Udskriv
 

Golimumab;P, KBA

 

Kan ikke rekvireres af praksis uden forudgående aftale med klinisk biokemisk afdeling.

 

Kvantitetsnummer

29694

SP: NPU29694

 

Kortnavn

Golimumab;P

 

Synonym

Simponi

 

Analyseforkortelse

TNF Golimuma

 

IUPAC

NPU29694 P—Golimumab; massek. = ? mg/L

 

Pris

400 kr. (2017).

 

Udføres

Hver 14. dag
Klinisk Biokemisk Afdeling, Holbæk Sygehus

 

Prøvemateriale

Serum
 
Glastype:
Serum-gelglas
 
Mængde:
Minimum 1 ml serum.

 

Afpipetteres efter centrifugering.
Prøven sendes samme dag. Er dette ikke muligt, skal prøven opbevares på køl indtil forsendelse næste dag.

 

Prøvebehandling

 

Centrifugeres og afpipetteres inden:

6 timer.

Opbevaring efter adskillelse:

2 døgn ved 20 °C, 5 døgn ved 4 °C, 12 måneder ved -20 °C.

Forsendelse:

Kan indsendes som Q-mærket post på prøvetagnings dagen, eller opbevares på køl og indsendes dagen efter.

Interferens:

Svær Lipæmi, Icterus og Hæmolyse.

 

 

Terapeutisk interval
Der findes ikke et egentligt terapeutisk interval for serumkoncentrationerne, da disse afhænger af patientens grundsygdom og behandlingsrespons.

For reumatologiske patienter med god behandlingsrespons er der typisk et niveau på 1-3 mg/L (dal-værdi).

 

Indikation
Individualiseret behandling og monitorering af patienter, hvor der kan være indikation for, eller er igangsat behandling med Simponil (Golimumab). Serumkoncentrationsmålinger anvendes med henblik på at optimere patientens behandling og dermed undgå meget lave eller høje koncentrationer. Bestemmelse af koncentrationen af Golimumab kan måles mhp. mulig forklaring af behandlingssvigt og bivirkninger.


Medicinsk baggrund
Simponi er et biologisk lægemiddel (immunundertrykkende) mod gigt- og tarmsygdomme. Simponi anvendes ofte i kombination med methotrexat til behandling af kroniske, inflammatoriske, autoimmune sygdomme, som indebærer øget dannelse af TNF- Alpha så som rheumatoid artrit, udifferentieret polyarthritis, psoriasisarthritis og Spondylartropatier.

 

Tolkning

Plasmahalveringstiden er ca. 9-15 dage. Koncentrationsmålingen bør være en dalværdi, og prøvetagningstidspunktet skal derfor, om muligt, ligge umiddelbart før næste administration af stoffet.

 

Patienter der samtidigt får methotrexat har 30% højere Golimumab niveau (dal-værdi) og mindre clearance af lægemidlet end patienter der ikke får methotrexat.

 

Molvægt
150000

 

Dato

2018-04-06

 

 

 

 

 

 


 
06.04.2018