 

 

 

 

 

 


 
05.10.2017