Nødblanketter til Webreq Mikrobiologi (praksisprøver), KMD

 

Nødblanketter i Webreq mikrobiologi.

  1. Gå i WebReq
  2. Vælg "Repertoirevisning" under "Mikrobiologi"
  3. Indtast det viste erstatnings-CPR-nummer: 1810701QW9 (dette benyttes altid til nødblanketter)
  4. Vælg  ”Søg”
  5. Vælg Ok, selv om det ikke er et gyldigt CPR-nummer
  6. Vælg Undersøgelse: [Dyrkning og resistens], Materiale: [Prøvemateriale angivet i fri tekst] og              Lokalisation: [Anatomisk lokalisation i fri tekst]
  7. I "Reiterering" skriv 5 (max 12) i antal og 0 i dage
  8. "Send og udskriv" - skriv "Nødblanket" i "Angiv podested"
  9. Tryk "Fortsæt"

 

Så kommer der det ønskede antal nød-PTB’er ud, som kan anvendes, hvis man skulle få brug for det.

 

Der skal udskrives nye nødblanketter hvert nytår, så årstallet på PTB'erne passer med det indeværende år.

 

Ved nedbrud påføres blanketten tydeligt patientens navn og CPR-nummer, samt ønsket undersøgelse, materiale og prøvetagningssted.

Eks. Chlamydia, podning, cervix eller dyrkning og resistens, sårpodning, crus etc.

Prøven mærkes som vanligt med stregkodelabel fra PTB´en. 
31.01.2019