Calprotectin;F, KBA

 

Kan ikke rekvireres af praksis uden forudgående aftale med klinisk biokemisk afdeling

 

Kvantitetsnummer

19717

SP: NPU19717

 

Kortnavn

Calprotectin;F

 

Synonym

Calprotectin

 

Analyseforkortelse

Calpro_F


IUPAC

NPU19717 F—Calprotectin; massefr. = ? × 10-6

 

Pris

Se venligst prisoversigt, DOK 548551

 

Udføres

3-4 gange ugentlig af Klinisk Biokemisk Afdeling Køge Sygehus

 

Svartider

Analysen tilhører svargruppe 3. Se venligst svartider DOK 597944.

 

Prøvemateriale

Fæces.

Glastype: Fæcesrør

Mængde: 1-5 g af dagens første fæces (svarende til en valnød) opsamlet i fæces prøverør.

Se patientinformation

 

 

Prøvebehandling

Opbevaring:

5 dage ved 20 °C, 6 dage ved 4°C,3 mdr. ved -20 °C

Forsendelse:

Fæcesprøve kan sendes som Q-mærket post

 

 

Referenceinterval

 

Fra alder (≥)

Til alder (<)

Interval

Enhed

1 mdr.

6 mdr.

< 538*

× 10-6

6 mdr.

< 3 år

< 214

× 10-6

3 år

4 år

< 75

× 10-6

> 4 år

 

< 50 **

× 10-6

 

 

 

 

 * DSKB børnereferenceinterval

** Phadia og DSKB 2016 

 

Ringegrænser

Ingen

 

Indikation

Udredning af kronisk diaré. Monitorering af patienter med inflammatorisk tarm sygdom (IBD). F-Calprotectin kan også anvendes som markør med henblik på at vurdere risikoen for recidiv af inflammatorisk tarmsygdom (positiv prædiktiv værdi >85 %).

 

Medicinsk baggrund

Calprotectin er et protein, der findes i såvel blod, urin og afføring hos normale personer. Det udgør en stor del af de neutrofile granulocytters proteinindhold, men findes også i andrecelletyper, f.eks. monocytter og makrofager.

Ved inflammatoriske tarmsygdomme stiger Calprotectin-niveauet kraftigt i fæces. Det stiger

også ved maligne tilstande i gastrointestinalkanalen om end mere moderat. Undersøgelse af

Calprotectin i fæces kan derfor med fordel anvendes i udredningen af patienter med

længerevarende diaré.

 

F-Calprotectin har stor diagnostisk værdi sammen med de kliniske diagnostiske kriterier for

funktionel tarmsygdom og kan adskille patienter med funktionel tarmsygdom fra patienter med

organisk tarmsygdom med næsten 100 % sikkerhed.

 

Tolkning:

Calprotectin er en meget sensitiv markør for tilstedeværelsen af inflammation i mavetarmkanalen. Det er ikke en specifik markør for inflammatorisk tarmsygdom, og forhøjede værdier kan også ses ved colon cancer, infektion, polypper, blødning og ved anvendelse af NSAID.

Calprotectin er ikke forhøjet ved alle diaresygdomme.

 

Analysen er hos patienter som præsenterer sig med gastrointestinale symptomer i form af mavesmerter, ændret afføringsmønster, meteorisme og med fravær af alarm symptomer meget sensitiv og kan med stor sikkerhed udelukke aktiv inflammatorisk tarmsygdom. Ved et cut off på 50 mg/kg er der en høj negativ prædiktiv værdi:

<50: Normal. Mest sandsynligt ikke inflammatorisk tarmsygdom.

50 - 150: Tvivlsom forhøjet. Udeluk anden årsag såsom infektion og NSAID indtag. Undersøgelsen gentages efter 4 uger. Ved gentagne værdier > 100 henvises til udredning ved gastroenterologisk afdeling / coloskopi.

>150: Forhøjet. Mulig aktiv inflammatorisk tarmsygdom. Henvises til udredning ved gastroenterologisk afdeling / coloskopi.

 

Derudover har fæces calprotectin en selvstændig rolle ved kendt inflammatorisk tarmsygdom, hvor den kan anvendes til at monitorere sygdomsaktivitet og vurdere behandlings respons.

 

Børn <4 år har højere værdier, hvorfor der er specifikke referenceintervaller for dem. Ovenstående cut-off værdier gælder således ikke for børn <4 år.

 

1. Von Roon AC, Karamountzos L, Purkayastha S, Reese GE, Darzi AW, Teare JP, Paraskeva P, Tekkis PP. Diagnostic precision of fecal calprotectin for inflammatory bowel disease and colorectal malignancy. Am J Gastroenterol. 2007 Apr;102(4):803-13.

2. Tibble J1, Teahon K, Thjodleifsson B, Roseth A, Sigthorsson G, Bridger S, Foster R, Sherwood R, Fagerhol M, Bjarnason I. A simple method for assessing intestinal inflammation in Crohn's disease. Gut. 2000 Oct;47(4):506-13.

3. Sundhed.dk

 

Variation på analyseresultat

 

Analyseusikkerhed

 Ekspanderet usikkerhed (2xCV%teknisk)

24,6 %

 

Biologisk variation (intraindividuel)

40%


Betydende forskelle

 Statistisk signifikant forskel*

116 %

* Ud fra biologisk og teknisk variation kan det beregnes, at resultatet skal være ændret med en vis forskel i forhold til forudgående resultater for at ændringen imellem resultater er statistisk signifikant.

Dato

2021-06-04


 
04.06.2021