Certolizumab pegol-Ab (IgG);P , KBA

 

Kan ikke rekvireres af praksis uden forudgående aftale med klinisk biokemisk afdeling

 

Kvantitetsnummer

56160

SP: NPU56160

 

Kortnavn

Certolizumab pegol-Ab;P 

 

Synonym

Cimzia

 

Analyseforkortelse

Certolizu-ab


IUPAC

NPU56160 P—Certolizumab pegol-antistof; arb.k.(proc.) = ?

Pris

Se venligst prisoversigt, Dok. ID 556401

 

Udføres

BioMonitor/Wieslab

Lundavägen 151

20212 Malmö

Sverige

Tlf. 0046 40 53 76 47

 

Prøvemateriale

1 ml Serum

5,5 ml tørglas

Afpipetteres efter centrifugering.

Prøven sendes samme dag. Er dette ikke muligt, skal prøven opbevares på køl indtil forsendelse næste dag.

 

Diverse information

Patienter med leddegigt.
Individualiseret behandling og monitorering af patienter, hvor der kan være indikation for, eller er igangsat behandling med Cimzia. Bestemmelse af antistoffer mod Cimzia mhp ophør af behandling og mulig forklaring af behandlingssvigt og bivirkninger.
Høje antistofniveauer (>3 %)efter 3 måneders behandling er associeret med senere dosisforøgelse pga. behandlingssvigt og/eller ophør af behandling pga. behandlingssvigt og infusionsreaktioner.

 

Dato

2021-09-14


 
14.09.2021