Udskriv
 

CD34 prognose, KIA

 

 

Kvantitetsnummer

KIA00501
B15 (ProSang)

Kortnavn

Leukocytter (uspec.);B

Hæmatopoietiske stamceller;B

Synonym

Ingen 

Analyseforkortelse

Ikke relevant

 

IUPAC

Denne udredning indeholder følgende analyser:
NPU17053 B-Leukocytter(uspec.); antalk. = ? x 109/L
NPU26795 B-Hematopoietic Stem Cells; num.c. = ? x 109/L

 

Pris

Se venligst prisoversigt, Dok ID 456619.

 

Indikation

Analysen udføres kun på patienter i forbindelse med vurdering forud for stamcellehøst.

 

Udføres

Udføres efter aftale i Transfusionscentret, Næstved

 

CD34 Prognose kan kun rekvireres til monitorering af patienter i autologe stamcelleforløb ved Hæmatologisk Afdeling, Roskilde Sygehus.

Svartid

Svares samme dag telefonisk. Svar i Interinfo kommer førstkommende hverdag.

 

Prøvemateriale

1x EDTA-stabiliseret blod (minimum 4 ml).

 

Prøvebehandling

Prøven skal ikke forbehandles inden den sendes.

Prøven sendes med særlig transport umiddelbart efter udtagning.

Interferens

Ikke relevant

 

Målemetode

Absolut koncentrationsbestemmelse af CD34 stamceller ved hjælp af TruCount® analyse på Flowcytometer.

 

Absolut koncentrationsbestemmelse af leukocytter ved hjælp af flowcytometri analyse på Sysmex.

 

Tolkning

Svares telefonisk, da vurderingen af eventuel stamcellehøst den følgende dag indgår i besvarelsen.

Resultat og tolkning vil endvidere fremgå af InterInfo.

 

Referenceinterval

Ikke relevant

 

Ringegrænse

Ikke relevant da analysen svares telefonisk (se under Tolkning).

 

Detektionsgrænse

Se CD34 Hæmatopoietiske stamceller (Dok ID 475854).

 

Måleusikkerhed

Se CD34 Hæmatopoietiske stamceller (Dok ID 475854).

 

Referencer

Anvendes som specificeret i brugsanvisningen fra BD Bioscience Stem Cell Enumeration kit.

 

Bemærkning

Ingen.

 

Ændringslog

Revideret d. 14.08.2017

 

Kvantitetsnummer er revideret.


 
05.10.2017