Erytrocyt - Antistofidentifikation, KIA

 

 

 

Kvantitetsnummer

Eksisterer ikke. Analysen kan ikke rekvireres.

 

Kortnavn 

Eksisterer ikke

 

Synonym

Panelundersøgelse

 

Analyseforkortelse

Ingen

 

IUPAC

Eksisterer ikke

 

Pris

Se venligst prisoversigt, Dok ID 456619.

 

Indikation

Analysen kan ikke rekvireres, men udføres på Klinisk Immunologisk Afdelings initiativ i følgende tilfælde:

  • Nyopdaget positiv antistofscreentest i forbindelse med AB0- og RhD-blodtypebestemmelse,

        Antistofscreentest eller BAC-test

  • Ændret reaktionsmønster i antistofscreentesten i forbindelse med BF-test hos patienter, der tidligere har fået påvist irregulært blodtypeantistof

 

  • Uforlig ved BF-test hos patienter, der tidligere har fået påvist irregulært blodtypeantistof 

  • Positiv antistofscreentest i forbindelse med transfusionskomplikationundersøgelser 

  • Opfølgning på gravide kvinder med erytrocytantistoffer

 

Udføres

Udføres på Klinisk Immunologisk afdeling på følgende sygehuse: Roskilde, Holbæk, Slagelse, Køge og Nykøbing Falster. Næstved sender prøver til udredning i Køge.

 

Analysen udføres alle hverdage i dagtiden og kan i akutte situationer udføres i vagtperioder, men kun efter aftale med vagthavende læge i Klinisk Immunologi.

 

Svartid

Vil som udgangspunkt være 2 dage, men denne tidsramme kan være kortere eller længere afhængig af kompleksiteten af udredningen. Da analysernes omfang er umuligt at forudsige, kan tidsforbruget strække sig fra timer til dage.

 

Hvis patienten er indlagt, vil afdelingen blive kontaktet med henblik på, om udredningen kan vente til førstkommende hverdag.

Svar afgives elektronisk til rekvirenten. Alle resultater er tilgængelige via Blodbankssystemet InterInfo og Sundhedsplatformen (SP).

 

Prøvemateriale 

Mindst 6 mL EDTA stabiliseret fuldblod.

Ved særligt komplicerede antistofkombinationer kan der være brug for flere prøveglas. 


Prøvebehandling

Blodprøver skal analyseres senest 5 døgn fra prøvetagningstidspunktet.

 

Interferens

Analyser udføres ikke på  hæmolyserede eller lipæmiske prøver.

 

Målemetode

Ved positiv antistofscreentest udredes antistoffets/antistoffernes specificitet ved at undersøge plasma overfor et panel af udvalgte erytrocytter med kendte antigener.

Som udgangspunkt anvendes Indirekte Anti-humanglobulin Teknik (IAT)indeholdende anti-IgG, men undersøgelsen kan suppleres med et panel af enzymbehandlede erytrocytter, hvor antistofidentifikationen udføres i neutrale søjleagglutinationkort fra BioRad.

På gravide patienter med klinisk vigtige irregulære erytrocytantistoffer udføres desuden antistoftitrering løbende gennem graviditeten. Analysen er en halveringstitrering i IAT-teknik og udføres i BioRad søjleagglutinationskort

 

I forbindelse med yderligere udredninger kan antistofidentifikation udføres i flere af følgende IAT-teknikker (Kun i Køge).

 


Antistofidentifikation udført på PEG-behandlet plasma

Antistofidentifikation udført med Ubehandlede erytrocytter ved Strickte 370 IAT

Antistofidentifikation udført med Ubehandlede erytrocytter

Antistofidentifikation udført med DTT-behandlede erytrocytter

Antistofidentifikation udført med Papainbehandlede erytrocytter

Antistofidentifikation udført med Ubehandlede erytrocytter ved Strickte 370 IAT

Antistofidentifikation udført på DTT-behandlet plasma

 

Andre IAT-teknikker:

Antistofidentifikation udført ved 370 IAT Glasteknik

Antistofidentifikation udført strickte 370 IAT Glasteknik

 

Desuden kan antistofidentifikation udføres ved 200 Glasteknik

 

Tolkning

Resultatet af undersøgelsen er afgørende for udvælgelse af erytrocytkomponenter til transfusion. Resultaterne tolkes i forbindelse med udførslen af analysen. Patientens erytrocytter fænotypebestemmes for erytrocytantigener indenfor det blodtypesystem, som patientens plasma indeholder antistof rettet imod. På blodtypesvaret angives antistoffets specificitet og patientens fænotype.

 

Hos gravide med klinisk vigtige irregulære erytrocytantistoffer angives titerværdi for de fundne antistoffer. Interval for opfølgende prøver vil fremgå af besvarelsen.

 

Referenceinterval

Ikke defineret.

 

Ringegrænse

Ved nyopstået positiv antistofscreentest: Hvis patienten er indlagt, vil afdelingen blive kontaktet med henblik på, om udredningen kan vente til førstkommende hverdag.

 

For gravide med klinisk vigtige irregulære erytrocytantistoffer gælder særlige regler.

 

Detektionsgrænse

Undersøgelsens følsomhed for anti-D er bedre end 0,037 IU/mL (målt med DiaMed anti-D reference reagent, kalibreret over for WHO anti-D standard).

 

Måleusikkerhed

Ikke relevant.

 

Referencer

Lapierre, Y. et al. the gel-test; A new way to detect red cell antigen-antibody reactions. Transfusion 1990;30:109-113

AABB. Technical Manual, 16th. ed. Maryland, USA. 2008.

 

Bemærkninger

Der sendes papirsvar til fødestedet (obstetriske afdeling) på gravide patienter med påviste klinisk vigtige irregulære erytrocytantistoffer.

 

Ændringslog

Revideret 17.06.2021.

TC erstattet af Køge. BioVue erstattet af BioRad.

 

 


 
30.06.2021