1. grav.-us (blodtype,virus), KIA

 

Kvantitetsnummer

KIA 00101

 

Kortnavn

1. grav.-us (blodtype, virus)

 

Synonym

1. graviditetsundersøgelse

 

Analyseforkortelse

Ingen

 

IUPAC

Denne udredning indeholder følgende analyser:

NPU26678 Ercs(B)—Erythrocyt-antigen; taxon(ABO; Rh D; konfirm; proc.) = ?

NPU19649 P—Human immundefektvirus 1+2(antistof+ag); arb.k.(proc.) = ?

NPU02349 P—Hepatitis B virus s-antigen; arb.k.(proc.) = ?

NPU03609 P—Treponema pallidum flagellum-antistof; arb.k.(proc.) = ?

 

Pris

Se venligst prisoversigt DOK ID 456619 for de enkelte analyser

 

Indikation

Blodprøven udtages ved den gravides første konsultation hos den praktiserende læge. Der udføres AB0- og RhD-blodtypebestemmelse (Blodtype(ABO; Rh D);Erc(B)) samt undersøgelse for klinisk vigtige, irregulære antistoffer. Prøven undersøges for HIV (Human Immundefektvirus 1+2(antistof+ag), HBV (Hepatitis B Virus s-antigen) og Syfilis (Treponema Pallidum flagellum-antistof).

 

Ønskes enkelte af undersøgelserne for smittemarkører ikke udført, skal dette angives på rekvisitionen til virus undersøgelserne som ekstern kommentar. Ønskes ingen af undersøgelserne for smittemarkører udført, bestilles 1. grav.-us (blodtype)

 

Udføres

Blodtypen udføres flere gange ugentligt i KIA Køge.

Virusanalyserne udføres flere gange ugentligt i Transfusionscentret Næstved.

Ændring af bestilling af virusanalyser kan forekomme ved modtagelse i Transfusionscentret, Næstved i forhold til den kliniske situation.

 

Svartid

Svares indenfor 1 uge

 

Prøvemateriale

Der rekvireres 1. grav.-us (blodtype, virus) Der genereres 2 etiketter til 2 glas mærket henholdsvis "Blodtype gra." og " Virus gravid". Der udtages 6 mL EDTA-stabiliseret blod på hvert glas (6 mL glasset kan evt. erstattes af 4 mL glas)

 

Der skal svares på promptspørgsmål om graviditetsuge og fødested.

 

Rekvirent skal være angivet på rekvisition

 

Blodprøven mærkes med navn og CPR-nummer.

 

Prøvebehandling

Afhentningsordning: Holdbar i 24 timer ved 15-30 grader.

Prøverne skal ikke forbehandles inden den sendes. Prøverne kan sendes ved stuetemperatur.

 

Accept af prøvemateriale: Manglende udførsel vil fremgå af fremsendt papirsvar, elektronisk svar eller telefonisk kontakt.

 

Prøven skal analyseres indenfor 5 døgn.

 

Interferens

Se de enkelt analyser

 

Målemetode

Se de enkelte analyser

 

Tolkning

Se de enkelte analyser

 

Er der ikke påvist klinisk vigtige, irregulære antistoffer og den gravide er RhD positiv, skal der ikke tages yderligere prøver til Klinisk Immunologi.

 

RhD negative gravide skal have udført 2. grav.-us (RhD neg).

 

Påvises klinisk vigtige, irregulære antistoffer vil det af blodtypesvaret fremgå hvornår der tages fornyet blodprøve. Se Erytrocyt - Antistofidentifikation

 

Referenceinterval

Se de enkelte analyser

 

Ringegrænser

Se de enkelte analyser

 

Detektionsgrænse

Se de enkelte analyser

 

Måleusikkerhed

Se de enkelte analyser

 

Referencer

Se de enkelte analyser

 

 

 

 

Analyserne er akkrediteret af DANAK under registreringsnummer 1034 til medicinsk undersøgelse.

 

Bemærkninger

Ingen

 

Ændringslog

Revideret 12.01.2021

Næstved ændret til KIA Køge for blodtypedelen.

 


 
14.01.2021