Rekvirering af patologius. på tarmpolypper der indgår i screeningsprogram, SPA

Slettet dokument

 
1) Retningslinjer for håndtering og forsendelse af tarmpolypper
2) Rekvirering i OPUS: Tarmpolyp (screening)
 
1) Retningslinjer for håndtering og forsendelse af tarmpolypper

 

For at opnå høj kvalitet af den patoanatomiske diagnostik af tarmpolypper på patologi-afsnittene i Slagelse og Roskilde gælder følgende:

 

 1. Fuld polypektomi bør altid tilstræbes
 2. Polypper bør aldrig biopteres, da det vanskeliggør histologisk undersøgersøgelse og eventuel efterfølgende polypektomi
 3. Alle fjernede polypper bør sendes til histopatologisk undersøgelse
 4. Polypvæv opsamles og sendes til patologerne
 5. Polypperne skal fremsendes i hver sin prøvecontainer. Forholdet mellem fiksativ og væv skal være 10:1.
   

Generelle oplysninger om histologiske undersøgelser er beskrevet i Histologisk undersøgelse


 
2) Rekvirering i OPUS: Tarmpolyp (screening)

 

 1. Opret rekvisition i Patoweb i OPUS.
  For rekvirering af patologiundersøgelser generelt henvises til: Rekvirering af patologiundersøgelser i OPUS
   
 2. Vælg Prioritet: Rutine eller Pakkeforløb afhængigt af klinisk fund.
    
  Tarmpolypper der forbliver i tarmkræftscreeningsprogrammet (Rutine) oprettes som beskrevet herunder:
   
 3. Anfør klinisk diagnose: ”TARMKRÆFTSCREENING”

  Teksten kan skrives eller indsættes vha. ’Indsæt frase’ funktionen til højre for ’Klinisk diagnose’ feltet i skærmbilledet.
  Vælg frasen #WEB51.
     
 4. Opret et materiale på rekvisitionen vha skabelonen: Tarmpolyp (screening) fra rullemenuen i nederste venstre hjørne af skærmbilledet og bekræft med OK

   
 5. Indscan stregkoden/den 14-cifrede materiale-id i feltet Materiale-id
   
  Beskrivelsen af materialets placering og art kan evt. suppleres/ændres.
    
 6. Besvar promptspørgsmålene i højre hjørne af rekvisitionen

  De med * markerede spørgsmål er obligatoriske.
   
 7. Indsæt evt. et nyt materiale ved at vælge ny skabelon/ny række fra rullemenuen. Indscan materiale-id og besvar spørgsmålene
      
 8. Gentag for hver polyp/materiale der skal sendes til undersøgelse.
  Eksempel med 2 materialer:

  Når stregkoden er indscannet fremhæves det materiale, der er i fokus med blå skrift.
  Materialenr fremgår af kolonnen til venstre.
   
 9. Afslut ved at trykke på Send rekvisitionen nederst i skærmbilledet

   
 10. Kontroller at rekvisitionen er registreret i patologisystemet

  Alternativt kan der åbnes for svaroversigten, hvor rekvisitionen skal have status Indbakke

 
29.08.2014