Biologiske forprøver HBV,HCV,HIV, KIA

 

Kvantitetsnummer

KIA00209

 

Kortnavn

Ikke relevant

 

Synonym

Ikke relevant

 

Analyseforkortelse

Ingen

 

IUPAC

Denne udredning indeholder følgende analyser:
NPU02349  P-Hepatitis B virus s-antigen;arb.k.(0 1)=?
NPU18324  P-Hepatitis B virus s-antistof;arb.k.(0 1)=?
NPU02346  P-Hepatitis B virus c-antistof;arb.k.(0 1)=?
NPU12033  P-Hepatitis C virus-antistof;arb.k.(0 1)=?
NPU19649 P-Human immundefektvirus 1+2(antistof+Ag);arb.k.(0 1)

 

Afhængig af resultater vil yderligere analyser blive udført:
For HBV vil positiv reaktivitet for HBsAg og/eller anti-HBc medføre yderligere serologisk udredning, samt eventuelt udførsel af kvalitativ HBV-DNA.

For HCV og HIV vil positiv initial analyse udløse udførsel af hhv. kvalitativ HCV-RNA og kvalitativ HIV-RNA, samt eventuelt konfirmatorisk antistofanalyse.

 

Pris

Se venligst prisoversigt, Dok ID 456619.

 

Indikation

Udredning for hepatitis B og C samt HIV er relevant for patienter, som skal

 i stærk immunsupprimerende behandling/behandling med biologiske lægemidler. Dette kan eksempelvis være i forbindelse med behandling for maligne hæmatologiske sygdomme, autoimmune tilstande eller i forbindelse med hæmatopoietisk stamcelletransplantation og ved organdonation/-transplantation.
Afklaring af smittestatus er væsentlig i forhold til vurdering af behovet for eventuel profylaktisk, anti-viral behandling eller opfølgende blodprøver i behandlingsforløbet.
Det kan ligeledes være relevant at udrede for andre infektiøse tilstande forud for pågældende behandling. Disse er ikke inkluderet i nærværende udredning.

 

Udføres
Udføres dagligt i alle hverdage i tidsrummet mellem kl 7-15 i Transfusionscentret, Næstved.

Ændring af bestilling kan som anført ovenfor forekomme ved modtagelse i Transfusionscentret, Næstved i forhold til den kliniske situation.

 

Svartid

Svares indenfor 1 uge.

 

Prøvemateriale

2 x 7 mL EDTA-stabiliseret blod.

 

Prøvebehandling

Prøven er holdbar i maks. 24 timer ved stuetemperatur (15-300C).

Prøven videresendes ved stuetemperatur (15-300C).

Prøven skal ikke forbehandles inden den sendes.

Prøven opbevares herefter på køl (2-80C). Prøveholdbarheden på køl er 6 døgn.

 

Manglende udførsel vil fremgå af elektronisk svar.

 

Interferens

Er beskrevet under de enkelte analyser (se disse).

 

Målemetode

Er beskrevet under de enkelte analyser (se disse).

 

Tolkning

Svar kommenteres i henhold til klinisk situation.

 

Referenceinterval

Er beskrevet under de enkelte analyser (se disse).

 

Ringegrænse

Ikke relevant.

 

Detektionsgrænse

Er beskrevet under de enkelte analyser (se disse).

 

Måleusikkerhed

Er beskrevet under de enkelte analyser (se disse).

 

Referencer

Di Bisceglie AM et al, Recent US Food and Drug Administration warnings on hepatitis B reactivation with immune-suppressing and anticancer drugs: just the tip of the iceberg?;

Hepatology. 2015;61(2):703.

Nakasone H et al, Impact of hepatitis C virus infection on clinical outcome in recipients after allogeneic hematopoietic cell transplantation; Am J Hematol. 2013 Jun;88(6):477-84.

 

Bemærkning

Der bestilles: Biologiske forprøver HBV,HCV,HIV

 

Ændringslog

Revideret d. 17.09.2019

 

Prøvebehandling: specificeret.


 
18.09.2019