Benzodiazepiner;U - udvidet, KBA

 

BEMÆRK: DER UDSENDES ALTID REGNING FOR DENNE ANALYSE

 

Kvantitetsnummer

355 Udvidet Benzodiazepiner (indeholder, se under pris).

SPnr: NPU18178 

 

Kortnavn

Benzodiazepiner;U

 

Synonym

BDZ

 

Analyseforkortelse

Benzo_U

 

IUPAC

NPU08958 U—Benzodiazepiner; er en kvalitativ test som opgives med arb.k.(proc) = 0 eller positiv

 

Pris

Benzodiazepiner (Oxazepam og Diazepam indgår som en del af "Screening for Rusmidler" ).

Udvidet benzodiazepiner har kvantitetsnummer 355.

Se venligst prisliste DOK 548551 

Der kan i øjeblikket undersøges for disse Benzodiazepiner:Oxazepam, Nordiazepam, Temazepam, Lorazepam, Nitrazepam, Diazepam, Alprazolom, Alfa-hydralprez, Clonazepam, Midazolam; Triazolam, 7-Aminoclonazepam, Flunitrazepam, Chlordiazepoxid, Aminoflunitrazepam, Estazolam, Clobazepam, Zolpidem, Alfa-hydroxytriazolam, Flurazepam, Desalkylflurazepam, Alfa-hydroxymidazolam, Bromazepam, Lormetazepam, Zopiclon, Zaleplon.

 

Udføres

Klinisk biokemisk afdeling Slagelse Sygehus.
Udføres kun på hverdage.

 

Prøvemateriale

Urin
Glastype:1 spidsglas eller 1 tørglas med lysebrun prop.
Mængde:Minimum 2 ml urin.

 

Prøvebehandling

Opbevaring: 3 døgn ved stuetemperatur, 7 døgn ved 4°C.
Forsendelse: Kan sendes som kvikpost, kuverten mærkes med Q eller afhentningsordningen hos praksis.
Forsendelsesemballage, rør til prøvetagning kan uden beregning rekvireres fra:
Klinisk biokemisk afdeling Slagelse Sygehus tlf. 58559462.

 

Rekvirering

Webreq: Analysegrupperne ligger i Webreq kun under Slagelse, derfor skal man  ændre laboratorium til ”Slagelse Sygehus KBA” og søge under "Urin og fæces". Prøverne sendes direkte til Klinisk Biokemisk Afdeling i Slagelse. Prøve og PTB kan sendes med transportkassen. Når man bestiller i Webreq, skal papirrekvisition (specialseddel) ikke udskrives.
Prøvemængde er 2 ml og kan håndteres, som andre urinprøver.

For de der ikke kan bestille elektronisk: Brug en papirrekvisition (specialseddel). Husk mærkning af glas og rekvisition med navn og CPR-nummer. 
Sedlen ændres løbende, undgå derfor at printe et større lager.

Special rekvisition hentes i "Screening for Rusmidler - Bestilling af"

 

Referenceinterval

0 (negativ)

 

Ringegrænser

Ingen

 

Indikation

Formålet med undersøgelserne er at konstantere, om der er indtaget vanedannende medicin eller rusmidler.
Analyserne udføres på urin, primært fordi koncentrationen af de indtagne stoffer og/eller deres nedbrydningsprodukter/metabolitter normalt er betydeligt større i urin end i blod.

 

Tolkning

Benzodiazepiner (Oxazepam, Diazepam de almindelige) kan spores i urinen 7-30 dage efter indtagelse, afhængig af indtagelsesfrekvens og dosis. Øvrige benzodiazepiner er ret variable i dosis og detektionsgrænse, og hvor længe de kan måles er ikke helt afklaret.

 

Dato

2021-02-17


 
18.03.2021