Transfusionsinstruktion - HemoSafe automatkøleskab, udlevering og tilbagelevering af erytrocytkomponenter, TI

Slettet dokument

 
1) Formål
2) Anvendelsesområde
3) Fremgangsmåde
3.1) Udlevering på BAC-test
3.2) Udlevering på BF-test (kun Roskilde Sygehus)
3.3) Tilbagelevering af blod inden for 30 minutter
4) Ansvarsforhold
5) Dokumentation
6) Definitioner/Søgeord
7) Referencer
 
1) Formål

 

At beskrive udleverering og tilbagelevering af erytrocytkomponenter fra Blodbankens automatiske blodkøleskab kaldet HemoSafe


 
2) Anvendelsesområde

 

Instruktion anvendes af sundhedspersonale der er oprettet i HemoSafe BloodTrack og oplært i afhentning af blodkomponenter fra Blodbankens automatiske udleveringskøleskab - HemoSafe.


 
3) Fremgangsmåde

 

 


 
3.1) Udlevering på BAC-test

 

OBS! Hvis der opstår problemer med udlevering eller aflevering, kontakt da blodbankens personale. Se skiltet på HemoSafe.


Du vil gennem forløbet blive guidet igennem af en dansk stemme.

 

Udlevering pr. komponent
1 komponent ca. 1½ minut

2 komponenter ca. 3 minutter


Hvis ikke dette skærmbillede ses på HemoSafe, kontaktes blodbanken.

  

Billede 1

 

 

 • Skan bruger - ID

 

Velkomstbillede: Scan Your Identification. Benyt dit ID kort med ID stregkoden. Du må aldrig benytte andres kort! Hold stregkoden ind under stregkodelæseren. Der lyder et "bip" og næste billede præsenteres.

 

Ved problemer med ID-kortlæsere kontakt Blodbanken.

 

 

Billede 2 

 

 • Vælg afhente

 

Her er der mulighed for at vælge mellem at afhente eller indsætte blod. Vælg afhente og fortsæt til næste billede.

 

Vælges forkert her, tryk Cancel på næste billede.

 

  

Billede 3

 

 

 

 • Skan ...................................eller indtast patient CPR-nr. (uden mellemrum)

 

Indtastes patient CPR-nr. tryk da Search. Ved skanning af patientdata fremkommer næste billede automatisk.

 

Ved forkert indtastning, tryk Cancel.

 

   

Billede 4

 

 

 • Bekræft patient data

 

Efter skanning af patientens CPR-nr. skal data bekræftes. Tryk YES hvis alle oplysninger på skærmen stemmer med data fra stregkoden. Der fortsættes til næste trin.

 

 

Billede 5Denne fejlmeddelelse kommer, hvis der ikke er en gyldig BAC-test.
Hvis ikke det er tilfældet, kontaktes blodbanken. 

  

 

Billede 6

 

 

 • Udtag komponenten

 

Vent 5 – 20 sek.

Udtag blodkomponenten ved at trykke på ruden til højre med venstre hånd og udtag med højre.

Når lågen har været åbnet og lukket igen, formoder HemoSafe at komponeten er taget ud og fortsætter til næste trin.

 

Kommer man til at lukke døren uden at udtage en komponent, kan man trykke på knappen nederst til venstre "Touch Here if Compartment is Empty". HemoSafe vil derefter tilbyde en ny komponent.

 

  

Billede 7

 

 

 • Skan tappe nummer

 

Skan tappenummerets stregkode øverst til venstre på blodkomponenten.

 

Skannes den forkerte stregkode flere gange, gøres man opmærksom på dette og bliver bedt om at se instruktionen på skærmen.

 

 

Billede 8

 

Dette billede fremkommer kortvarigt, og der printes transfusionsjournal fra printeren ved siden af HemoSafe.

 


Billede 9

 

 • Tryk YES for godkendelse af transfusionsjournal (label)Tryk YES på skærmen for at godkende læsbar tekst på transfusionsjournalen.

 

Trykkes NO på skærmen, vil der igen blive forsøgt udprintning af transfusionsjournal. Lykkes det ikke ved et nyt forsøg, kontaktes blodbanken. 


Fold transfusionsjournalen og fastgør den til komponenten som vist i bilag 2 "Sådan sætter du transfusionsjournalen (label) fast på blodportionen".

Billede 10

 

 

 • Skan tappenummer fra komponent

 

NB! Stregkoden på komponenten og efterfølgende QR koden på transfusionsjournalen, skal være skannet inden for 60 sek. Hvis ikke det sker gives en ny chance i næste billede.

