Certolizumab pegol;P , KBA

 

Kan ikke rekvireres af praksis uden forudgående aftale med klinisk biokemisk afdeling

 

Kvantitetsnummer

29692

SP: NPU29692

 

Kortnavn

Certolizumab pegol;P 

 

Synonym

Cimzia koncentration

 

Analyseforkortelse

Certolizumab


IUPAC

NPU29692 P—Certolizumab pegol; massek. = ? mg/L 

Pris

Se venligst prisoversigt, Dok. ID 548551

 

Udføres

Hver ca. 14. dag
Klinisk Biokemisk Afdeling, Holbæk Sygehus

 

Forventet svartid op til 4 uger efter at prøven er modtaget

 

Prøvemateriale
Serum
 
Glastype:
Serum-gelglas
 
Mængde:

Minimum 1 ml serum.
Afpipetteres efter centrifugering.
Prøven sendes samme dag. Er dette ikke muligt, skal prøven opbevares på køl indtil forsendelse næste dag.

 

Prøvebehandling

Centrifugeres og afpipetteres inden:

7 dage. Prøven opbevares ved stuetemperatur eller på køl.

Opbevaring efter adskillelse:

7 døgn ved 20 °C, 7 døgn ved 4 °C, 12 måneder ved -20 °C.

Forsendelse:

Kan indsendes som Q-mærket post.

Interferens:

Svær Lipæmi, Icterus og Hæmolyse.

 

Prøver bør altid tages som en dal-værdi (lige inden næstekommende indgift/dosis af Certolizumab).

 

Terapeutisk interval
Der findes ikke et egentligt terapeutisk interval for serumkoncentrationerne, da disse afhænger af patientens grundsygdom og behandlingsrespons.

For reumatologiske patienter med god behandlingsrespons er der typisk et niveau på 20-40 mg/L (dal-værdi). Værdier >40 mg/L er i de fleste tilfælde ikke forenelig med yderligere klinisk forbedring men kan øge risikoen for infektioner1,2

 

Certolizumab

 Tolkning

 <20 mg/L

 Lavt niveau

 20-40 mg/L

 Niveau foreneligt med god respons

 >40 mg/L

 Højt niveau

Kilder: 

1. Gehin et al. Associations between certolizumab pegol serum levels, anti-drug antibodies and treatment response in patients with inflammatory joint diseases: data from the NOR-DMARD study. Arthritis Research & Therapy(2019) 21:256

2. Jani et al. High frequency of antidrug antibodies and association of random drug levels with efficacy in certolizumab pegol-treated patients with rheumatoid arthritis: results from the BRAGGSS cohort. Ann Rheum Dis 2017;76:208–213
 
Indikation
Individualiseret behandling og monitorering af patienter, hvor der kan være indikation for, eller er igangsat behandling med Certolizumab og serumkoncentrationsmålinger anvendes med henblik på at optimere patientens behandling og dermed undgå meget lave eller høje koncentrationer. Bestemmelse af koncentrationen af Certolizumab kan måles mhp. mulig forklaring af behandlingssvigt og bivirkninger.

Ønske om individuel dosisjustering/administrationshyppighed af Certolizumab mhp. forbedret klinisk respons.
 
Ringegrænser
Ingen

 

Medicinsk baggrund
Certolizumab er et biologisk lægemiddel (immunundertrykkende) der bruges til behandling af kroniske, inflammatoriske, autoimmune sygdomme, som indebærer øget dannelse af TNF- Alpha så som rheumatoid artrit, udifferentieret polyarthritis, psoriasisarthritis, spondylartropatier og plaque psoriasis.
 
Tolkning
Plasmahalveringstiden er ca. 14 dage. Koncentrationsmålingen bør være en dalværdi, og prøvetagningstidspunktet skal derfor, om muligt, ligge umiddelbart før næste administration af stoffet.

Farmakokinetiske undersøgelser tyder foreløbigt på en øget clearance af Certolizumab ved tilstedeværelse af anti-Certolizumab antistoffer. Hvis der findes en koncentration < 4 mg/L bør der rettes mistanke om Certolizumab antistoffer. Andre patientvariable, så som øget kropsvægt eller høj sygdomsaktivitet, har også indflydelse på resultatet.

 

Se desuden: Guide til Terapeutisk lægemiddelmonitorering (TDM) 
 
Molvægt
47750

 

Dato

2020-07-27


 
02.02.2021