TCR-Gen-rearrangement;B, KBA

 

Kan ikke rekvireres af praksis uden forudgående aftale med klinisk biokemisk afdeling i Roskilde.

 

Kvantitetsnummer

35283

SP: DNK35283

 

Kortnavn

TCR-Gen-rearrangement;B

 

Synonymer

Klonalitetsanalyse, klonalitetsundersøgelse

 

Analyseforkortelse

TCR_B

 

IUPAC

DNK35283 TCR-gen(B)—Gen-rearrangement; klonalitet(proc.) = ? 

 

Pris

Se venligst prisoversigt, DOK 548551

  

Udføres

Udføres en gang ugentligt på Klinisk Biokemi Afdeling, Roskilde Sygehus.

Prøver modtaget indtil mandag kl. 12 analyseres i pågældende uge.

 

Svartider

Analysen tilhører svargruppe 4. Se venligst svartider, DOK 597944


Prøvemateriale

Fuldblod

 

Glastype

EDTA-glas 

 

Mængde

Min. 2 mL 

 

Prøveopbevaring

Holdbarhed i fuldblod ved opbevaring ved stuetemp. (20-25 oC)7 døgn

Holdbarhed i fuldblod

30 døgn ved 4 °C, år ved -20 °C

Forsendelse:

Fuldblod kan sendes som Q-mærket post.

Interferens:

Prøveglas må ikke åbnes før analyse.

 


Referenceinterval

Ingen klonalitet

 

Analysesvar

Svaret angives på særligt svarark med angivelse af polyklonalitet og eventuelle klonale toppe.

Svaret diskuteres af molekylærbiologer, patologer og klinikere på ugentlig konference på Hæmatologisk afdeling, Roskilde Sygehus.

Svarene findes efter konferencen i patologisystemet som vedhæftning til den relevante patologiske beskrivelse af materialet.

 

Ringegrænser

Ingen

 

Indikation:

Udredning og kontrol af lymfoproliferative sygdomme af T-celleoprindelse. Analysen bør først anvendes, hvis der efter histologisk og flowcytometrisk udredning fortsat er tvivl om klonal involvering i sygdomsbilledet. Der skal således altid foreligge en flowcytometrisk undersøgelse af patientens perifere blod, når indeværende analyse rekvireres.

 

Medicinsk baggrund

Klonalitetsanalysen understøtter de hæmatologiske og histopatologiske analyser og gør diagnosticering af en lymfoproliferativ malignitet betydeligt lettere.

Monoklonalitet er et af hovedtrækkene ved cancercelle populationer, da disse nedstammer fra en enkelt malign transformeret celle.

Lymfoproliferativ monoklonalitet kan bestemmes ved undersøgelse af DNA-områder med høj polymorfi, der koder for antigenreceptorerne i B –og T lymfocytter – de såkaldte Immunoglobuliner (Ig) og T-celle receptorer (TCR).

 

Tolkning

Påvisning af monoklonalitet kan betyde tilstedeværelsen af en malign lymfoproliferativ sygdom. Det skal dog bemærkes, at påvist klonalitet kan være begrundet i én eller flere dominerende reaktive kloner blandt lymfocytterne.

 

Dato

2021-03-03


 
03.03.2021