 


Billede 11

 

 • Tryk Yes
 • Hvis skanningen af stregkoden og QR koden mislykkes, efter endnu et forsøg, kontaktes blodbanken.

   

    

  Billede 12

   

  • Skan QR koden fra transfusionsjournalen

   

   

  Billede 13

   

   

  Tryk YES hvis der skal udleveres flere komponenter til samme patient.
  Tryk NO for at logge ud.

   

   

  Trykker man YES kommer Figur 5. frem på skærmen. En ny udlevering på patienten kan foretages.
  Der bør ikke afhentes mere end 2 portioner ad gangen til samme patient i HemoSafe.

   

  Læg blodet i en plastikpose, inden blodbanken forlades. 

   

  Hvis patienten skal transfunderes med en større mængde blod, kontakt da blodbanken

  så blodet kan blive pakket i en kølekasse.

   

   

   

  NB! HemoSafe må først forlades , når åbningsbilledet viser sig:  
  Dette er en sikkerhed for, at udleveringen er sket korrekt og forhindrer, at den næste der afhenter blod, anvender den forriges Login.


   
  3.2) Udlevering på BF-test (kun Roskilde Sygehus)

   

  Slagelse Sygehus: Klargjort blod på BF-test (forlig) vil være anbragt
  i køleskab i samme rum som HemoSafe

   

  Du vil gennem forløbet blive guidet af en dansk stemme.

  Hvis ikke dette skærmbillede ses på HemoSafe, kontaktes blodbanken.
   

  Billede 14

   

   

  • Skan bruger-ID

   

  Velkomstbillede: Scan Your Identification. Benyt dit ID kort med ID stregkoden. Du må aldrig benytte andres kort! Hold stregkoden ind under stregkodelæseren. Der lyder et "bip" og næste billede præsenteres.

   

  Ved problemer med ID-kortlæsere kontakt Blodbanken.

   

   

   

  Billede 15

   

  • Vælg afhente

   

  Der er nu mulighed for at vælge mellem at afhente eller indsætte blod. Vælg afhente og fortsæt til næste billede.

   

  Vælges forkert her, tryk cancel på næste billede. 

    

   

  Billede 16
    

    

   

   

  • Skan ...................................eller indtast patient CPR-nr. (uden mellemrum)

  Indtast patientens CPR-nr. og derefter Search. Ved skanning af patientdata forekommer næste billede automatisk.

   

  Ved forkert indtastning tryk Cancel.

   

     

  Billede 17

   

  • Bekræft patient data

   

  Efter skanning af patientens CPR-nr. skal data bekræftes. Tryk YES hvis alle oplysninger på skærmen stemmer overens med data fra stregkoden. 

   

   

  Billede 18

   

  Findes der ingen ledige komponenter i HemoSafe, kontaktes Blodbanken. 

   

   

  Billede 19

   

  • Udtag komponenten

   

  Vent 5 – 20 sek.

  Udtag blodkomponenten fra ruden til højre. OBS! komponenten er påhæftet med transfusionsjournal. Dette er foretaget af blodbanken i forbindelse med udvælgelse af specifikt blod til patienten.

   

  Når lugen har været åbnet og lukket igen, formoder HemoSafe, at komponeten er taget ud og fortsætter derfor til næste trin.

   

  Kommer man til at lukke døren uden at udtage en komponent, kan man trykke på knappen nederst til venstre "Touch Here if Compartment is Empty". HemoSafe vil derefter tilbyde en ny komponent. Kontakt evt. blodbanken. 

   

   

  Billede 20

   

   

  • Skan tappenummer fra komponenten

   

  Skan tappenummerets stregkode øverste til venstre på blodkomponenten.

   

  OBS!  QR koden på transfusionsjournalen skal ikke skannes. Dette er gjort af blodbanken.

  HUSK! at transfusionsjournalen skal tidsstemples. Det er for at dokumentere, hvornår blodkomponenten er taget ud af køleskabet.
    

  Skannes den forkerte stregkode flere gange gøres man opmærksom på dette og bliver bedt om at se instruktionen på skærmen.

   

     

  Billede 21 

   

   

  Tryk YES hvis der skal udleveres flere komponenter til samme patient.
  Tryk NO for at logge ud.

   

   

  Trykkes YES kommer Figur 5. frem på skærmen. En ny udlevering på patienten kan foretages. Hvis blodet skal pakkes i en kølekasse kontaktes blodbanken.

   


  Anbring blodet med transfusionsjournal i en plastikpose, inden blodbanken forlades.

