Golimumab-Ab;P, KBA

 

Kan ikke rekvireres af praksis uden forudgående aftale med klinisk biokemisk afdeling.

 

Kvantitetsnummer

29702

SP: NPU29702

 

Synonym

Simponi, Simponi antistof

 

Analyseforkortelse

TNF Golim-Ab

 

IUPAC

NPU29702 P—Golimumab-antistof(IgG); arb.k.(proc.) = ?

 

Pris

Se Prisoversigt Klinisk Biokemi KBA Region Sjælland - INTERNE analyser, DOK ID 548551

 

Udføres
Hver 14. dag
Klinisk Biokemisk Afdeling, Holbæk Sygehus


Prøvemateriale
Serum
 
Glastype:
Serum-gelglas
 
Mængde:
Minimum 1 ml serum.

 

Afpipetteres efter centrifugering.
Prøven sendes samme dag. Er dette ikke muligt, skal prøven opbevares på køl indtil forsendelse næste dag.

 

Prøvebehandling

 

Centrifugeres og afpipetteres inden:

6 timer.

Opbevaring efter adskillelse:

2 døgn ved 20 °C, 5 døgn ved 4 °C, 12 måneder ved -20 °C.

Forsendelse:

Kan indsendes som Q-mærket post.

Interferens:

Svær Lipæmi, Icterus og Hæmolyse.

 

 

Referenceinterval

<10 KU/L

 

Ringegrænser

Ingen

 

Indikation

Anvendes i forbindelse med monitorering af patienter i behandling golimumab. Bestemmelse af koncentrationen af Golimumab-ab kan måles mhp. mulig forklaring af behandlingssvigt og bivirkninger.

 

Medicinsk baggrund

Se LMV for Golimumab. 

 

Tolkning

Antistoffer ses ikke hos patienter som responderer godt på Golimumab. Hvis der findes antistof mod Golimumab bør skift til andet anti-TNF lægemiddel overvejes.

Målbare antistofniveauer er associeret med senere dosisforøgelse pga. behandlingssvigt og/eller ophør af behandling pga. behandlingssvigt og infusionsreaktioner.

 

Molvægt

150.000

 

Dato

2020-05-20

 

 Laboratoriemedicinsk vejledning - LMV
Golimumab;P

26.10.2020