Calprotectin;F, KBA

 

Kan ikke rekvireres af praksis uden forudgående aftale med klinisk biokemisk afdeling

 

Kvantitetsnummer

19717

SP: NPU19717

 

Kortnavn

Calprotectin;F

 

Synonym

Calprotectin

 

Analyseforkortelse

Calpro_F


IUPAC

NPU19717 F—Calprotectin; massefr. = ? × 10-6

 

Pris

Se venligst prisoversigt, DOK 548551

 

Udføres

2 gange ugentlig af Klinisk Biokemisk Afdeling Køge Sygehus

 

Prøvemateriale

Fæces.

Glastype: Fæcesrør

Mængde: 1-5 g af dagens første fæces (svarende til en valnød) opsamlet i fæces prøverør.

Se patientinformation

 

 

Prøvebehandling

Opbevaring:

5 dage ved 20 °C, 6 dage ved 4°C,3 mdr. ved -20 °C

Forsendelse:

Fæcesprøve kan sendes som Q-mærket p

 

 

Referenceinterval

 

Fra alder (≥)

Til alder (<)

Interval

Enhed

1 mdr.

6 mdr.

< 538*

× 10-6

6 mdr.

< 3 år

< 214

× 10-6

3 år

4 år

< 75

× 10-6

> 4 år

 

< 50 **

× 10-6

 

 

 

 

 * DSKB børnereferenceinterval

** Phadia og DSKB 2016 

 

Ringegrænser

Ingen

 

Indikation

Udredning af kronisk diaré. Monitorering af patienter med inflammatorisk tarm sygdom (IBD). F-Calprotectin kan også anvendes som markør med henblik på at vurdere risikoen for recidiv af inflammatorisk tarmsygdom (positiv prædiktiv værdi >85 %).

 

Medicinsk baggrund

Calprotectin er et protein, der findes i såvel blod, urin og afføring hos normale personer. Det udgør en stor del af de neutrofile granulocytters proteinindhold, men findes også i andrecelletyper, f.eks. monocytter og makrofager.

Ved inflammatoriske tarmsygdomme stiger Calprotectin-niveauet kraftigt i fæces. Det stiger

også ved maligne tilstande i gastrointestinalkanalen om end mere moderat. Undersøgelse af

Calprotectin i fæces kan derfor med fordel anvendes i udredningen af patienter med

længerevarende diaré.

 

F-Calprotectin har stor diagnostisk værdi sammen med de kliniske diagnostiske kriterier for

funktionel tarmsygdom og kan adskille patienter med funktionel tarmsygdom fra patienter med

organisk tarmsygdom med næsten 100 % sikkerhed.

 

Tolkning

F-Calprotectin på >100 × 10-6 fæces tyder stærkt på en inflammatorisk tarmsygdom.

 

Variation på analyseresultat

 

Analyseusikkerhed

 Ekspanderet usikkerhed (2xCV%teknisk)

24,6 %

 

Biologisk variation (intraindividuel)

40%


Betydende forskelle

 Statistisk signifikant forskel*

116 %

* Ud fra biologisk og teknisk variation kan det beregnes, at resultatet skal være ændret med en vis forskel i forhold til forudgående resultater for at ændringen imellem resultater er statistisk signifikant.

Dato

2019-11-15


 
15.11.2019