   

  NB! HemoSafe må først forlades, når åbningsbilledet viser sig:  

  Dette er en sikkerhed for, at udleveringen er sket korrekt og forhindrer, at den næste der afhenter blod, anvender den forriges Login.


   
  3.3) Tilbagelevering af blod inden for 30 minutter

   

  Blodkomponenter, der af en eller anden årsag alligevel ikke skal anvendes til patienten, skal leveres tilbage til blodbanken. Komponenten skal være tilbage i køleskabet, HemoSafe inden for 30 mininutter efter at det er udleveret. Tiden for udlevering står på transfusionsjournalen.

   

  Komponenter, som er tilbageleveret inden for 30 minutter, er forsat reserveret og kan genudleveres til samme patient. Komponenter, som er tilbageleveret efter 30 minutter, bliver sat i karantæne af HemoSafe og kasseres af blodbankpersonalet ved daglig oprydning.


  Du vil gennem forløbet blive guidet af en dansk stemme.


   

  Hvis ikke dette skærmbillede ses på HemoSafe, kontaktes blodbanken.

   

  Billede 22

   

  • Skan bruger - ID

   

  Velkomstbillede: Scan Your Identification. Benyt dit ID kort med ID stregkoden. Du må aldrig benytte andres kort! Hold stregkoden ind under stregkodelæseren. Der lyder et bip og næste billede præsenteres.

   

  Ved problemer med ID-kortlæsere kontakt Blodbanken

    

   

  Billede 23 

   

  • Indsætte

  Her er der mulighed for at vælge mellem at afhente eller indsætte blod. Vælg Indsætte og fortsæt til næste billede.

   

  Vælges forkert her, tryk Logout på næste billede og start forfra.

   

   

  Billede 24


 • Skan tappenummeret
 •  

   

  Billede 25


  Læg komponent med transfusionsjournal ind i den åbne celle.
  Se: bilag 1 HemoSafe IIægning af blod.

   

   

  Billede 26
   

  Dette billede kommer frem for at tilkendegive, at komponenten
  er lagt korrekt tilbage inden for 30 minutter.

  Blodet er nu reserveret til samme patient og vil kunne genudleveres.
  Genudleveringen vil ske efter procedurerne, der er beskrevet i
  afsnit 3.2 Udlevering på BF-test. Gælder også for Slagelse Sygehus.

   

   

  Billede 27  Dette billede fremkommer, hvis komponenten er lagt tilbage
  efter 30 minutter. Kontakt ikke blodbanken, men Tryk OK

  (HemoSafe lægger blodet i karantæne, så det kan blive kasseret)
   

   

  Billede 28


   

  Hvis der ikke skal lægges yderligere komponenter tilbage trykkes
  Logout.

  NB! HemoSafe må først forlades, når åbningsbilledet viser sig:  

  Dette er en sikkerhed for, at udleringen er sket korrekt og forhindrer, at en ny afhenter blod i en andens Login. 


   
  4) Ansvarsforhold

   

  Blodbankens personale har ansvar for, at der altid er tilgængelige komponenter i HemoSafe.

   

  Ved problemer med ID-kortlæsere har sundhedspersonalet ansvar for at kontakte Blodbanken.

   

  De kliniske afdelinger har ansvaret for at indberette nye brugere til IT-Helpdesk og oplære personale i egen afdeling i afhentning og tilbagelevering af blodkomponenter. 


   
  5) Dokumentation

   

  Alle handlinger med login ID logges i HemoSafes BloodTrack system.

   

  Denne instruktion er udarbejdet af Transfusionscentret, Næstved Sygehus i 2015 og godkendt af Region Sjællands regionale transfusionsråd. Den gælder for hele Region Sjælland.   
  6) Definitioner/Søgeord

   

  HemoSafe = Automatiseret blodbankkøleskab


   
  7) Referencer

   

   

  Referencedokument dok.id. 252338

   

  Quickguide dok.id. 273421

  Indeholder følgende bilag:

   

  1. (Bilag 5) Afhentning af blod på gyldig BAC-test fra HemoSafe automatkøleskab 
  2. (Bilag 6) Afhentning af blod på gyldig BF-test fra HemoSafe automatkøleskab 
  3. (Bilag 7) Tilbagelevering af blod i HemoSafe automatkøleskab 

   

   


   

  Bilag:
  bilag 1, HemoSafe IIægning af blod
  bilag 2, Sådan sætter du transfusionsjournalen (label) fast på blodportionen
  21.05.2015