Calcium-ion frit, KBA

 

Benyttes på børneafdeling og neonatalafdeling på Slagelse Sygehus, og ved pH < 7,20 og > 7,60.

 

Kvantitetsnummer

1446

SP: NPU01446

 

Kortnavn

Calcium-ion frit;P

 

Synonym

Ioniseret calcium ved aktuel pH


Analyseforkortelse

Ca-ion Fri


IUPAC

NPU01446 P-Calcium-ion(frit); stofk.= ? mmol/l

 

Pris

Se venligst link til prisoversigt, Dok. ID 548551 

 

Udføres

Alle laboratorier under klinisk biokemi i Region Sjælland.

 

Svartider
Analysen tilhører svargruppe 1. Se venligst svartider, Dok. ID 597944

 

Prøvemateriale

Fuldblod

 

Glastype: 

Kapillærrør (Clinitubes) indeholdende elektrolyt-balanceret heparin.

 

Mængde: 

Kapillærblod 100 µl

 

Prøvebehandling

Analysering udføres i forbindelse med prøvetagning.


Referenceinterval

Fra alder (=)

Til alder (<)

Interval

Enhed

1 dag

3 dage

1,06 - 1,34

mmol/l

>  3 dage

 

 

1,15 - 1,29

mmol/l

Kilde: Jørgen Thode og DSKB børenreferenceintervaller 2016.

 

Ringegrænser

Ingen

 

Indikation

Mistanke om ændringer i calcium-stofskiftet, herunder screening ved vage symptomer som hovedpine, træthed, obstipation, polyuri.

Desuden ved cancer-sygdomme, nyreinsufficiens, nyresten, pancreatitis o.a.

 

Medicinsk baggrund

Plasma calcium er fordelt på 3 fraktioner:

Calcium findes i plasma som fri calcium-ion (ca. 50%), proteinbundet calcium (ca. 40%) samt kompleksbundet (ca. 10%) med bikarbonat-, fosfat, citrat- og sulfationer samt laktat og lipid.

 

Tolkning

Hypercalcæmi: De hyppigste årsager til reel hypercalcæmier er primær

hyperparathyreoidisme og malignitet med eller uden metastaser, specielt ved nyre- og lungecancer og myelomatose, thyreotoksikose, vitamin D forgiftning, sarcoidose. Sjældnere årsager er langvarig lithium-behandling, tuberkulose, morbus Paget, akromegali og binyrebarkinsufficiens.

                                                      

Hypocalcæmi: Forekommer ved D vitamin mangel, nyreinsufficiens, hypoparathyreoidisme, pseudohypoparathyreoidisme, massive blodtransfusioner (pga citrattilførsel). Ved magnesiummangel, akut pancreatitis. endvidere efter infusion af chelat- og kompleksbindendende anioner: (citrat, EDTA, sulfat og phosphat).

 

Molvægt

40,08

 

Dato

2020-12-21


 
21.12.2020