Blodprøver på børn, KIA

 

 

 

Kvantitetsnummer

Se de enkelte analyser

 

Kortnavne

Se de enkelte analyser

 

 

Synonym

Ikke relevant

 

Analyser

AB0- og RhD blodtypebestemmelse: Se LMV Blodtype(ABO;Rh D);Erc(B) (udføres ikke på navlesnorsblod)

BAC-test: Se LMV BAC-test udløb;B

BF-test: Se LMV BF-test udløb;P

Direkte Antiglobulin test: Se LMV Direkte Antiglobulin Gruppe;Erc(B)

 

 

IUPAC

Se de enkelte analyser

 

Pris

Se venligst Prisoversigt Klinisk Immunologisk Afdeling, DOK ID 456619 for de enkelte analyser.

 

Indikation for Blodtype og BAC-test

 

Børn 0-1 måned

 

 • Blodtype 
  Blodtypebestemmelse udføres primært i forbindelse med udredning af forhøjet bilirubin (mistanke om HDFN) indenfor de første levedøgn. Bestilles i denne situation sammen med DAT, og kan udføres på samme blodprøve.
  Der skal anvendes ca. 20 dråber kapillærblod, og prøveglas mærkes med navn og CPR-nummer, samt data på mater. Blodtypen er gyldig i 6 måneder.

 

 • Transfusion
  Hvis der foreligger en negativ antistofscreentest på mater, som er taget tidligst 4 dage før fødslen, skal der ikke tages prøver på barnet i forbindelse med planlagt transfusion. Blodkomponenter bestilles telefonisk via lokal blodbank. Er mater ikke tilstede tages prøver som beskrevet under børn 1-3 måneder. 
  OBS: Er der påvist irregulære erytrocytantistoffer hos mater, skal der tages prøver på hende forud for transfusion til barnet. Kun hvis mater ikke er til stede udføres prøvetagning på barnet. Der skal anvendes ca. 20 dråber kapillærblod, og prøveglas mærkes med navn og CPR-nummer, samt data på mater.

 

Børn 1-6 måneder

 

 • Blodtype
  Bestilles i forbindelse med blodtransfusion.
  Der skal anvendes ca. 20 dråber kapillærblod, og prøveglas mærkes med navn og CPR-nummer, samt data på mater. Analysen er gyldig i 6 måneder.

 • Transfusion
  Børn 1-3 måneder
  Der skal foreligge blodtype på barnet. Der bestilles en BAC-test.
  Der skal anvendes 4 ml EDTA-blod, evt.ca. 20 dråber kapillærblod, og prøveglas mærkes med navn og CPR-nummer. BAC-test vil være gyldig indtil barnet er 3 måneder gammelt. 

  Børn 3 måneder - 6 måneder.
  Som børn 1-3 måneder. BAC-test er dog kun gyldig i 4 døgn.

 

Børn 6 måneder - 6 år.

 

 • Blodtype
  Bestilles i forbindelse med blodtransfusion.
  Der skal anvendes 4 ml EDTA-blod evt.  ca. 20 dråber kapillærblod, og prøveglas mærkes med navn og CPR-nummer.

 

 • Transfusion
  Der skal foreligge blodtype på barnet.
  Der bestilles en BAC-test. Der skal anvendes 4 ml EDTA-blod, evt.ca. 20 dråber kapillærblod. På børn < 6 år, hvor blodprøverne tages via en "sommerfuglekanyle" eller lignende, må 2 sundhedspersoner tage blodprøver til blodtypebestemmelse og BAC-test i samme indstik. De skal hver især identificere patienten, og fylde glasset. I tilfælde, hvor det ikke er oplærte KBA-ansatte, der tager blodprøverne, må de ikke tages i samme indstik. Der skal anvendes 2 rekvisitioner (PTB). En til typebestemmelsen og en til BAC-testen. Disse udfyldes/mærkes med: Barnets navn og CPR-nr. samt stamafdeling.

 

 

Indikation for DAT-test (Børn 0-1 måned)

 

Hvis mater er kendt med irregulære erytrocytantistoffer tages prøver på barnet umiddelbart efter fødslen (navlesnorsblod). Der udføres DAT og relevante fænotyper på blodprøven.

Analysen udføres desuden ved efterfølgende mistanke om HDFN (se under blodtyper 0-1 måned).

Der kan anvendes navlesnorsblod eller ca. 20 dråber kapillærblod, og prøveglas mærkes med navn og CPR-nummer, samt data på mater.

 

Indikation RhD-profylakse på nyfødte

 

RhD-negative kvinder får taget blodprøve i graviditetsuge 25 til RHD-genotypebestemmelse af foster. Hvis denne analyse af en eller anden årsag ikke er blevet bestilt/udført, eller resultatet har været inkonklusivt, tages prøver på barnet umiddelbart efter fødslen, med henblik på at anbefale anti-D profylakse til mater. Analysen skal udføres senest 72 timer efter fødslen. 

Se LMV Erythrocyt D(Ag);Erc(B) (RhD-profylakse).

 

Geografier, hvor analyserne udføres :

Blodtype, BAC og DAT udføres på Klinisk Immunologisk afdeling på følgende sygehuse: Roskilde, Holbæk, Køge, Slagelse og Nykøbing Falster. Analyserne udføres alle dage hele døgnet.

OBS: RhD-profylakse udføres kun i KIA Køge.

Svartid

Se under de enkelte analyser.

Hasteanalyser udføres hele døgnet.

Svar er tilgængelige via InterInfo og SP.

 

Prøvemateriale

Alt prøvemateriale skal være EDTA-blod. Se desuden under "indikation" for de forskellige analyser.

 

Prøvebehandling

Blodprøver skal analyseres senest 4 døgn fra prøvetagningstidspunktet.

Blodprøverne kan sendes med almindelig post og skal ikke forbehandles inden.

 

Interferens

Prøver, der indeholder partikelmateriale og svært hæmolyserede prøver, kan ikke anvendes.

 

Tolkning

Se de enkelte LMV'er for analyser.

 

Referenceinterval

Ikke relevant.

 

Ringegrænse

Se de enkelte analyser.

 

Detektionsgrænse

Ikke relevant.

 

Måleusikkerhed

Ikke beregnet.

 

Målemetode

Barnets AB0- og RhD-typebestemmes med direkte agglutinationsteknik.

 

Referencer

Insert BioRad AB0/Rh for Newborn DVI+, Version 6.15 

Reis KJ, Cupido A, Jakway J, et al. Red cell ABD/Rh/K typing by column agglutination technology. Transfusion 1992;32:Suppl 16S.

Reisner RK, Gauthier CM, Williamson KR, Moore SB. Comparison of patient ABO/Rh/K typing by column agglutination system and conventional tube method. Transfusion 1993;33:Suppl 18S.

J. Cid, N. Nogue´ s, R. Montero et al. Comparison of three microtube column agglutination systems for antibody screening: DG Gel, DiaMed-ID and Ortho BioVue, Transfusion Medicine, 2006, 131–136

 

Ændringslog

Revideret 12.01.2021

Næstved ændret til KIA Køge 


 
25.01.2021