Thyreoidea Kontrol, KBA

Slettet dokument

 

Analysenummer 

358

 

Analyseforkortelse

ThyrKont

 

Pris

Se venligst prisoversigt, DOK 548551

 

Udføres

Dagligt

De Klinisk biokemisk afdelinger Holbæk, Køge, Nykøbing F., Næstved, Roskilde og Slagelse sygehuse.

 

Svartider

Analysen tilhører svargruppe 2. Se venligst svartider, DOK 597944

 

Prøvemateriale

Afhentningsordning:

Fuldblod

 

Forsendelse:

Serum

 

Glastype:

Afhentningsordning: Heparin-gelglas

Forsendelse: Gelglas eller tørglas

 

Mængde:

4 ml fuldblod/ minimum 0,5 ml serum

 

Prøvebehandling

Afhentningsordning:  Holdbarhed i 2 døgn i fuldblod.
Centrifugeres og adskilles inden:  2 døgn 

Opbevaring:

2 døgn ved 20 °C, 1 uge ved 4 °C og 3 måneder ved -20 °C.

Forsendelse:

Centrifugeret gelglas eller afpipetteret serum/plasma kan sendes som almindelig post. 

 

Indikation

 

Kontrol af Hypotyreose og Hypertyreose:

Der skal bestilles en ”Thyreoidea kontrol”.

Her analyseres for alle tre analyser: TSH, fT4, fT3.

MYX og TOX profiler i WebReq udgår således og erstattes af Thyroidea Diagnostik og Thyroidea Kontrol.

 

Medicinsk baggrund

TSH-koncentrationen i blodet afhænger af koncentrationen af thyreoideahormoner (frie fraktioner). Falder disse under et for det enkelte individ specifikt niveau, vil TSH-koncentrationen stige og dermed stimulere thyreoidea til øget syntese og sekretion af thyreoideahormoner. Stiger koncentrationen af thyreoideahormoner over et vist niveau, vil hypofysens sekretion af TSH være nedsat eller blokeret.

 

Tolkning

Forhøjede værdier ses ved primær hypothyreoidisme sammen med nedsatte værdier af Frit T4 og frit T3. Ved milde former af primær hypothyreoidisme kan dog ses normale værdier af frit T4 og frit T3. forhøjede værdier ses ligeledes ved sekundær hyperthyreose samt hos nyfødte i de første døgn efter fødslen.


Nedsatte værdier ses ved primær hyperthyreose og ved sekundær hypothyreose. Uger til måneder efter sufficient behandling af primær hyperthyreose kan der fortsat observeres nedsatte værdier. Symptomgivende thyreotoxikose, hypoxi, faste eller kirurgisk stress, samt hos patienter med nontyreoideal sygdom. Ved anden alvorlig sygdom ses ofte nedsatte værdier.

 

Andre oplysninger

Ved mistanke om Thyroidea sygdom screenes almindeligvis med TSH. Dette bestilles ved at bestille "Thyreoidea Diagnostik". 

Ved kontrol af Hypotyreose og Hypertyreose bestilles "Thyreoidea Kontrol".

 

Fejlagtige resultater kan forekomme hos patienter, der i store mængder indtager Biotin kosttilskud (5-10 mg/dag). Se de enkelte analyser: Thyrotropin(TSH);P, Thyroxin frit (T4);P og Triiodthyronin frit(T3);P

 

Dato

2020-12-04

 


 
14.12.2020