2. grav.-us (RhD neg), KIA

 

Kvantitetsnummer

KIA 00102

 

Kortnavn

2. grav.-us (RhD-neg)

 

Synonym

2. graviditetsundersøgelse

 

Analyseforkortelse

Ingen

 

IUPAC

Denne udredning indeholder følgende analyser:

NPU26678 Ercs(B)—Erythrocyt-antigen; taxon(ABO; Rh D; konfirm; proc.) = ? (AB0-og RhD blodtype)

 

NPU27386 DNA(P)—RHD-gen; arb.indh.(proc.) = ? (RHD-Antenatal genotype)

 

Pris

Se venligst prisoversigt, DOK ID 456619

 

Indikation

Blodprøven udtages KUN på RhD negative gravide ved lægeundersøgelsen i uge 24-25. Der udføres AB0- og RhD-blodtypebestemmelse, samt undersøgelse for klinisk vigtige, irregulære antistoffer. Derudover udføres der RHD-Antenatal genotype af fostret.

Udføres

Udføres ugentligt i Transfusionscentret, Næstved.

 

Svartid

Svar på AB0- og RhD-blodtypen, samt undersøgelsen for klinisk vigtige, irregulære antistoffer vil foreligge indenfor 1 uge. Afgives elektronisk.

Svar på RHD-genotype af foster foreligger indenfor 2 uger. Afgives elektronisk samt papirsvar til fødeafdelinger. 

 

Er der ikke påvist klinisk vigtige, irregulære antistoffer skal der ikke tages yderligere prøver til Klinisk Immunologi.

Prøvemateriale

Der rekvireres "2. grav.us - (RhDneg)". Dette genererer 2 etiketter til 2 glas mærket henholdsvis  "RhD neg opf." og "RhD-gen DNA". Der udtages 6 mL EDTA-stabiliseret blod i hvert glas (6 mL glasset kan evt. erstattes af 4 mL glas)

 

Prøverne mærkes med navn og CPR-nummer.

Der skal svares på promptspørgsmål om graviditetsuge og fødested.

 

Rekvirent skal være angivet på rekvisition

 

Prøvebehandling

Prøven skal ikke forbehandles inden den sendes. Prøverne kan sendes ved stuetemperatur.

 

Prøverne sendes samme dag til Transfusionscentret, da prøven til RHD genotypning ikke må være ældre end 4 døgn ved analysering.

 

Accept af prøvemateriale: Manglende udførsel vil fremgå af fremsendt papirsvar eller telefonisk kontakt.

 

Blodprøve mærket "RhD neg opf." skal analyseres indenfor 5 døgn.

Blodprøve mærket "RhD gen DNA".  Der skal separares plasma fra prøven indenfor 5 døgn fra prøvetagningstidspunktet

 

Interferens

Se de enkelt analyser

 

Målemetode

Se de enkelt analyser

 

Tolkning

Påvises der irregulære antistoffer skal der evt. løbende tages flere prøver. Dette oplyses i svaret på AB0-og RhD-blodtypebestemmelsen.

 

Tolkning af svar på antenatal RHD genotype, se RHD-gen;DNA(P)

 

Referenceinterval

Se de enkelt analyser

 

Ringegrænse

Se de enkelt analyser

 

Detektionsgrænse

Se de enkelt analyser

 

Måleusikkerhed

Se de enkelt analyser

 

Referencer

Se de enkelt analyser

 

Bemærkninger

Analysen NPU26678 Ercs(B)—Erythrocyt-antigen; taxon(ABO; Rh D; konfirm; proc.) = ?

 

er akkrediteret af DANAK under registreringsnummer 1034 til medicinsk undersøgelse

 

Ændringslog

Revideret 10.07.18

Separering af plasma ændret fra 4 til 5 døgn.

Krav om underskrevet PTB fjernet.


 
14.08.2018